Pressupost 2020: aprovat!

Pressupost 2020: aprovat!

L’Ajuntament ha aprovat el Pressupost municipal 2020 amb els vots favorables del govern del Bloc Olesà, Junts per Cat i l’abstenció del PSC, ERC i la CUP, al temps que Ciutadans va ser l’únic grup municipal que hi va votar en contra, a la sessió del ple ordinari celebrada el passat 28 de novembre.

El pressupost municipal de 2020 és de 22.027.667 euros, és a dir, 784.188 euros més que el 2019 (+3’56%), increment causat per l’augment en el capítol d’ingressos, sobretot en l’actualització de les ordenances fiscals, així com una pujada en la previsió d’ingressos en impostos com l’ICIO i també l’augment dels ingressos provinents de l’aportació dels tributs de l’Estat i també una pujada de les subvencions compromeses a través del contracte programa amb la Generalitat de Catalunya per afrontar les necessitats en serveis socials.

Pel que fa a les despeses, la partida que s’incrementa de forma més notable és la de Personal (434.972,30 € més) i que ascendirà a un total de 8.792.680,80 € com a conseqüència d’un compromís d’una pujada salarial del 3’3% que es farà efectiva, després d’un pacte entre el govern estatal i els sindicats, un cop s’aprovin els propers pressupostos generals de l’Estat espanyol.

Pel que fa a Benestar Social, la partida total ascendeix a 1.427.638,55 € el 2020. D’aquests diners, més de 200.000 euros es destinen a ajuts directes, 80.000 a subvencions a entitats, 45.000 euros al Taller Ocupacional de Can Comelles, 160.000 euros al Centre Obert i més de 800.000 euros al Servei d’Assistència Domiciliària.

També s’incrementaran les partides de Mobilitat (+71.100€) per intentar fomentar el transport públic i la de Seguretat Ciutadana (+ 67.584€) per donar compliment amb el compromís del consistori amb la Policia Local de renovació del vestuari i equipació. Pel que fa a altres partides del capítol de despeses, Obres i Edificació es dotarà amb 323.150 € per sufragar la redacció de projectes i l’inici de les tasques per buidar el Cementiri Vell i que tindrà un cost previst de 100.000 €. No totes les partides del capítol de despeses incrementen. De fet, la partida destinada a Direcció i Alcaldia pateix una rebaixa de 39.000 € (es queda en 220.830 €) i Economia i Hisenda que es redueix en 68.000 € (es queda en 1’4 milions €).

Pel que fa a les inversions, la previsió del pressupost 2020 és que es destini poc més d’un milió d’euros. Uns 500.000 € es destinaran a inversions de manteniment dels diferents equipaments municipals, petits arranjaments de via pública, jardineria o una partida de 50.000 € per a senyalització viària. També s’ha inclòs la previsió d’uns 80.000 € per l’enderrocament de l’edifici vell de la Policia Local un cop s’hagi fet el trasllat del cos a la nova comissaria. Altres inversions previstes, 90.000 € per Cal Puigjaner per tal de posar en marxa aquest equipament, concretament la planta baixa i els 200.000 € de les propostes d’inversions participatives que es podran votar fins al 20 de desembre.

Encara en el capítol d’inversions, es destinaran aproximadament 45.000 € a l’arranjament de passos de vianants i una partida de 150.000 € per l’adequació i renovació de parcs infantils en paviment, jocs i zones d’ombra. Una altra de la partida d’inversions prevista és d’uns 190.000 € pel departament d’Esports, concretament al complex esportiu del pavelló Salvador Boada.

 

Compartir:

Mės notícies

Deixa el teu comentari

La teva adreça electrónica no será publicada. Els camps obligatoris estan marcats amb

Compartir: