L’Ajuntament d’Esparreguera aprova el pressupost 2020

El nou pressupost ascendeix a 23 milions d’euros i és un 2% superior al de 2019.

Augmenta la despesa de personal per fer front als increments retributius aprovats en l’acord per la millora de l’ocupació pública, i la dotació en serveis socials amb un increment de 440.00 euros a la Residència Municipal de Can Comelles. Els nous comptes preveuen gairebé mig milió d’euros més en recaptació d’impostos i consignen 300.000 euros en el capítol d’inversions.

El pressupost 2020 de l’Ajuntament d’Esparreguera entrarà en vigor la setmana del 20 de gener si no hi ha al·legacions durant el període d’exposició pública. Els nous comptes van ser aprovats ahir al Ple Municipal amb els vots favorables de l’equip de govern, format pel PSC i Esparreguera en Comú, i el suport de Junts per Esparreguera. La resta de formacions polítiques varen votar en contra. Es tracta dels primers pressupostos del mandat amb la majoria de govern de socialistes i comuns, als quals ahir es va afegir el suport del regidor Jordi Mestres, de Junts per Esparreguera. Aquesta formació i el govern municipal van pactar el vot favorable als pressupostos a partir d’un acord que preveu la creació de diferents meses de treball al voltant de la Residència Municipal de Can Comelles, la millora de la via pública i les inversions amb el romanent de tresoreria.

El pressupost 2020 de l’Ajuntament d’Esparreguera ascendeix a 23.065.981,76 euros i és un 2% superior al de l’exercici que estem a punt de tancar. Els increments de despesa més significatius es concentren en el capítol de personal –que s’apuja un 4,17%– i en la consignació per als serveis socials –que augmenta un 14,7%–, mentre que la regidoria de Cultura, amb 30.000 euros, i la regidoria d’Aigua, Energia i Residus, amb 33.000, també veuen ampliada la seva dotació. La previsió d’ingressos s’incrementa en 473.000 euros bruts mitjançant un augment de la recaptació d’impostos. El nou pressupost preveu 300.000 euros per a dedicar a inversions, 200.000 dels quals seran destinats a inversions participatives. Els comptes per al 2020 presenten un increment del 4,17% en el Capítol 1, de Despeses de Personal, per al qual s’han consignat 10,95 milions d’euros. Aquest augment, xifrat en 438.935 euros, s’explica pels increments retributius del 3% pactats per l’any 2020 en l’acord per la millora de l’ocupació pública a tot l’Estat i pels pagaments que l’Ajuntament ha de fer a la Seguretat Social pels anys en que anticipen la jubilació els agents de la policia local. L’altre focus de despesa destacat en els nous pressupostos el trobem en les partides destinades als serveis socials, que creixen un 14,7% i situen la dotació en els 3.422.000 euros. Aquest augment, estimat en 440.000 euros, resulta d’incrementar els fons destinats a la gestió de la Residència Municipal de Can Comelles i la posada en funcionament de la Unitat de Convivència. Altres àrees on la despesa augmentarà l’any 2020 seran cultura, neteja i residus. Pel que fa a regidoria de Cultura, s’han consignat 30.000 euros per a promoure la programació de noves activitats en l’àmbit de les arts escèniques, una dotació que es veurà complementada amb la incorporació, a mitja jornada, d’un/a tècnic/a de cultura. Pel que fa a la neteja viària, la consignació és de 250.000 euros, la mateixa que l’any 2019, amb la novetat que en el nou exercici es preveu executar part important d’aquest pressupost a partir de l’adjudicació del contracte, prevista per al primer trimestre de 2020. Finalment, pel que fa a la gestió dels residus, els nous comptes preveuen incrementar 33.000 la despesa en recollida i transport d’escombraries mitjançant una modificació de contracte amb Servitansfer, l’empresa concessionària del servei, per augmentar la freqüència de recollida als barris de Mas d’en Gall i Can Rial. El capítol d’inversions passa dels 100.000 euros consignats el 2019 als 300.000 euros pressupostats per al nou exercici. D’aquests, 200.000 euros seran destinats a un nou procés d’inversions participatives, a través del qual, al igual que l’any 2018, la ciutadania podrà fer propostes vinculades a inversions en equipaments, espai públic i mobiliari urbà. Els 100.00 euros restants en aquest capítol d’inversions per al 2020 s’han previst en concepte d’equipaments i aplicacions informàtiques. L’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, ha assenyalat que “el marge d’inversions del nou pressupost està molt determinat per la despesa social, l’augment en el capítol de personal i les limitacions amb que es troba l’Ajuntament a l’hora de generar ingressos”.


El regidor de Serveis Econòmics, Daniel Farriols, ha recalcat que els comptes que es presenten a aprovació “s’han treballat amb un criteri d’eficiència, amb la centralització de les diferents despeses relacionades amb els equipaments municipals; amb un criteri de realitat, reajustant aquelles partides que l’Ajuntament no ha estat capaç d’executar en els darrers anys; i amb un criteri d’ingressos més optimista pel que fa a la recaptació d’alguns impostos“. Com en els exercicis precedents, en el pressupost de 2020 continua produint-se una reducció en la càrrega financera de l’Ajuntament (despesa i amortització financera) per la reducció del deute municipal, que ha finalitzat en l’any 2019 amb la cancel·lació total de l’endeutament. També s’ha mantingut la dotació de 100.000 euros del fons de contingència consignat en el pressupost de l’any anterior, per atendre necessitats imprevistes i inajornables que es puguin produir.

Pel que fa al capítol d’ingressos, el nou pressupost és 473.000 euros superior al de 2019 i contempla un augment en la recaptació prevista del 2%, un increment que s’explica per les millors expectatives de recaptació amb els impostos directes. La partida més important pel que fa als ingressos és la de l’IBI, que és gairebé de 6,7 milions d’euros i augmenta en 193.000 degut a l’actualització de la base del valor cadastral. La recaptació per l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, o impost de la plusvàlua, s’incrementa significativament dels 790.000 als 1.055.000 euros degut a un increment del 0,25% del coeficient aplicat i a un ajust a l’alça en les previsions de cobrament. L’IAE amplia lleugerament les estimacions fetes en els dos exercicis anteriors i estima una recaptació de 630.000 euros.

Els impostos indirectes recaptats es preveu que arribin als 115.000 euros i les taxes, preus públics i altres (com per exemple, multes) s’espera que siguin de 5,74 milions euros, un 1,27% menys que en el 2019 com a conseqüència de l’existència de noves bonificacions i la derogació de la taxa del transport escolar.

Article anterior
Article següent

Comentaris

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

Articles relacionats

Segueix-nos

1,740FansLike
2,596FollowersFollow
1,229FollowersFollow

Últimes entrades

Guaita!

Fora de joc

Futbol Sala

Campiona i rècord

Boxa

Farmàcies de Guàrdia