Inici El blog

El Goya i el cinema de Cal Pi- Cine Modelo

0

Al marge de les entitats lligades a ideologies definides, que disposaven de locals i que promovien activitats diverses, també hi havia altres locals, de caràcter particular, on es feien activitats que engrescaven els olesans i que completaven un panorama social intens i divers. Un d’aquests locals era el Cinema Saló Goya, l’èxit del qual té molt a veure amb l’activitat cinematogràfica en un moment en que aquest art, tant en la seva expressió de cinema mut com sonor, encara era nou i emergent. Amb tot, el Goya no només programava pel·lícules, sinó que a la seva sala s’hi van fer revistes i va acollir les actuacions de cupletistes, ballarines i grups musicals.

L’empresari Josep Colom inaugurà l’any 1919 un dels locals recreatius més populars de la vila, el Saló Goya, ubicat al carrer Anselm Clavé. Vicenç Fusalba fou l’arrendatari durant anys, entre d’altres. Fins a l’esclat de la Guerra Civil, s’hi celebraren nombroses actuacions, tot i que el local es caracteritzà per les seves sessions cinematogràfiques. Cap els anys 20, van començar a arribar les primeres pel·lícules de cinema mut, que provocaren una gran expectació entre els olesans. Amb el cine sonor, el públic encara s’entusiasmà més.

Durant la reconstrucció de l’Església de Santa Maria, s’hi va fer només missa de dotze. A partir de la inauguració del nou temple l’any 1956, deixà de funcionar com a tal. Durant aquesta época també s’hi celebraven combats de boxa i lluita lliure.

Antònia Ribas Cañadell, en els anys 20 era l’empresària d’aquest establiment, en un document ens diu que celebrarà dues funcions per setmana al preu de vint cèntims l’entrada el dia laborable i trenta cèntims els dies festius.

L’any 1921, un inspector va fer un recompte de l’aforament del local amb aquest resultat:

Platea-vigílies, 70 espectadors a 0,20 cts

Platea-festius, 105 espectadors a 0,30 cts.

Primer pis-vigília, 50 espectadors a 0,20 cts.

Primer pis-festius, 75 espectadors a 0,30 cts.

Entrades nens–vigilies, 15 nens a 0,10 cts.

Entrades nens-festius, 22 nens a 0,15 cts.

Més tard, Vicenç Fusalba, conegut com a Vicentó es va fer càrrec del Saló Goya durant uns anys, i també del Teatre Olesa, un temps després de la dissolució del Casino Recreativo Olesanés, anys després el local fou novament posat en marxa per l’empresari Joan Cuxart, que més tard també es faria càrrec del Teatre Olesa. Avui dia hi ha l’oficina de l’Era Gestió.

El Cinema de Cal Pi-Cine Modelo estava situat al carrer Anselm Clavé, cantonada amb el de les Hortes (avui carrer Salvador Casas), anomenat del Pi perquè el regentava l’Heribert Pi. Algunes temporades també funciona com a cafè, on s’hi jugava, hi havia varietés no aptes i les taules eren servides per cambreres de dubtosa reputació. En aquest mateix local, en temps de la Segona República s’hi va instal·lar l’Agrupació Catalana (Liga Regionalista) i tenien el vall com activitat recreativa.

 

El local fou tancat el 18 de juliol de 1921 com a conseqüència de la mort d’un jove olesà de disset anys al trepitjar un cable d’alta tensió amb el qual funcionava el cinematògraf. Avui dia hi ha la botiga de roba Destí.

 

Elies

(Arxiu Històric Municipal)

Creus de terme

0

Passejant per les nostres contrades, vora una cruïlla de camins o a l’entrada d’alguns pobles, podem veure encara unes construccions de pedra de caire religiós, les anomenades creus de terme.

Abans de parlar de l’origen i el significat de les creus de terme, val la pena aclarir que no totes les creus que trobem a l’aire lliure, tot i que sovint s’hi confonen, són d’aquesta mena. Així, pels nostres camins es poden trobar creus de viacrucis, pedrons o comunidors, per posar tres exemples que, si bé formalment s’hi semblen, no poden rebre aquesta denominació.

Tot i que s’ha especulat amb un possible origen romà o fins i tot anterior a aquesta època, podríem considerar que els antecedents d’aquestes creus estan documentats a Catalunya només a partir del segle X. Es posaven als límits de parròquies, de propietats privades o per delimitar l’espai destinat a enterraments a la vora de les esglésies. A banda de fer de fita, podrien haver estat erigides com a monument expiatori, en senyal d’algun vot col·lectiu o, simplement, per fomentar la devoció dels passavolants. Si bé es diu que Jaume I va estimular la construcció d’aquesta mena de monuments arreu del territori, la realitat és que les creus de terme més antigues daten del segle XIV, unes quantes dècades després del seu regnat.

La seva funció no seria exclusivament delimitar el terme, sinó també beneir-lo; aquesta connotació religiosa serviria alhora per donar la benvinguda i deixar clar que s’estava en terra de cristians. Es tractaria d’un cas del que avui anomenaríem “semantització de l’espai públic”, deixar ben clar qui mana i quins són els valors que es pretenen fomentar. No deixa de ser significatiu en aquest sentit el fet que aquests elements es comencin a escampar en un moment de creixent animadversió envers els jueus, i quan la conquesta de territoris als sarraïns encara era ben viva a l’imaginari col·lectiu.

El creixement de les ciutats va provocar que moltes d’aquestes creus, aixecades originalment a l’exterior de pobles i ciutats, acabessin integrades en el seu nucli urbà. És el cas de les Creus Cobertes de Barcelona i València, o el de la Creu Alta, a Sabadell. Ben curiós és el cas de Tàrrega, on la creu de l’antic Portal del Carme és coneguda per tothom com la Creu del Pati (oficialment, plaça del Carme), mentre que actualment és ubicada a la Plaça Major.

Les creus estaven situades a les entrades i sortides de les poblacions i vora els camins principals d’accés. Com sabem, prop de la pedra de la bossa, es troba el Pas del Camí Vell, que es refereix al camí vell a Montserrat, inici de la ruta d’enllaç entre el camí de Dalt o de la muntanya i el camí de baix o del riu. Aquest camí s’inicià per la casa nova de Can Tovella, segueix pel pas del camí vell, la pedra de la bossa i Plà del Fideuer, arribant a la font de la Pastora. Després per la Roreda ens mena cap a la Creu de Beca; el camí segueix i al cap de poc ja som al carrer de Fora.

Potser primitivament aquest camí, a l’arribar a les portes d’Olesa, anava seguint pels carrers de Fora, Coscoll, Església Riera i Calvari, anant a sortir a la Punyalada. Però quan sens dubte ja no fou possible per mesures higièniques abeurar el bestiar a la font de can Soler o a la font de la Bareia, actual Plaça de les Fonts, o sigui per tal d’evitar el pas del bestiar per la població, els remats seguien pel camí que travessa el carrer de Fora, prop de la Creu, per anar a sortir finalment a la carretera negra del Camí de Baix o del Riu. Des d’aquí, per tal de sortir a la Punyalada i d’agafar el des les Pujades, podia seguir pel camí de Vilapou o pel camí dels Pagesos; amb les dues opcions, on podia abeurar el bestiar a la font de Vilapou. També podem dir de la ruta de retorn, o de pujada, en que pel carrer Ample podien sortir pel portal de Santa Oliva i dirigir-se a la Creu de Beca.

Les processons dels tres dies que precedeixen la festa de l’Ascensió, anaven: el primer dia, fins la creu del Xairó; el segon dia, fins la Creu de Pedra, i el tercer dia, fins la Creu de Beca. Per la llunyania de la Creu de Beca, més modernament, el curs de la darrera processó es reduí a no passar més enllà de la capella de Santa Oliva, que hi ha en la porxada del seu carrer.

La Creu de Beca està situada a la partida dels Brugarols, al nord de la vila d’Olesa, just on el terme deixa de ésser pla per convertir-se en muntanyós al peu del camí d’anar a les Valls i a Sant Salvador, i del Reial de Vacarisses, molt a prop del Pavelló Salvador Boada i sobre el torrent que porta el seu nom. Aquesta creu és al peu del camí vell d’Olesa a Vacarisses. Consisteix en un sòcol circular de pedra al centre del qual s’enlaira una columna, també de pedra, coronada per una creu de ferro. Aparentment aquesta creu presenta els braços amb expansions ovalades i extrems carrats.

La creu està emplaçada en el punt on el terme comença a tornar-se costerut, a la partida de Brugarols. La seva situació respon al camí ral que anava de Vacarisses a Manresa, el qual segurament prové d’un camí romà que transcorria per la vall del Llobregat. Aquest camí en els segles XVIII ¡ XIX, passava per la font de la Pastora, fins el Pla del Fideuer, ascendint pel la vall del Torrent de la Creu de Beca i la Roureda.

És la única que encara resta en peu però molt malmesa, descrita  ja anteriorment. La trobem referenciada l’any 1522 encara que el topònim Bequer que li dona el nom s’esmenta ja l’any 1478 i el antropònim Bequer (Johanis Bequer) sovinteja en el llibre de la Cúria d’Olesa de l’any 1386. Així doncs, totes les referències del segle XVI i XVII són com a creu de Bequer, tret d’algunes excepcions “creu de Bequa (1600), Creu de beca (1616) i creu de Becha (1678), consolidant-se a la Plana i el de “Beca” a la Creu. Arribant fins els nostres dies com a “Creu de Beca”. La creu de pedra va desaparèixer a finals del segle XIX. Posteriorment s’hi col·locà la creu de ferro. L’any 2007 es van editar uns goigs dedicats a aquesta creu compostos per Miquel Guillamón.

La Creu de Saba es diu així perquè el propietari del terreny era en Sabat i està situada al cim de Puigventós. Molt antigament hi arribava la processó del dia de Sant Marc, fins que, per la seva llunyania, va suprimir-se. La primera creu va ser fet amb un pi de la finca del Mimó i portada al cim  pel grup Escolta de la parròquia d’Olesa i les entitats excursionistes olesanes.

La creu que hi ha servia antigament per delimitar el terme municipal, com també ho feia la Creu de Beca, i des d’allí s’albira una panoràmica del Baix Llobregat, l’Anoia i el Vallès. Antigament era de troncs, però l’any 1973 es va instal·lar una metàl·lica que suportés les inclemències meteorològiques. Documentada des del segle XVIII, era un dels punts on per Setmana Santa els habitants de la zona anaven tradicionalment a collir farigola. Per accedir a la creu s’hi pot arribar a partir d’un camí que surt a prop de la Masia de Can Puigventós.

La Creu dels Plans, com totes les creus de terme, situada a l’entrada de la nostra vila al marge esquerre de l’antic camí de Monistrol, posteriorment carrer Angelines i avui carrer Argelines (i ara carrer de les Angelines) si el considerem entrant a la vila, fent cantonada amb el camí que avui accedeix a les Planes, junt al camp de futbol. Segons testimoni viu, les últimes restes dels basament de la creu desaparegueren en enderrocar-se, per mor de la pluja, una petita coveta que els nens tot jugant, havien fet en el soterrani argilós de la creu.

En una fotografia de l’any 1925 podem apreciar encara la graonada, el sòcol rodó, el fust d’una sola peça, el capitell i la creu, malgrat que aquesta fotografia té un interès valuosíssim (desconeixem l’existència de cap altre), no té la suficient qualitat per apreciar-ne la forma i els motius decoratius del capitell, elements bàsics per situar-la cronològicament dins d’un estil constructiu concret. La creu també sembla de pedra però per la forma tant senzilla i mancada de decoració no la creiem original.

La Creu de Vilapou, també anomenada Creu del Calvari, de les Tres Creus o de la Punyalada, està situada en l’encreuament de dos camins: el Reial d’anar a Barcelona i al d’accés principal a l’horta de Vilapou, rica horta esmentada ja l’any 1386 en el Llibre de la Cúria “… in orta di Vilapou”. Les referències més antigues que d’ella es tenen daten del segle XVIII i la relacionen amb la última estació del Via Crucis, la mort de Crist al Calvari.

Aquesta creu és la que en més bones condicions ha arribat als nostres dies; en fotografies de l’any 1915 es pot contemplar el seu majestuós aspecte, composada per la graonada, el sòcol rodó, el fust d’una sola pesa, el capitell ricament treballat amb motius vegetals i imatgeria de Sants, i una creu de ferro en substitució de l’original de pedra.

En elles s’alternen cares amb figuretes, probablement religioses, amb altres plenes d’ornamentació vegetal: poms florals de repertori clàssic

Fou enderrocada en la dècada dels 70 per provocar humitats a la casa contigua, i avui es conserven alguns dels seus restes a l’antic escorxador, agermanades amb altres restes de monuments que han tingut la mateixa sort; el sòcol rodó i la base fragmentada del fust. El capitell és de factura gòtic-tardà el que ens fa suposar que sustentava una creu de pedra ornamentada. Es trobava on ara hi ha la rotonda del supermercat Dia.

Elies

(Arxiu Històric Municipal)

Guaita!

0

Un lector ens va enviar aquesta fotografia i ens va demanar que la publiquéssim. És la senyoreta Blancaneus amb nens i nenes de la seva classe de l’Acadèmia Povill… Probablement, aquesta imatge li porta uns records molts especials…

08640

 

 

L’agenda del Setembre i l’Octubre

0

Exposicions

Fins al 24 de setembre

32a Mostra de pintors locals d’Olesa. A la Casa de Cultura. Organització: Escola Municipal d’Arts i Oficis.

Fins al 15 d’octubre

“La cofa rossellonesa: història, usos i símbol”. Inauguració: 29 de setembre. A la Casa de Cultura. Organitzaciói: Associació Cultural La Festa dels Miquelets.

 

Divendres 8

Presentació del llibre “Les nostres mares”, de Gemma Ruiz. A les 19 hores, a la Biblioteca. Organització: Òmnium Cultural.

Diumenge 10

Cinema “Clorindo testa”. A les 18:30 hores, al Casal.

Nit de la Diada. Sardanes, amb la Cobla Vila d’Olesa, a les 19:30 hores; Havaneres, amb el grup Neus Mar, a les 22:30 hores. Al Parc Municipal. Organització: Ajuntament i ACF Olesa Sardanista.

Dilluns 11

35a Fira de jocs, amb Roger Canals. A les 17 hores, al Parc Municipal: Organització: APEIJ La Xarxa Olesa.

Divendres 15

Hora del conte amb la Sandra Rossi (a partir de 4 anys). A les 18 hores, a la Biblioteca.

Dissabte 16

40è Aniversari dels Diablots d’Olesa “Olesa tremola”. A les 11 hores, trobada de percussió i cercavila; a les 19 hores, tabalada infantil i cercavila; a les 21:30 hores, tabalada i correfoc. Organització: Diablots d’Olesa.

Diumenge 17

39è Concurs de Teatre Premi Vila d’Olesa: “Losers”, de Marta Buchaca, amb el grup MaGret. A les 18 hores, a l’UEC. Organització: UEC Olesa.

Festa de Casc Antic. A les 11:30 hores, animació infantil amb Jaume Barri; a les 12:30 hores, concert amb Els Coneguts; a les 13 hores, concert amb Los Bongo Beat; a les 14 hores, paella popular. Venda anticipada de tiquets a La Vermuteria i al Quiosc d’Olesa i al mateix dia, a partir de les 11 hores, a la Plaça de les Fonts (cal portar plats i gots). Organització: AAVV Casc Antic.

Dilluns 18

Hora del conte per a petits lectors (d’1 a 3 anys). A les 17:30 hores, a la Biblioteca.

Dimecres 20

Xerrada: “Creixement personal, amor incondicional”, a càrrec de Keren Muñoz. A les 18 hores, a la Biblioteca. Organització: Associació Dones i Progrés.

Dijous 21

Conferència: “L’Alzheimer i altres demències”, a càrrec d’AFABaix. A les 18 hores, a la Biblioteca.

Divendres 22

Club de lectura general: “El hereje”, de Miguel Delibes. A les 18 hores, a la Biblioteca.

Dissabte 23

Portal Attack Olesa: prova ciclista nocturna per al Nucli Antic, des del carrer dels Arbres fins al Portal de Santa Oliva. De 20 a 23 hores. Organització: Unió Ciclista Olesana, amb la col·laboració de Diablots d’Olesa, Drac Olivé i Custus Ignis.

Sardaball. A les 20 hores, a l’UEC. Organització: ACF Olesa Sardanista.

Diumenge 24

Teatre: “La llàntia meravellosa”, amb Festuc Teatre. A les 17:30 hores, al Casal. Organització: APEIJ La Xarxa Olesa.

39è Concurs de Teatre Premi Vila d’Olesa: “Intocable”, d’Albert Capel, amb el grup QESM. A les 18 hores, a l’UEC. Organització: UEC Olesa.

Dilluns 25

Conferència “Tarot: origen, significat i tipus de lectura”, a càrrec de Rosa Ramírez. A les 18 hores, a la Biblioteca. Organització: Associació Dones i Progrés.

Dissabte 29

Cinema: “Història i cinema”. A les 19 hores, al Casal. Organització: OlesaAteneu i El Casal d’Olesa.

Diumenge 30

Taller: Introducció al tast d’oli amb IRTA. De 10 a 13 hores, al Centre Cultural Cal Puigjaner. Organització: Parc Rural de Montserrat i Ajuntament.

Cinema: “Argentina, 1985”. A les 18:30 hores, al Casal. Organització: El Casal d’Olesa.

Teatre: “No es país para negres”. A les 19 hores, a la Casa de Cultura. Organització: Ajuntament.

L’agenda de l’Octubre

 

Exposicions

 

Fins al 31 d’octubre

“Machu Picchu: la ciudad sagrada de los incas”. Visites guiades dissabte 14, a les 11 hores i a les 17:30 hores, i diumenge 15 a les 11 hores. Centre Cultural Cal Puigjaner (Espai Celler). Organització: Arxiu Històric Municipal i Instituto de los Andes.

 

Fins al 5 de novembre

“Guernika: més enllà de l’art”. Inauguració: 20 d’octubre. A la Casa de Cultura. Organització: Escola Municipal d’Arts i Oficis.

 

 

Dimecres 4

Taller de estimulació cognitiva amb noves tecnologies, a càrrec d’Antonia González, vicepresidenta d’AFABaix i coordinadora del Centre Alois de Cornellà de Llobregat. A les 17:30 hores, a la Biblioteca.

 

 

La Festa dels Miquelets

 

Divendres 6

Acte inaugural, a les 19 hores, a la Casa de Cultura. Presentació oficial de La Festa i inauguració de l’exposició “La Coffie Catalane: Histoire, usages et symboles”, amb la presència de membres del Rosselló. Seguici i ofrena, a les 22 hores, a la plaça Fèlix Figueras i Aragay. Presentació dels regiments, relleu de la flama i parlament de les autoritats. De seguit, seguici fins al Memorial 158. Concert barroc, a les 23 hores, a Cal Puigjaner. Concert de corda i veu per reviure les músiques del segle XVIII.

 

Dissabte 7

Grup de música itinerant, amb el grup olesà de grallers MUSX, des de les 10 hores, al Mercat barroc. Pintacares i carpa infantil, a les 10:30 hores, a la Plaça Nova. Pintacares i taller de pintar retallables dels miquelets fins a les 14 hores. Taller d’hotel d’insectes, a les 10:30 hores, a la Plaça Nova. Banderoles de La Festa (crea les teves pròpies, amb l’Escola d’Arts i Oficis), a les 11 hores, al carrer Església. Corones de flors i gimcana, a les 11:30 hores, a la Plaça de la Cendra. Consell de Guerra, a les 12 hores, a l’església. Taller de cistelleria, a les 12 hores, a la Plaça Nova. Música i Dansa de Taverna i Taller d’espardenyes, a les 16 hores, a Cal Puigjaner. Consell de Guerra, a les 17 hores, a l’església. Taller de joieria, a les 17:30 hores, a la Plaça Nova. Sorteig de lot de productes, a les 17:45 hores, a la Plaça Nova. Taller d’escriptura antiga, descobreix com escrivien els Miquelets, a les 18 hores, a la Plaça de la Cendra. Gran Batalla, a les 19 hores, a la Plaça de la Dona. Sopar popular, a les 21 hores, al parc del Porxo de Santa Oliva. Concert de nit i ball popular, amb el grup Fetus, a les 22:30 hores, al parc del Porxo de Santa Oliva.

Diumenge 8

Vestits i roba del segle XVIII, amb el recreador Germán Domingo, a les 11 hores, a Cal Puigjaner. Taller de corones de flors, per infants, a les 11:30 hores, a la Plaça de la Cendra. L’hora del conte, amb Lletres Màgiques i taller de saquets remeiers per a infants a partir de 6 anys, a les 11 hores, a Cal Puigjaner. Batalla urbana, a les 12:30 hores, als carrers del nucli antic. La pedregada, construcció de bombardes de farina), a les 17 hores, al parc del Porxo de Santa Oliva.

 

Visites guiades

L’Olesa del 1714: una ruta dramatitzada de la vida quotidiana catalana del segle XVIII. Dissabte 7, a les 10:30, 10:45, 18 i 18:15 hores; diumenge 8, a les 10:45 i 12:15 hores.

 

Olesa de Montserrat i la Guerra de Successió: una ruta dramatitzada on descobriràs com van viure els olesans aquest conflicte. Dissabte 7, a les 12, 12:15, 17 i 17:15 hores; diumenge 8, a les 10:30 i 12 hores.

 

La Festa dels Miquelets: una ruta per als més petits (de 3 a 12 anys), acompanyats per olesanes del segle XVIII. Dissabte 7, a les 12 i a les 17 hores; diumenge 8, a les 11 hores.

 

 

Diumenge 8

39è Concurs de Teatre Premi Vila d’Olesa: “La nit de Sant

Joan”, de Jaume Sisa i Dagoll Dagom, amb PAM Teatre. A les 18 hores, a l’UEC. Organització: UEC Olesa.

 

Dimecres 11

Sortida: vine amb l’AVO a veure el musical “The producers”, al teatre Tívoli de Barcelona. A les 18 hores. Organització: Associació Voluntaris d’Olesa.

 

Dijous 12

Jornades europees de patrimoni. Conferència: “Machu Picchu: la ciudad sagrada de los incas”, a càrrec de Pedro Ibérico. A les 19 hores, a la Casa de Cultura. Organització: Arxiu Històric Municipal i

Instituto de los Andes.

 

Divendres 13

Teatre musical: “T’estimo, ets perfecte, ja et canviaré”. A les 20 hores, al Casal. Organització: El Casal d’Olesa.

 

Dissabte 14

Teatre musical: “T’estimo, ets perfecte, ja et canviaré”. A les 20 hores, al Casal. Organització: El Casal d’Olesa.

 

Mostra de Cultura Popular, amb la Cobla Vila d’Olesa i grups de cultura popular. A les 18:30 hores, a la plaça Fèlix Figueras i Aragay. Organització: ACF Olesa Sardanista.

 

Diumenge 15

Teatre musical: “T’estimo, ets perfecte, ja et canviaré”. A les 20 hores, al Casal. Organització: El Casal d’Olesa.

 

Jornades europees de patrimoni. VIII Travessa de les tres ermites d’Olesa de Montserrat. A les 7:30 hores, des de la plaça Fèlix Figueras i Aragay. Organització: Ajuntament.

 

39è Concurs de Teatre: “Terapèutic”, de Jordi Ferragut, amb el grup de Teatre Centre d’Arbúcies. A les 18 hores, a l’UEC. Organització: UEC Olesa.

 

Totes les activitats proposades en aquesta secció són enviades per les entitats i associacions organitzadores. La redacció del 08640 no es fa responsable d’alteracions dels programes o de canvis d’última hora.

Josep Mateo Gil, un olesà amb dos pedals

2

El mèrit d’un ciclista, a vegades, va condicionat als companys d’equip anomenats “gregaris”, que amb la seva ajuda fan que aquest arribi al podi. En aquest cas, Josep Mateo ho era, però tot i fent aquest servei al company, que, sobre el paper, havia de guanyar, Josep Mateo va arribar primer en moltes etapes, va acabar un Tour i va tenir un gran historial com a esportista en el món del ciclisme. Vagi aquest escrit com a homenatge.

Que és un gregari? En ciclisme, el gregari és un corredor que ajuda a aconseguir la victòria a un cap de files. La tasca del gregari pot ser de tota mena, fins a col·locar-se davant de l’home fort per disminuir el fregament d’aquest amb el vent que el fa perdre aerodinàmica; fins i tot, li brinda suport emocional en remolcar-lo quan està al marge de la lluita en una etapa o lluny del pilot, perillant el seu temps a la general davant dels altres competidors.

Josep Mateo va néixer a Figols (Berguedà) el 16 de maig de 1928. Ha estat el corredor de la vila amb la trajectòria més llarga a escala internacional. Va començar a anar amb bicicleta quan treballava a Terrassa i es desplaçava amb aquest mitjà cada dia. Aviat va adonar-se de les seves possibilitats en aquest esport i va començar a participar en competicions cada vegada de més alt nivell.

Mateo va ser professional durant 7 anys (entre 1949 i 1956) i en el seu palmarès destaquen dues victòries d’etapa a la Volta a Catalunya (1951) i la participació al Tour de França (1955), que va finalitzar 65è en la classificació, on molts corredors de provada vàlua van abandonar.

El ciclista olesà va militar al Club Ciclista Barcelonès de 1949 al 1953, es va adjudicar una etapa de la Volta a Portugal l’any 1950 i l’any 1951 va guanyar una etapa a la Volta a Catalunya.

A més, va adjudicar-se el Campionat de Barcelona dos anys seguits (1952 i 1953), va ser segon en el Campionat d’Espanya i tercer en la Pujada a Arantzazu. Mateo va incorporar-se al Mariotas-Nicky’s-Mobylette, on va proclamar-se sots campió d’Espanya en el Campionat de muntanya i l’any 1956 va guanyar la Volta als Pirineus i una etapa al Gran Premi de Catalunya. El seu darrer equip professional va ser el Mobylette-GAC.

L’any 2015 va rebre el reconeixement de la Uníó Ciclista Olesana juntament amb la corredora local, Laura Baleta.

Un fet molt destacable a la Volta a Catalunya és que en les cent edicions precedents de la cursa només s’havien registrat dues sortides d’etapa i dues arribades als carrers de Perpinyà, els anys 1949 i 1955, amb victòries per al francès Pierre Roux (1949) i per al català Josep Mateo (1955). Aquell mateix any, organitzat per Francesc Fernández i Ferran Voltà,  se li preparà un emotiu homenatge on va ser rebut a Olesa com un heroi, recordo que el vàrem anar a rebre a l’estació dels catalans i el vàrem acompanyar a l’Ajuntament, on va sortir al balcó saludant als que l’ovacionàvem. El dissabte següent tingué lloc un sopar d’homenatge a l’Hostal Oriol, on assistiren les autoritats olesanes, directius de la Federació Catalana de Ciclisme i representants de la Volta Ciclista a Catalunya. Josep Mateo Gil, va morír a Olesa a l’edat de 91 anys després d’una llarga trajectòria en el món del ciclisme.

Elies

Torna “Som el teu estiu” al Baix Llobregat

0

Impulsada pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat, ja ha començat la campanya “Som el teu estiu” amb més d’un centenar de propostes turístiques per a gaudir arreu del Baix Llobregat. Una completa i variada oferta d’activitats per a tothom: pels amants de l’aventura i l’adrenalina, pels apassionats de la natura o de la cultura, per als més gourmets i sibarites, per als curiosos, per a qui necessita relax i tranquil·litat o per a qui vol viure emocions úniques. I per a fer la tria, el web www.somelteuestiu.cat ho posa ben fàcil, proporcionant la possibilitat d’escollir i de reservar les experiències per a gaudir aquest estiu a un salt de Barcelona.

Són més de 100 plans per a un estiu especial i inoblidable. La comarca ofereix propostes tan variades com ara rutes de muntanya a peu o en bicicleta; espais naturals on practicar esports d’aventura que faran pujar l’adrenalina; experiències gastronòmiques úniques visitant un celler, fent un esmorzar de pagès o entaulant-se en un dels restaurants del col·lectiu Sabors de l’Horta, per tastar els plats que els xefs elaboren amb producte fresc del Parc Agrari del Baix Llobregat; gaudir de les platges amb unes postes de sol espectaculars als xiringuitos i beach clubs, o practicant activitats aquàtiques per a tots els gustos i totes les edats, com el  kayac, el paddle surf o el windsurf, entre moltes altres.

Per a les famílies més curioses i aventureres, el Baix Llobregat ofereix rutes per coves i mines, com les de Montserrat a Collbató i les de Gavà dins del Parc Arqueològic; recorreguts per termes romanes, o per l’obra més autèntica d’Antoni Gaudí, la Cripta de la Colònia Güell; descobrir el passat pirata de Castelldefels al seu castell i al centre d’interpretació Piratia; passar el dia a Catalunya en Miniatura; o descobrir els edificis emblemàtics de Jujol com la Torre de la Creu o la masia Can Negre en realitat augmentada a Sant Joan Despí.

I per a qui busca relax, el Baix Llobregat atresora allotjaments per a gaudir tranquil·lament d’una escapada tant al costat de la platja per sentir la brisa del mar, o en plena natura. Allotjaments amb piscina, servei de restaurant o amb zona amb spa per relaxar-se després d’un dia d’activitats.

Informació de les activitats i sorteig d’una escapada

La campanya turística “Som el teu estiu”, impulsada pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat (adscrit al Consell Comarcal del Baix Llobregat) també posa en marxa un sorteig d’una escapada d’una nit amb esmorzar a l’Hotel Masd Mediterraneo de Castelldefels, una visita a les Coves de Montserrat de Collbató, un àpat al restaurant Mas Sunyol de Castellví de Rosanes, una visita i degustació al Celler i Museu del Vi i del Cava Ramon Canals de Castellví de Rosanes i un passeig en barca de rem i amb cotxes de pedals al Canal Olímpic de Catalunya a Castelldefels.

Només cal entrar al web www.somelteuestiu.cat i participar en el sorteig.

Més informació a: turisme@elbaixllobregat.cat

#SomElTeuEstiu  #TurismeBaixLlobregat  #BaixLlobregat

www.somelteuestiu.cat

 

 

Habemus Tripartit

0

Bloc Olesà-CUP, ERC i Junts x Olesa han acordat formar govern i aconsegueixen la majoria (12 regidors/es) al Ple d’investidura del passat dissabte 17 de juny. Jordi Parent (ERC) serà l’alcalde fins al 2025 i Marc Serradó (Bloc Olesà-CUP) els últims dos anys de legislatura.  

El PSC, la llista més votada a les eleccions del 28 de maig, és la primera minoria, amb 6 regidors, i la resta del consistori està format per Olesa Oberta, Partit Popular i Ciutadans, amb un regidor cadascú.

La Dolors Martínez, número 4 d’ERC ha deixat la seva acta i en Santi Gallardo, número 5 a la llista va agafar el seu relleu. Las tinences d’alcaldia encara no s’han repartit i el cartipàs municipal estarà enllestit als propers dies. Es crearà la Regidoria d’Aigua i Energia i les tres forces de l’actual govern estan treballant per acabar de perfilar un programa conjunt que reculli les principals línies d’accions de cara a l’execució d’un Pla d’Acció Municipal.

Jordi Parent i Beltran té 48 anys, està casat, té dos fills i viu al Collet de Sant Joan. Ha cursat estudis en Dret a la Universitat de Barcelona i en Marketing research a Londres. Ha desenvolupat la seva activitat professional gairebé íntegrament en l’àmbit dels serveis. Ha estat vinculat en diferents etapes des de fa més de 40 anys a diverses entitats com la Passió d’Olesa, el Club Bàsquet Olesa, Òmnium Cultural i a l’escola Daina Isard. Fins ara era regidor i portaveu del grup municipal d’ERC.

 

 

 

Agraïments

0

El nostre reconeixement a totes i tots aquells que han contribuït a què la Tómbola de les Paüles hagi estat, un any més, una prova de la generositat olesana i un acte representatiu de la festa de Santa Oliva. Aquest any s’han recaptat 2245€ que, com vam dir, lliurarem a les mares Paüles i aniran íntegrament per a Hondures. Volem reiterar el nostre agraïment a totes i tots aquells que ho han fet possible: col·laboradores, compradores/rs dels tiquets i a qui va fer la seva aportació en forma de regal a sortejar, i que detallem tot seguit: Bar Central del Mercat, Bar restaurant El Pebre, Bar Les Fonts, Bar Frankfurt La Sardana, Bar restaurant Cafè del Teatre, Cafè de la Iaia, Bar Restaurant La tasca d’en Ximo, Bar l’ídol, Bar Restaurant l’Omnívor, Bar Petit, Bar La Vermuteria, BonÀrea, Cal Boter, Cal Margarit, Cal Puig, Cal Sarri, Calçats Walping, Cansaladeria Montserrat, Cansaladeria Sagalito, Carnisseria Neus, Casablanca, Centre veterinari El parc d’Olesa, Complements A&R, Creacions Rose, Creperia del Casc Antic, DC Pharm SLU, Edicions Paper d’estrassa, Educajocs, El rebost d’Olesa, Encoplesa, Esports Sayas, Farmàcia Berenguer, Farmàcia Casellas, Farmàcia Ley, Farmàcia Sant Bernat, Farmàcia Vendranas, Floristeria Arrels, Flors Banqué, Flors Bonic, Forn Cabrianes, Forn López, Fruiteria El Suro, Fruiteria La Masia, Fundació Agrícola Olesana, Gelateria d’Olesa, Herboristeria Pia, Herboristeria Salvalu, Joguines Puig, La cuina de la Rosario, La Palmera, La paradeta d’ous, La Vella Merceria, Llegums Àgata, Llibreria Núria, Merceria Cal Matalasser, Ellas Moda, Lilia, NeoNatura, Pastisseria Magda, Pastisseria Perarnau, Pecat dolç, Mercat de la terra i les mans, Perruqueria Àfrica Oliveras, Perruqueria Fusión, Perruqueria Pilar, Polleria La Moreneta, Quiosc Jordi Dalmases, Restaurant Cafè del Centre, Restaurant Cal Felip, Restaurant Els Salistes, Restaurant Mare terra, Restaurant Tallón, Restaurant 2002, Teatre La Passió, Joan Torres, Tres chic, 13 i punt, Valldeperas Packaging, Viñas e hijos, Xaloc, Xics i petits i Xurreria Montse. Fins l’any vinent!

La Tómbola de les Paüles

L’Agenda de l’estiu (Juny i Juliol)

0

L’agenda del Juny

Exposicions

Fins al 16 de juny

Exposició “Accidents#2”, resultat del taller de ceràmica de l’Ona Boixader. A la Biblioteca. Organització: Escola d’Arts i Oficis.

Fins al 30 de juny

Exposició “L’art és l’opi del poble” d’Ariadna Ruiz, dins de l’espai del Teixint Creacions. A la Biblioteca.

Fins al 9 de juliol

48è Concurs Pintura i 52è Concurs Pintura local. A la Casa de Cultura, organitzada per l’Escola d’Arts i Oficis.

Fins al 28 de juliol

“Impressions montserratines”, fotografies del martorellenc Josep Díaz Galera. A la Biblioteca.

 

Dijous 15

Presentació del llibre “10 anys, 10 contes”, 10 anys de l’Associació Centre de Recursos en TEA. A les 19 hores, a la Biblioteca.

LiceuBib, comentem “Parsifal”, amb l’Albert Galceran i un maridatge de vi. A les 19 hores, a la Biblioteca.

Divendres 16

Club de lectura general, conduït per Marta Puig, on es comentarà “Gener de sang”, d’Alan Parks. A les 18 hores, a la Biblioteca.

Instal·lació de les noves llambordes Stolpersteine, dedicades a Miquel Boada Navarro, Jaume Manyà Argilaga i Josep Piñol Mayor. A les 18 hores, a la plaça Fèlix Figueres i Aragay. Organització: Memorial Democràtic i Ajuntament.

Dissabte 17

Cursa del Foc, Milla del Foc i circuits infantils. A partir de les 18:30 hores. Organització: CAO.

52è Concurs de Pintura local i 48è Concurs de Pintura ràpida “9è Memorial Joan Margarit i Monné”. A les 8 hores, a diferents indrets del poble. Organització: Escola d’Arts i Oficis.

Diumenge 18

Cursa del Foc (circuits de 5 i 10 kilòmetres). De 8:45 a 10:15 hores. Organització: Club Atletisme Olesa.

Concert amb la Camerata de música catalana, una jove orquestra amb una gran projecció. A les 19:30 hores, a l’antiga portalada renaixentista de l’església. Organització: ACF Olesa Sardanista.

Dilluns 19

Conte musical “El pirata de les estrelles”, amb l’EMMOM, a la sala de petits lectors. A les 18:30 hores, a la Biblioteca.

Dimecres 21

El circuit de les arts. La lectura d’àlbums il·lustrats com a font d’inspiració per la música i les arts plàstiques. A les 19 hores, al Bibliolilà. Organització: Escola d’Arts i Oficis i Biblioteca.

Dijous 22

Presentació de la col·lecció “Estiracordetes”, contes per “salvar” paraules poc utilitzades del català, a càrrec de les seves autores, Gemma Ciuró i Núria Colom. A les 19 hores, a la Biblioteca.

Divendres 23

A les 19 hores, arribada de la Flama del Canigó a la plaça de les Fonts; a les 19:30 hores, arribada de la Flama del Canigó a l’Ajuntament; a les 20:15 hores, mostra de cultura popular; a les 21:05 hores, lectura del manifest. A la plaça Fèlix Figueres i Aragay. Organització: ANC Olesa, Òmnium Cultural i CAL.

Encesa de la Foguera de Sant Joan. A les 23:30 hores, al pati de la Casa de Cultura. Organització: Ajuntament, Diablots Olesa, Colla de Diables Custus Ignis i Drac Olivé de la UEC Olesa.

Concert revetlla jove, amb Scorpio + La Mercabanda + DJ. A partir de les 23:55 hores, al parc municipal. Organització: Ajuntament.

Concert de revetlla amb Hotel Cochambre i Disco Cochambre. A partir de les 23:55 hores, a la Plaça Catalunya. Organització: Ajuntament.

Dissabte 24

Matinades 2023. Recorregut pels carrers del Nucli Antic: plaça de les Fonts, carrers Església, Sastre, Verge del Pilar, Sant Antoni, riera de Can Carreras, plaça Reverend Massana, carrer Creu Reial, porxo de Santa Oliva, carrer Creu Reial, plaça Nova i local de la UEC. A les 8 hores, organitzat per l’Associació de Gegants, Grallers i Nans d’Olesa.

Vermut musical amb Lua & Jordi (Lua Rincón i Jordi Moles). A les 12 hores, al parc municipal. Organització: Ajuntament.

Espectacle de dansa amb l’Esbart Olesà. A les 19 hores, al teatre La Passió. Organització: Esbart Olesà.

Espectacle de circ “Bellboy circus”, amb la companyia TotalCirc. A les 19:30 hores, a l’escola Montserrat. Organització: La Xarxa Olesa i Ajuntament.

Barraques d’Olesa. A les 20 hores, concert; a les 21 hores, sopar popular; a les 22 hores, concerts; a les 4 hores, música a les barraques. Al parc municipal. Organització: CROM, Agrupament Escolta i Guia Sant Bernat de Claravall, Custus Ignis, UEC i Apàtrides.

Sardaxou, amb la Cobla Contemporània. A les 22 hores, a la plaça de la Sardana. Organització: ACF Olesa Sardanista.

Festa Jove, amb els Dj’s Rafa Martínez Dejotadeu, Josemi, Quim Martínez i Dylan Lorenzo. A partir de les 23 hores, a la plaça de l’Oli. Organització: Ajuntament.

Concert amb orquestres per la llibertat, amb La Salseta del Poble Sec, l’Orquestra Plateria i Huapachà Combo. A partir de les 23:55 hores, a la plaça de Catalunya. Organització: Ajuntament.

Viu la Festa dels ’80 i ’90, amb Toni Peret. A partir de les 2 hores, a la plaça de Catalunya. Organització: Ajuntament.

 Diumenge 25

44a Trobada de Gegants a Olesa, amb 12 colles de gegants convidades. Cercavila pels carrers d’Olesa. A partir de les 11:15 hores. Recorregut: plaça Fèlix Figueres i Aragay, carrer Salvador Casas, plaça de les Fonts, carrers Església, Riera, passatge Molí d’Oli, carrer Anselm Clavé i plaça Fèlix Figueres i Aragay. Organització: Associació de Gegants, Grallers i Nans d’Olesa.

Vermut musical amb MúsXXL. A les 12 hores, al parc municipal. Organització: Ajuntament.

Espectacle familiar “Rocket Carnival Clownz”, amb la companyia Passabarret. A les 19:30 hores, a l’escola Montserrat. Organització: La Xarxa Olesa i Ajuntament.

Concert jove amb Lia Kali + Cynta Ayslante + Monster Rats + El repte + J. Tensei. De 19:30 a 2 hores (pausa de 22 a 23 hores). Al parc municipal. Organització: Ajuntament.

Rua i Festa de la Llum. A les 22 hores, il·luminem la plaça Fèlix Figueres i Aragay; a les 23 hores, inici de la rua: plaça Fèlix Figueres i Aragay, carrers Salvador Casas, Anselm Clavé, Jacint Verdaguer, avinguda Francesc Macià i plaça Catalunya. Per participar a la rua és imprescindible guarnir-se amb elements lluminosos. Fins a les 2 hores, gran Festa de la Llum a la plaça Catalunya. Venda anticipada de material lluminós a la Casa de Cultura del 19 al 22 de juny (de 10 a 14 i de 17 a 20 hores); venda el 25 de juny: a la plaça Fèlix Figueras i Aragay a partir de les 22 hores. Organització: Ajuntament.

Dilluns 26

Vermut musical amb DJ Josemi. A les 12 hores, al parc municipal. Organització: Ajuntament.

Sardanes de Festa Major, amb la Cobla Vila d’Olesa. A les 19 hores, a la plaça de la Sardana. Organització: ACF Olesa Sardanista.

Espectacle familiar “El taller de malabars”, amb la companyia de Circ. A les 19 hores, a l’escola Montserrat. Organització: La Xarxa Olesa i Ajuntament.

Tastets de la nostra cuina amb diferents restaurants d’Olesa. A partir de les 20 hores, al parc municipal. Organització: Ajuntament.

Finale, espectacle de música, llum i pirotècnia. Cloenda de Festa Major. A les 23 hores, al parc municipal. Organització: Ajuntament.

Dimecres 28

Presentació del llibre “10 anys, 10 contes” realitzat gràcies a una campanya de micromecenatge per celebrar els 10 anys de l’Associació Centre de Recursos en TEA (Catalunya Central). A les 19 hores, a la Biblioteca.

Divendres 30

Dona el millor de tu: dona sang. De 15 a 22 hores, a l’AA VV de La Central. Organització: Banc de sang i teixits.

Festa Major del barri La Rambla-Eixample. Ball amb l’orquestra New Marabú, a les 22 hores; Discomòbil, a càrrec de Dylan Lorenzo, amb servei de bar al parc, a les 24 hores. Organització: AAVV La Rambla-Eixample (telèfon de contacte: 616 552 271).

 

L’agenda del Juliol

Dissabte 1

Mercat Origen Montserrat. De 10 a 14 hores, a la Plaça de les Fonts i al carrer dels Arbres. Organització: Ajuntament, Parc Rural del Montserrat, Diputació i Associació Terra i Mans.

8a edició de Música als patis. A les 22 hores, al Centre Cultural Cal Puigjaner. Organització: AAVV Casc Antic.

Festa Major del barri La Rambla-Eixample. Torneig de dominó, a la Penya del Madrid; Festa Holli, a les 11 hores; Vermut electrònic amb DJ David de la Torre, a partir de les 12:30 hores. Al Parc de l’Estatut. Inflables (girasalta, futbolí humà, circuit de cars, peixera), a les 18 hores; Sopar popular (porta el teu sopar i comparteix amb els veïns!), a les 21 hores; Discomòbil, a càrrec de DJ Rufo, a les 23 hores. Organització: AAVV La Rambla-Eixample.

Diumenge 2

Fem teatre! Mostra de final de curs dels tallers de teatre del Casal. A les 18 hores, al Casal. Organització: Associació El Casal Cultural d’Olesa.

Festa Major del barri La Rambla-Eixample. Espectacle infantil, a les 12 hores; Torneig de petanca a l’escola Ferrà; Vermut electrònic a càrrec de DJ Liard, a les 13 hores; Exhibicions de ball a càrrec de l’escola Alegria, a les 19 hores; Traca final amb l’espectacle de dimonis “Factoria de foc Cornellà”, a les 21 hores. Al Parc de l’Estatut. Organització: AAVV La Rambla-Eixample.

Dilluns 3

Sardanes a la fresca, amb la Cobla Jovenícola de Sabadell. A les 21:30 hores, a la plaça de la Sardana. Organització: ACF Olesa Sardanista.

Dissabte 8

8a edició de Música als patis. A les 22 hores, al Centre Cultural Cal Puigjaner. Organització: AAVV Casc Antic.

Teatre: “En vísperas de la primavera”, protagonitzada per dones refugiades de la guerra d’Ucraïna i dirigida per la dramaturga Irina Dendiouk. A les 19 hores, a la Casa de Cultura. Organització: Ajuntament.

Diumenge 9

Visites a la Torre del Rellotge i al Casc Antic. A les 11 hores, a la plaça de les Fonts. Organització: Ajuntament.

Dilluns 10

Sardanes a la fresca, amb la Cobla La Principal del Llobregat. A les 21:30 hores, a la plaça de la Sardana. Organització: ACF Olesa Sardanista.

Dimarts 11

Hora del conte per a petits (0-3 anys). A les 18 hores, a la Biblioteca.

Hora del conte per a nens i nenes a partir de 4 anys. A les 18 hores, a la Biblioteca.

Dissabte 15

8a edició de Música als patis. A les 22 hores, al Centre Cultural Cal Puigjaner. Organització: AAVV Casc Antic.

Festa Major del barri La Central. Fins al 17 de juliol. Organització: AAVV La Central-L’Olivera.

Dilluns 17

Sardanes a la fresca, amb la Cobla La Principal de la Bisbal. A les 21:30 hores, a la plaça de la Sardana. Organització: ACF Olesa Sardanista.

Hora del conte per a petits (0-3 anys). A les 18 hores, a la Biblioteca.

Dijous 20

Hora del conte per a nens i nenes a partir de 4 anys, a càrrec de Sherezade Bardají. A les 18 hores, a la Biblioteca.

Dissabte 22

8a edició de Música als patis. A les 22 hores, al Centre Cultural Cal Puigjaner. Organització: AAVV Casc Antic.

Festa Major del barri de Les Planes. Organització: AAVV Les Planes.

Dilluns 24

Sardanes a la fresca, amb la Cobla Sant Jordi (Barcelona). A les 21:30 hores, a la plaça de la Sardana. Organització: ACF Olesa Sardanista.

Dijous 27

Hora del conte per a nens i nenes a partir de 4 anys, a càrrec de Sherezade Bardají. A les 18 hores, a la Biblioteca.

Divendres 28

Festa Major de l’urbanització Ribes Blaves. Fins al 30 de juliol. Organització: AAVV Ribes Blaves.

Dissabte 29

8a edició de Música als patis. A les 22 hores, al Centre Cultural Cal Puigjaner. Organització: AAVV Casc Antic.

Dilluns 31

Sardanes a la fresca, amb la Cobla Vila d’Olesa. A les 21:30 hores, a la plaça de la Sardana. Organització: ACF Olesa Sardanista.

 

Totes les activitats proposades en aquesta secció són enviades per les entitats i associacions organitzadores. La redacció del 08640 no es fa responsable d’alteracions dels programes o de canvis d’última hora.

El PSC guanya les eleccions, però empata en nombre de regidors amb Bloc Olesà-CUP

0

Cap a les 22 hores ja es sabíen els resultats de les eleccions municipals a Olesa: el PSC va ser la força més votada, amb 2.424 vots i el 25,92% dels vots, que li atorga sis regidors, dos més que els que tenia fins ara. El PSC, que ha obtingut 439 vots més que en les eleccions de 2019, ha superat la candidatura de Bloc Olesà-CUP, que ha obtingut 2.084 vots (un 22,29%) i els mateixos regidors que el PSC, sis en total. La suma de vots entre Bloc Olesà i CUP als darrers comicis va ser de 4.291 vots, i per tant, n’ha perdut la meitat.

La clau del nou govern municipal, per tant, és molt possible que la tingui la tercera força més votada, ERC, que amb 1.649 vots (el 17,63%) ha obtingut el quart regidor que per pocs vots no va aconseguir ara fa quatre anys.

Junts per Olesa ha estat la quarta força més votada, i ha incrementat en 183 els seus vots (ha obtingut 826 i el 8,83%), que li han donat el segon regidor.

La resta de forces han aconseguit un regidor cadascuna, amb una diferència mínima de vots entre elles. El PP ha obtingut 668 vots (7,14%), gairebé el triple que fa quatre anys. Olesa Oberta-En Comú Podem ha aconseguit 659 vots (7,05%) i Ciutadans 652 vots (6,97%). En el cas de Ciutadans, baixa de 3 a 1 regidor.

Per últim, Bloc Olesà-CUP ha avançat en un post d’Instagram que “durant els pròxims dies, treballarem per fer alló que hem vingut a fer: formar un govern fort, sòlid i potent que continuï treballant per Olesa”.

Font: Ajuntament d’Olesa

Èxits a l’Europeu de Patinatge

0

Laia Buch ha aconseguit la medalla de bronze i Paula Panicello una meritòria quarta plaça al campionat d’Europa de Xous, celebrat el 5 i 6 de maig a Paredes, Portugal.

Les patinadores olesanes del CPA Tona, Laia Buch i Paula Panicello, han participat aquest mes de maig al Campionat d’Europa de Xous a Paredes, Portugal. En aquest campionat es troben tres dels millors equips dels països europeus participants: Itàlia, França, Portugal, Alemanya, Dinamarca, etc. Un any més els equips italians i espanyols han omplert les places del pòdium. Remarquem que el top five dels equips espanyols són equips catalans, el que significa que el nivell del patinatge català és altíssim, i en concret, meritori és, que el CPA Tona, és l’únic equip espanyol i català en participar per segona vegada als campionats d’Europa i del Món.

L’equip de Xou Petit del qual forma part la Laia amb la coreografia “Salva-la” van pujar al pòdium quedant en tercera posició. Han fet una molt bona actuació obtenint una puntuació final de 38.85 punts. En aquesta modalitat, el campió d’Europa va ser el Club Italià Roma Roller Team amb el programa “Tot va començar per un ratolí” aconseguint 39.38 punts;  la medalla de plata se la va endur l’equip també català Artistic Skating Cunit amb el programa “Revolut” amb un total de 39.17 punts. Els tres millors equips europeus estan a mig punt de diferència entre ells.

Per la seva banda, la Paula participava per primera vegada a aquest campionat amb el grup de Xou Gran i amb la coreografia “Check-in”. L’execució va ser també de molt de nivell, en aquest cas van aconseguir una més que merescuda quarta posició amb una puntuació de 32.47 punts, enfront dels 40.22 punts del Campió d’Europa, el CPA Girona, dels 37.13 punts del segon classificat, l’equip italià Royal Eagles amb la coreografia “In vino veritas?” i dels 35.14 punts del també grup italià Rollstyle amb el programa “Viena, l’1 de gener”.

Les patinadores del CPA Tona ja pensen en els propers reptes: el Campionat del Món que tindrà lloc l’última quinzena de setembre a Ibagué, Colòmbia, el Catalunya Stars, i en la temporada vinent la qual ja hi estan treballant. Molta sort, noies!

 

 

Edició de Maig del periòdic 08640

0

Ja al carrer! I també al web…. Bona lectura!

Fes clic aquí i descarrega’t el pdf de l’edició de Maig

https://periodic08640.com/wp-content/uploads/2023/05/MAIG_2023_177-2_compressed.pdf

 

http://www.periodic08640.com

“Fer-te viure”: el nou single de Marc Amat

0

El cantautor olesà estrena nou single després de l’aturada pandèmica i el tancament de la gira “Fantàstic”. Marc Amat torna amb “Fer-te viure”, una declaració dels propis dubtes existencials, la incertesa diària i l’esperança -sempre- de què tot canviarà per anar a millor.

L’autor no es deslliga de les influències de l’indie-pop català de darrera generació, però explora amb nous sons i imatges per a la seva tornada als altaveus, amb grans passatges de sintetitzadors i deixos d’electrònica. El single ha estat produït per Dani Ferrer (Love of Lesbian, Mi Capitán, Paula Valls…) i compta amb un videoclip signat per RV Films, amb direcció d’Aleix Barba.

https://www.youtube.com/watch?v=7nwxisedEE0

http://marcamat.cat

Pòdium

0

Les patinadores olesanes Laia Buch i Paula Panicello aconsegueixen fer pòdium en les tres competicions estatals de Grups de Xou amb el CPA Tona. Les dues patinadores amb els seus resultats han assolit la classificació automàtica al Campionat d’Europa que se celebrarà el 5 i 6 de maig a Paredes (Portugal), i al Mundial  l’última quinzena de setembre a Ibagué (Colòmbia). Enhorabona a elles i al CPA Tona per aquests èxits!

Aquesta temporada el grup de Xou Petit, del qual forma part la Laia, han presentat la nova coreografia “Salva-la”, amb la que han aconseguit pujar al capdamunt del podi en tots els campionats disputats fins ara.

Van iniciar la temporada amb el campionat de la territorial de Barcelona, que es va celebrar el passat 4 de febrer a Vic. En aquest torneig, les patinadores van proclamar-se campiones amb una puntuació de 39.09, superant al CP Sant Quirze del Vallès, que amb la seva coreografia “My guilt”, van obtenir el segon lloc.

Al cap de tres setmanes es va disputar el Campionat de Catalunya al Pavelló Olímpic de Granollers, on un any més va quedar demostrat l’altíssim nivell que hi ha a Catalunya. Les patinadores del Xou Petit van executar una magnífica actuació que les va portar, de nou, a ser Campiones de Catalunya, amb una puntuació de 39.90 punts. En segona posició trobem el club Artistic Skating Cunit, amb la coreografia “Revolut”, seguits del CPA l’Aldea amb “Únic@” i el CP Sant Quirze del Vallès.

Finalment, el passat 25 de març va tenir lloc el Campionat d’Espanya al Pavelló CEM Olímpics de la Vall d’Hebrón. En aquesta ocasió, les patinadores van executar una impecable actuació que les va portar a revalidar el títol de Campiones d’Espanya amb 42.51 punts, classificant-se per al Campionat d’Europa i el Campionat del Món. Les subcampiones d’Espanya van ser les patinadores del Artistic Skating Cunit, i en tercer lloc trobem el CP Sant Quirze del Vallès.

Enguany, la Laia no ha pogut disputar els campionats degut a una lesió que va patir al gener, dues setmanes abans d’iniciar la temporada, i per la qual encara s’està recuperant. Li desitgem una bona recuperació i molts ànims!

Per la seva banda, la Paula amb el grup de Xou Gran van estrenar el nou programa per aquesta temporada al Campionat de Barcelona, celebrat el passat 4 de febrer a Vic.

Per primera vegada es van proclamar campiones de la territorial de Barcelona amb la coreografia “Check In”, amb una puntuació total de 35.33 punts; per darrere va quedar l’històric CPA Masnou amb la coreografia “Tribu urbana” amb 23.89 punts; i en tercera posició les patinadores osonenques del CPA Folgueroles amb “Kheops” amb un total de 21.01 punts.

Tres setmanes després es va celebrar el Campionat de Catalunya, un any més aquest campionat va tenir lloc al Pavelló Olímpic de Granollers. En aquest campionat ja ens trobem els millors equips de Xou Gran del món: el CPA Olot i el CPA Girona, on el nivell de patinatge augmenta oferint un veritable espectacle als gairebé 6000 espectadors assistents.

Enguany al català, l’equip de la Paula van i aconseguir la medalla de bronze amb una puntuació total de 32.37 punts en enfront dels 40.06 punts aconseguits pel CPA Girona que es va proclamar el Campió de Catalunya, i dels 38.23 del CPA Olot.

Finalment, el passat 25 i 26 de març va tenir lloc el Campionat d’Espanya que es va celebrar al Pavelló CEM Olímpics de Barcelona. Aquest és el campionat que dona plaça a poder participar en l’europeu i al mundial. El campió i el subcampió es classifiquen directament als dos campionats, el tercer classificat tria a quina competició vol anar i el quart agafa la plaça que descarta el tercer.

El Grup de Xou Gran del CPA Tona va donar la sorpresa guanyant al CPA Olot, tretze vegades campió del món, amb el seu programa “No em vinguis amb cuentus” on va obtenir 36.67 punts classificant-se en tercera posició. L’equip de la Paula es va proclamar subcampió d’Espanya amb els 38.19 punts aconseguits i superant en més de 5 punts la seva puntuació aconseguida al Campionat de Catalunya. El primer classificat, i per tant Campió d’Espanya va ser el CPA Girona amb el programa “Deixa’m viure” assolint 41,37 punts.

Aquests resultats classifiquen directament a l’equip de la Paula a l’europeu i al mundial, moltíssima sort!

Des d’aquí, felicitem els dos grups de Xou del CPA Tona i en particular a la Laia i a la Paula per les grans actuacions i les classificacions aconseguides. Sens dubte, això és un gran èxit per al club i un reconeixement al seu gran esforç i dedicació!

L’agenda de l’Abril

0

Exposicions

Fins al 16 d’abril

“Icones dels misteris”, de l’Associació Col·lectiu Misteris Olesa. A la Casa de Cultura.

 

Fins al 18 d’abril

“Un passat molt present”, de l’Associació Col·lectiu Misteris Olesa. Al Mercat Municipal.

 

Fins al 28 d’abril

Exposició-mostra “Machu Picchu i la mare terra”. Al restaurant Mare Terra, Plaça de les Fonts.

 

Teixint creacions “Construint creacions”, de Miquel Grima. A la Biblioteca.

 

Fins al 30 d’abril

“Educar la mirada”. A la Casa de Cultura. Organització: Fundació Escola Municipal d’Arts i Oficis.

 

 

 

Dimecres 12

Club de lectura infantil “Menjallibres” (5è i 6è de primària). A les 17:30 hores, a la Biblioteca.

 

Presentació del llibre “Las huellas de mi pasado” de l’autora local Carmen Moreno. A les 18 hores, a la Biblioteca. Organització: Dones i Progrés.

 

Dijous 13

Presentació del llibre “Impremta i biblioteca a l’hospital militar de Montserrat (1936-1939)”. El darrer treball de l’esparreguerina Àngels Rius i Bou. Una síntesi de la història humana i cultural dins del recinte de Montserrat durant la Guerra Civil. Presenta l’acte Marina Tiller Rubiol. A les 19 hores, a la Biblioteca. Organització: Òmnium, Pla de Montserrat, OlesaAteneu i Biblioteca.

 

Divendres 14

Instal·lació de les noves llambordes Stolperseteine, dedicades a Miquel Boada Navarro, Jaume Manyà Argilaga i Josep Pinyol Mayor. A les 18 hores, a la Plaça Fèlix Figueres i Aragay.

 

Conferència: “La dona combatent a la Guerra Civil espanyola: milicianes i dones soldat”, a càrrec de l’historiador Gonzalo Berger. A les 19 hores, a la Casa de Cultura.

 

Dissabte 15

Olesa represaliada: visita pels espais de la Guerra Civil a Olesa. A les 10:30 hores, a la Plaça de les Fonts.

 

Club de lectura “Llegim el teatre”: “El temps i els Conway”, de J.B. Priestley, grup conduït per l’Espe Piñero. A les 11 hores, a la Biblioteca.

 

Cinema: “Déu es dona i es diu Petrusca”. A les 18 hores, a la Casa de Cultura. Organització: Associació Col·lectiu Misteris Olesa.

 

Cinema: “Zombie child”. A les 18:30 hores, al Casal. Organització: Associació El Casal Cultural d’Olesa.

 

Dijous 16

L’esclat de la primavera! A les 9 hores, a la Plaça Fèlix Figueres i Aragay.

 

Representació de la Passió d’Olesa. A les 11 hores, al teatre La Passió.

 

Pedalada infantil amb motiu del Dia Internacional de l’Esport. Ruta pels carrers d’Olesa i Bike Park. A les 17 hores, des de la Plaça Catalunya. Organització: Unió Ciclista Olesana.

 

Teatre “Entre peus i mans”, amb Camut Band Junior. A les 17:30 hores, al Casal. Organització: APEIJ La Xarxa Olesa.

 

Divendres 17

Hora del conte “La formiga Josep Maria”, amb Santi Rovira. Adreçat a nens i nenes d’1 a 3 anys. A les 17:30 hores, a la Biblioteca.

 

Dissabte 18

Taller d’art per a tots els públics “Sant Jordi: art i literatura”. A les 18 hores, a l’Escola d’Arts i Oficis i a la Biblioteca.

 

Dimecres 19

Club de lectura infantil “Menjallibres” (5è i 6è de primària). A les 17:30 hores, a la Biblioteca.

 

Dijous 20

Hora del conte amb Mon Mas (recomanada a partir de 4 anys). A les 18 hores, a la Biblioteca.

 

 

Conferència: “Què és la fisioteràpia?”, a càrrec de la fisioterapeuta Inma Márquez. A les 18 hores, a la Comunitat Minera Olesana. Organització: Ariadna.

 

Lliurament dels Premis Instagram de la Ruta dels Misteris. A les 19 hores, a la Comunitat Minera Olesana. Organització: Associació Col·lectiu Misteris d’Olesa i Comunitat Minera Olesana.

 

Conferència: “Les labiades, una família de plantes remeieres i aromàtiques”, a càrrec d’Àngel Hernández Cardona. A les 19 hores, a la Biblioteca. Organització: Capreolus (Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà).

 

Lliurament dels 39a Premis Recerca Vila d’Olesa, 28è Premi Batec Jove i 4t Premi de Recerca amb Perspectiva de Gènere. A les 19 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

 

Divendres 21

Hora del conte especial per celebrar la Diada de Sant Jordi amb un conte diferent! “Un camí boscós, un udol sobtat, l’ensurt de trobar una molleta de pa. Dins la fosca una nit, la lluna es va adormir. El mar li va fer de coixí, la bressa i la torna nova.” Espectacle de contes per a públic familiar amb nens i nenes de més de 3 anys. A les 18 hores, a la Biblioteca.

 

Dissabte 22

Representació de La Passió d’Olesa. A les 18 hores, al teatre La Passió.

 

Presentació dels contes “La Serp Estricadora s’amaga al pati de casa” de Joan Francesc Cánovas i il·lustrat per Rubén del Rincón i de “El gegant Peladits i el Joanet de cal Puigjaner” de Natàlia Oriol i il·lustrat per Ot Boltà. A les 12 hores, a la Biblioteca. Organització: Edicions Paper d’Estrassa.

 

Presentació del llibre “El desván de Noa”, amb l’actuació de Dansa Bollywood, a càrrec de Luna Nueva Mou-t Espai de Dansa i Moviment. Organització: Associació de Dansa Luna Nueva.

 

XXI Trobada d’esbarts infantils i juvenils, amb la participació de l’Esbart Olesà, Bitrac Dansa d’Igualada, Esbart Monistrol Dansaire i Esbart Rocasagna de Gelida. A les 18 hores, a la Plaça Fèlix Figueras i Aragay. Organització: Esbart Olesà.

 

Ballada de sardanes, amb la Cobla Vila d’Olesa. A les 18:30 hores, a la Plaça de la Sardana.

 

Custusigniada: segona Trobada del Montserratí. Festa a la Font de Can Roure. A les 21:30 hores, inici al pati de la Casa de Cultura. Organització: Colla de Diables Custus Ignis.

 

Diumenge 23

Sant Jordi 2023, durant tot el dia, per diferents carrers del poble.

 

Dimarts 25

Tast de formatges del Montserratí i maridatge de vins, a càrrec de El Pebre, dins el projecte Parcs i biblioteques, Naturalment–Montserrat. A les 18:30 hores, a la Biblioteca.

 

Dimecres 26

Club de lectura infantil “Menjallibres” (5è i 6è de primària). A les 17:30 hores, a la Biblioteca.

 

Dijous 27

Festa literària dels Voluntaris d’Olesa. Aquest acte serveix per donar a conèixer les poesies presentades al Concurs de Poesia impulsat des de la mateixa entitat. A les 18 hores, a la Biblioteca. Organització: Associació Voluntaris d’Olesa.

 

Espectacle “Las bodes de Fígaro” (The Royal Opera). A les 19:45 hores, al Casal. Organització: Associació El Casal Cultural d’Olesa.

 

Divendres 28

Club de lectura general: “L’estiu que la mare va tenir els ulls verds”, de Tatiana Tibuleac. A les 18 hores, a la Biblioteca.

 

Bajoques pebrines: lectura de poesia eròtica pornogràfica del segle XVII, amb Janot Carbonell i Montse Farré. A les 19:30 hores, a la Casa de Cultura.

 

Dissabte 29

“Fem una volta?” Descoberta dels itineraris saludables urbans. A les 10 hores, a la Plaça Fèlix Figueras i Aragay. Organització: Ajuntament.

 

Fira del vi. De 17 a 24 hores, a la Plaça de l’Església. Organització: AAVV Casc Antic.

 

Diumenge 30

Cinema (títol pendent de concretar). A les 18:30 hores, al Casal. Organització: Associació El Casal Cultural d’Olesa.

 

Totes les activitats proposades en aquesta secció són enviades per les entitats i associacions organitzadores. La redacció del 08640 no es fa responsable d’alteracions dels programes o de canvis d’última hora.

El SuperMes ja és aquí!

0

Durant tot aquest mes d’abril, la campanya impulsada pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat, el SuperMes del Baix Llobregat proposa tot un seguit d’activitats familiars d’oci, cultura i gastronomia a la comarca amb descomptes especials.

Una gran varietat d’atractius turístics de la comarca oferiran gratuïtats i descomptes especials, exclusivament al públic familiar, per a promoure el turisme actiu dins del Baix Llobregat. Tindrem activitats d’oci i d’aventura, per a fer rutes a la natura, visitar museus, participar en tallers, tastar la gastronomia i descansar en allotjaments.

Entre les activitats del SuperMes d’enguany, cal destacar les propostes que inclouen importants descomptes i promocions per a visitar i descobrir els principals atractius turístics de la comarca, com ara les Coves de Montserrat, els Espais Naturals del Delta del Llobregat, el Parc Arqueològic Mines de Gavà, el CRAM, els Museus de Martorell, el Canal Olímpic de Castelldefels, Catalunya en Miniatura a Torrelles de Llobregat, els Museus d’Esplugues o la Cripta Gaudí de la Colònia Güell.

També, durant aquest SuperMes s’organitzen activitats completament originals, com ara la possibilitat de convertir-se en xef per un dia, un splash de catamarà o aprendre a tenir cura de ponis i cavalls, entre d’altres.

Per a gaudir d’aquest ampli ventall de propostes i dels seus descomptes, només cal entrar al web www.elsupermes.cat i activar les promocions.

A més de tots els descomptes, durant el SuperMes s’organitzaran diferents sorteigs, al web d’aquesta campanya i a les xarxes socials de Turisme Baix Llobregat, per a premiar a les famílies amb experiències molt completes a la comarca, que inclouran activitats i àpats, així com la tassa exclusiva del SuperMes.

El SuperMes és una campanya creada pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat, òrgan adscrit al Consell Comarcal del Baix Llobregat, i compta amb una gran implicació del sector públic i del sector privat de la comarca, amb l’objectiu de continuar consolidant la seva aposta pel turisme familiar.

WWW.ELSUPERMES.CAT

#elsupermes

#TurismeBaixLlobregat #BaixLlobregat #aunsaltdeBarcelona

Biografies…

0

La família Puigjaner-Valldeperas

El terreny on hi ha la casa dels Puigjaner, segons consta en el capbreu de 1496, aquesta part de la vila encara no era edificada. El terreny era anomenat la Real i pertanyia a Joan Viladoms. La casa de Cal Puigjaner ja consta en el capbreu de 1548 i era propietat de Baltasar Viladoms, com a fill i hereu de Joan Viladoms. El 1610 Guillem Puigventós compra la casa i l’eixida. Aquest la deixa l’any 1622, en testament, al seu fill Ramon Puigventós, el qual la deixa l’any 1649,en testament, a la seva filla Joana Puigventós, casada el 1655 amb Benet Socarrats.

En el capbreu de 1716 la casa pertany a Pere Valldeperas de Sant Pere Sacama. L’any 1726, en Pere Valldeperas es casa amb Maria Singla i s’estableixen a la casa, que passen a ser-ne els propietaris i que també posseïen l’heretat de Sant Pere Sacama.

A finals de segle XVIII,  Eulàlia Valldeperas Singla (1730), filla de Pere Valldeperas Llongueras i Eulàlia Singla i neta de Pere Valldeperas Puigventós, es casà el 12 de febrer de 1749 amb Josep Puigjaner Olivella terratinent de Capellades, de manera que va esdevenir així la família amb més patrimoni d’Olesa. Per aquest motiu la casa és arranjada de dalt a baix i es fa una nova façana la qual ha arribat fins avui dia, amb petits retocs.

Aquest esdeveniment però, va propiciar que la majoria de possessions de Sant Pere Sacama passessin a mans de la família Puigjaner.

El matrimoni va tenir sis fills. La primera Puigjaner Valldeperas que neix a Olesa, és Maria (1749-1807) més tard nasqué Pere Puigjaner Valldeperas (1755-1802), casat amb Francesca Rocafiguera Oriola  (1769-1847)

A partir d’aquesta data, el mas serà hàbitat per masovers. Els Valldeperas aniran a viure a Olesa a la casa de Cal Puigjaner al carrer Creu Reial.

 

Fent un salt al temps, arribem a finals del segle XIX quan neix Lluís Puigjaner, que es converteix en un important industrial de Barcelona, on viu amb la família, amb la qual va a Olesa a passar els caps de setmana. La casa pairal queda a càrrec de masovers que tenen cura i s’encarreguen del cultiu de terres.

Entre les diferents empreses que tenia Lluís Puigjaner hi destaca la cervesera E. Campmany i Cia, en la qual els socis principals són Enric Campmany com a gerent i Lluís Puigjaner com a enginyer. Quan el seu soci dimiteix  i ell assumeix la gerència de l’empresa, entra en contacte amb els hereus (nebots) del A. K. Damm, que posseïen les cerveseres “Hijos de Damm” i a 1910 es fusionen i funden la S.A. Dam.

En el terreny personal Lluís Puigjaner va tenir una filla, Empar Puigjaner, que es va fer religiosa de l’Ordre de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül i que després de passar per diferents convents va decidir fundar-ne una a Olesa: en parla amb el pare i aquest li cedeix la casa del carrer de Santa Oliva, convent conegut com “Les Paüles”, que va obrir l’any 1929. Sor Empar no va estar mai destinada en aquest convent.

 

La iniciativa de fer una fundació de les Filles de la Caritat a Olesa de Montserrat va néixer entre les germanes de la Beneficència de Tarragona per tal d’ajudar les famílies més necessitades. Les monges paüles es van establir a Olesa el 29 d’abril de l’any 1929, gràcies a una donació de la família Puigjaner destinada a una de les seves filles, Empar Puigjaner, que va entrar en aquesta ordre. La donació va ser d’una casa i hort de la família Puigjaner, propietats ubicades al carrer de Santa Oliva.

Elies

 

 

Biografies…

0

Daniel Blanxart i Pedrals (Olesa de Montserrat, 1884 – Barcelona, 1965) fou un enginyer industrial, eminent investigador olesà, renovador de l’ensenyament tèxtil i musicòleg. Fill del metge berguedà Antoni Blanxart i Grau, destinat a Olesa de Montserrat i d’Escolàstica Pedrals de Puigcerdà. Era una persona que estimava profundament tot el que feia i ho investigava fins a obtenir-ne el màxim coneixement. L’any 1902, va acabar cinc anys de batxillerat amb diverses matricules d’honor, especialment en les assignatures de caire científic, i es traslladà a Terrassa per cursar el Peritatge d’Indústries Tèxtils obtenint el premi extraordinari.

Va arribar a ser catedràtic a l’Escola d’Enginyers Industrials Tèxtils de Terrassa i professor a l’Escola Municipal d’Arts i Oficis de Terrassa, a l’Escola Industrial i a l’Escola de Belles Arts de Barcelona. Blanxart obtenia la llicenciatura l’any 1907. Va ser el fundador i director del Laboratori d’Assaigs i Investigacions Tèxtils del Condicionament Terrassenc (1908), laboratori pioner a Espanya en l’especialitat tèxtil que va assolir des dels primers moments un gran prestigi i va esdevenir un veritable centre d’investigació, assessorament i control de qualitat al servei de la indústria tèxtil. Va fundar el Laboratori Tèxtil de la Mancomunitat de Fabricants de Teixits de Catalunya (1935) i la Biblioteca Tècnic-Tèxtil de l’Institut Industrial de Terrassa. En el camp professional va registrar diverses patents.

A Olesa de Montserrat hi va fundar l’Escola Municipal d’Arts i Oficis veient la necessitat de formar nous tècnics i obrers especialitzats per fer avançar les indústries locals, principalment la tèxtil. L’Escola Municipal d’Arts i Oficis va ser inaugurada amb tota solemnitat el 18 de gener de 1925, comptant amb la presència d’Alfons Sala i Argemí, comte d’Ègara, la corporació municipal en ple i els representants industrials de la vila.

La documentació publicada sota els auspicis de l’Escola i l’Institut Industrial, va tenir un gran ressò, i sol·licitada des de França, Itàlia, Alemanya i altres països, fins i tot, el Japó.

En consideració als seus mèrits va ser nomenat membre del Patronat Juan de la Cierva (1940), dependent del “Consell Superior d’Investigacions Científiques”.

La seva pacient tasca de recerca va merèixer un primer reconeixement oficial amb la creació de la “Oficina de la Ginesta”, instal·lada a l’Escola Industrial (1942), dependent del Ministeri d’Indústria i Comerç. Van obtenir resultats molt notables els seus estudis científics i pràctics sobre la fibra de Ginesta. El mateix Ministeri d’Educació va finançar una nau destinada a “Taller-Laboratori per a l’experimentació de la Ginesta i altres fibres vegetals”.

Lligat a la ciutat de Terrassa, Blanxart va ser president del Centre Excursionista de Terrassa i fundador de les Joventuts Musicals de Terrassa i publicà “Comentarios y poemas musicales” (1947).

També va ser membre fundador del “Collège International de la Recherche Textile”, de París (1951) de nombrosos Patronats, de la Comissió de reforma dels ensenyaments d’Enginyeria Civil (Madrid 1951), de la Reial Societat de Física i Química, de Madrid, així com de l’Acadèmia de Nobles i Belles Arts de Sant Lluís, de Saragossa.

Pel que fa a la música, hi tenia devoció: va publicar libres com a l’any 1958, “La Teoria física de la música”, on unia la ciència amb l’art. El Conservatori va començar a utilitzar-lo com a instrument de treball. Avui dia encara està vigent l’estudi de Blanxart.

Amb motiu de la seva jubilació, es va acordar el seu nomenament com a Professor Honorari de l’Escola de Perits Industrials, perpetuant el seu nom amb la denominació de “Càtedra Blanxart”, a l’aula que ocupés. Així mateix, l’any 1974, es va inaugurar la Càtedra Especial “Daniel Blanxart”, a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Terrassa.

La ciutat de Terrassa li va concedí la Medalla de Plata de la Ciutat com homenatge a la seva meritòria tasca en el camp tèxtil. Se li va lliurar en l’Ajuntament amb presència de l’Alcalde i de nombroses personalitats.

Olesa era el poble on Blanxart va néixer i al qual sempre va tornar, Malgrat haver passat la major part de la seva vida a Terrassa i a Barcelona. La seva mare seguia vivint a Olesa. Sense haver estat mai professor a l’Escola d’Arts i Oficis d’Olesa, aquesta rebia sempre les seves visites.

Les seves tasques d’investigació el van portar a patentar molts invents increïbles en el camp industrial, un dels seus invents més notables és el Dinamòmetre continu Blanxart, que servia per trobar els punts poc resistents dels fils.

A Olesa de Montserrat hi ha un institut que du per nom IES Daniel Blanxart i Pedrals. A Terrassa, durant el curs 1972-73, s’aprovà la proposta que l’únic centre públic de la ciutat on s’impartien estudis de batxillerat (Instituto Mixto de Enseñanza Media) adoptarà el nom d’Investigador Blanxart. Actualment és l’IES Investigador Blanxart. Al febrer de 1975 es va inaugurar un monument (monòlit) en la seva memòria, al Parc Municipal d’Olesa de Montserrat, obra de l’escultor local, Amadeu Paltor.

Daniel Blanxart va morir el 19 de desembre de 1965 a la seva casa de Barcelona.

Elies

Biografia de Daniel Blanxart treta del llibre “75 Anys Història de l’Escola Municipal d’Arts i Oficis d’Olesa de Montserrat” d’Anna Cuadrado Amorós i Robert Casals Graells, Arxiu Històric Municipal.

 

 

L’Agenda del Març

0

Exposicions

Fins al 12 de març

Exposició “Detectant el masclisme”. A l’Escorxador.

Fins al 18 de març

Teixint creacions: “Il·lustracions de Sara García”. A la Biblioteca

Fins al 26 de març

30 anys gestionant l’aigua de forma cooperativa, per la Comunitat Minera Olesana. A la Casa de Cultura.

Fins al 16 d’abril

“Icones dels misteris”, de l’Associació Col·lectiu Misteris Olesa. A la Casa de Cultura.

Fins al 18 d’abril

“Un passat molt present”, de l’Associació Col·lectiu Misteris Olesa. Al Mercat Municipal.

Fins al 28 d’abril

Exposició-mostra “Machu Picchu i la mare terra”. Al restaurant Mare Terra, Plaça de les Fonts.

 

 

Dimecres 8

Acte institucional del dia Internacional de les Dones. Punt lila, taller d’estampació, lectura del manifest i performance. De 17 a 20 hores, a la plaça Fèlix Figueres i Aragay. Organització: Ajuntament.

Menjallibres, club de lectura infantil (5è i 6è de primària). De 17:30 a 18:30 hores, a la Biblioteca.

Dijous 9

“Dona’t ocupabilitat”: taller d’apoderament per a dones (laboral i personal). De 9:30 a 13:30 hores, a Cal Rapissa. Organització: Ajuntament.

Hora de conte “Blauró”, amb Clara Algaba. A les 18 hores, a la Biblioteca.

Divendres 10

Punt lila al Mercat Ambulant. De 10 a 13 hores, a la plaça de l’Oli. Organització: Ajuntament.

Club de lectura “Llegim el teatre”. A les 11 hores, a la Biblioteca.

Visites a la Torre del Rellotge i al Casc Antic. A les 11 hores, a la plaça de les Fonts. Organització: Ajuntament.

Dissabte 11

Activitats esportives dirigides i adreçades a dones: ioga, pilates i zumba. De 10 a 13 hores, a l’Escorxador. Organització: Ajuntament.

Passejada pels nous carrers de Cal Candi. A les 11 hores, punt de trobada: Font de Can Solé. Organització: Ajuntament.

Taller “Marie Curie i el seu experiment radioactiu”, a càrrec de la divulgadora feminista Lutravioleta. A les 11:30 hores, al Casal. Organització: Associació El Casal Cultural.

Obertura del nou “Espai Montserrat”, amb les exposicions “Terra i ànima” i “Parc Rural del Montserrat”. A les 18 hores, acte institucional, tastet del Parc Rural i actuació musical. Al Centre Cultural Cal Puigjaner. Organització: Ajuntament.

Taller de Bhangra, a càrrec de Bhangra Barna Group. A les 17:30 hores, al Mou-t espai de dansa i moviment. Organització: Associació de Dansa Luna Nueva.

Roda d’esbarts Catalònia, amb la participació del cos de dansa de l’Esbart Olesà, Esbart Monistrol Dansaire i Esbart Espiga d’Or. A les 19 hores, a l’UEC Olesa. Organització: Esbart Olesà.

Diumenge 12

Representació de La Passió d’Olesa. A les 11 hores, al teatre La Passió.

Vermut musical amb veu de dona. De 12 a 14 hores, a l’Escorxador. Organització: Ajuntament.

Cinema d’Òscar! Vine a gaudir d’una de les cintes premiades dels darrers anys. A les 18:30 hores, al Casal. Organització: Associació El Casal Cultural.

Dilluns 13

Hora del conte per a petits lectores, per a nens i nenes d’1 a 3 anys, a càrrec de la Sandra Rossi. A les 17:30 hores, a la Biblioteca.

Dimecres 15

Menjallibres, club de lectura infantil (5è i 6è de primària). De 17:30 a 18:30 hores, a la Biblioteca.

Xerrada “Nines que han fet història”, a càrrec de Pili Picó. A les 18 hores, a la Biblioteca. Organització: Dones i Progrés.

Divendres 17

Barnasants: concert de Pau Alabajos que presentarà “Les hores mortes”. A les 20 hores, a la Casa de Cultura. Organització: Ajuntament.

Dissabte 18

Representació de La Passió d’Olesa. A les 18 hores, al teatre La Passió.

Teatre “Elles”, a càrrec de la companya La melancòlica. A les 19 hores, a l’Escorxador. Organització: Ajuntament.

Diumenge 19

La sequera i el canvi climàtic en espais fluvials. Passeig pel camí del riu i activitats de sensibilització ambiental. A les 9:30 hores.

Festa de la Primavera, a les 10:30 hores, al parc dels Estricadors (Cal Candi). Organització: Ajuntament.

Teatre “La pastissera i els follets”, a càrrec de L’estaquirot teatre. A les 17:30 hores, al Casal. Organització: APEIJ La Xarxa Olesa.

Duo Van Gogh in musical concert. A les 18:30 hores, a la Casa de Cultura. Organització: Associació Amics de l’Orgue i de les Arts.

Dilluns 20

Hora del conte amb l’Escola Municipal de Música. A les 18:15 hores, a la Biblioteca.

Dimarts 21

Taller pel Dia de la Poesia, per a nens i nenes a partir de 6 anys. A les 18 hores, a la Biblioteca.

Dimecres 22

Menjallibres, club de lectura infantil (5è i 6è de primària). De 17:30 a 18:30 hores, a la Biblioteca.

Espectacle “Turandot”, The Royal Ballet. A les 20:15 hores, al Casal. Organització: Associació El Casal Cultural.

Divendres 24

Club de lectura general: “Tota una vida per recordar”, de Núria Pradas, amb la presència de l’autora. A les 18 hores, a la Biblioteca.

Dissabte 25

Cinema MAC (Mostra anual de curtmetratges). A les 21:30 hores, al Casal. Organització: Associació El Casal Cultural.

Diumenge 26

Caminada solidària Magic Line. Iniciativa solidària de les entitats olesanes en benefici de l’Hospital de Sant Joan de Déu. A les 9 hores, a la rotonda d’entrada a Olesa, davant de l’Escola Povill. Amb la col·laboració d’Olesa Ateneu, UEC, Xino-Xano, CMRO, Cesc.cat, ACF Olesa Sardanista, Esbart Olesà, Dones i Progrés i Joelette.

Representació de La Passió d’Olesa. A les 11 hores, al teatre La Passió.

Teatre “Hamlet 1.0”. A les 18:30 hores, al teatre La Passió.

Ballada de sardanes, amb la Cobla Vila d’Olesa. A les 18:30 hores, a la plaça de la Sardana. Organització: ACF Olesa Sardanista.

Dimecres 29

Menjallibres, club de lectura infantil (5è i 6è de primària). De 17:30 a 18:30 hores, a la Biblioteca.

Divendres 31

Presentació de la Setmana Santa. Inauguració de l’exposició “Icones de la Setmana Santa”. A les 19 hores, a la Casa de Cultura. Organització: Associació Col·lectiu Misteris.

Presentació del llibre “El fonoll silvestre i marí”, de Montserrat Enrich. A les 19 hores, a la Biblioteca. Organització: Caprelous i Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà.

 

Totes les activitats proposades en aquesta secció són enviades per les entitats i associacions organitzadores. La redacció del 08640 no es fa responsable d’alteracions dels programes o de canvis d’última hora.

40 anys

0

El 23 de febrer de 1983 es va cremar el Gran Teatre de La Passió. En aquest article expliquem la seva història

De la mà d’un personatge dinàmic i emprenedor, Joan Puig i Llagostera va aconseguir reunir un grup d’olesans que varen comprar un terreny que avui és la Plaça de la Sardana per construir-hi un cafè, amb sales de reunions i un teatre. Per aquest projecte va fundar el 23 d’abril de 1884 “El Circulo Sociedad Constructora” amb un capital de 50.000 pessetes que corresponia a 500 accions de 100 pessetes cadascuna.

L’any 1886  començaren les obres de la construcció del teatre  al carrer Anselm Clavé, entitat representativa de les esquerres olesanes, en una bona part, d’Esquerra Republicana de Catalunya i registrat amb el nom de “El Circulo S.A. Sociedad Constructora”, amb Joan Puig i Llagostera com a president, Josep Canals, secretari, Salvador Ubach, Salvador Casas, Josep Duran, Antoni Blanxart, Salvador Sanahuja, Joan Dalmases, Fèlix Figueras entre d’altres. L’any 1901 fou inaugurat. Un grup descontent que representava La Passió al teatre Principal, van posar-se en contacte amb els accionistes d’El Círcol per proposar-los representar La Passió en aquest teatre.

Amb el temps però, en aquest grup, entraren persones d’altres tendències més radicals. Degut a això molts dels que hi havien varen marxar separant-se i formant una nova societat que serien, l’any 1921, els que construirien el Teatre Olesa, dit també Salistes per ser partidaris d’Alfons Sala.

Alfons Sala Argemí (Terrassa, 16 de juliol de 1863 – Barcelona, 11 d’abril de 1945) va ser un industrial, advocat i polític espanyol, diputat provincial entre els anys 1888 1892 i diputat en el Congrés dels Diputats. L’any 1906, al crear-se la Solidaritat Catalana, va ser nomenat senador vitalici pel rei Alfons XIII en 1923.

A l’acabar la Guerra, l’any 1939, ja no es va fer més La Passió en el Círcol que va quedar confiscat, i entitats com Esquerra Republicana i d’altres vinculades a aquesta ideologia van ser proscrites pel règim vencedor. El complex del Círcol va passar a mans d’“Educación y Descanso”. Mentrestant, havien vençut els crèdits que havia concedit el Banc Hipotecari a aquesta entitat per fer unes reformes per un import de 375.000 pessetes que no havien estat pagats. En conseqüència, aquest banc va anunciar que posava a subhasta, via judicial, la propietat d’El Círcol a mitjans de l’any 1945, ja que Educación y Descanso no va pagar el crèdit corresponent.

La Passió, amb l’ajut decisiu del seu president, Joan Dalmases, junt amb en Francesc Garcia-Milà i altres persones, van pagar el deute origen de la demanda del banc, evitant així l’embargament de la propietat i que aquesta pogués passar a mans de persones amb la presumible intenció de construir, en aquests terrenys, una edificació industrial.

Per tal de legalitzar el pagament del deute, motiu de l’embargament, la Societat es va veure en la necessitat de convocar una ampliació de capital on va participar La Passió. L’ampliació de capital es va aprovar i l’emissió d’aquestes noves accions van fer que La Passió es convertís en accionista majoritària i, per tant, amb capacitat de decisió. La Passió va cedir l’explotació del Gran Teatre a l’empresa Rialto l’any 1946.

Així doncs, en aquests anys, La Passió només continuà representant-se en el Teatre Olesa. Durant la temporada de Passió, s’omplia de gom a gom a cada representació i era insuficient, fins i tot, s’hi afegien cadires als passadissos. Un teatre nou no tan sols evitaria aquests problemes sinó que, en ser construït pensant prioritàriament en fer-hi La Passió, es podria dotar de tots els elements tecnològics adients per poder oferir un espectacle d’alt nivell.

Amb aquesta idea es varen fer moltes consultes a gent de teatre i arquitectes, destacant entre totes la dirigida a l’aparellador Ramon Berenguer el 1948, que situava el nou teatre a la zona del Parc Municipal, entre els carrers Anselm Clavé i Salvador Casas, tot i veient-se perjudicat en la seva perspectiva pel “Cuartel de la Guardia Civil”, que ocupava l’angle o xamfrà.

 

El cost d’aquest teatre havia de ser de 1.605.414 pessetes en una primera fase, que comprendria la construcció dels vestíbuls i hall d’entrada i una segona fase amb la resta de 3.590.000 pessetes. Havia de tenir una cabuda de 3.534 espectadors, un escenari giratori i un museu dedicat al vestit i a la història del teatre.

Malgrat i tot, aquest projecte no va prosperar per diverses raons, entre les quals el fet de situar-lo en terreny municipal, degut al fet que el Patronat de La Passió, en un principi, va demanar a l’Ajuntament la cessió d’un terreny. Aquest fet no va convèncer diversos membres del Patronat, que volien l’exclusiva de la propietat, quan, de fer-se així, transcorreguts 50 anys el teatre passaria a ser propietat municipal, d’acord amb la legislació vigent.

Varen sortir altres alternatives com la d’edificar un nou teatre al carrer Argelines, en un terreny propietat dels germans Gotzens i defensada pels membres del Patronat senyors Castelltort, Sol i Boada, però no varen passar de preliminars converses. Junt a aquestes alternatives, la solució que defensaven part dels membres del Patronat, i que començava a agafar forma, era la de construir el nou teatre en el solar que ocupaven el teatre, café i pati d’El Círcol. Aquesta última opció, basada en un projecte de l’arquitecte Joan Carbonell, va ser la que finalment va donar pas a la construcció del Gran Teatre de La Passió.

En arribar a finals de 1950 i preparant la temporada 1951, es presentava el problema de les dates que necessitava La Passió i que pretenia passar de 10 a 12 per atendre l’increment incessant de demanda de localitats que des de 1940 era constant.

El propietaris del Teatre Olesa, ja des de la seva construcció, havien llogat el teatre, per tal de donar-li rendibilitat econòmica, a diversos empresaris, al marge de La Passió que el tenia reservat quatre festes durant la Quaresma per les seves representacions.

Des de 1934 l’empresari llogater era en Joan Cuxart, que hi feia cine. Fins aquest 1950 La Passió havia aconseguit les 6 dates que pretenia sense problemes pagant a l’arrendador quantitats de l’ordre de 8.000 a 9.000 pessetes cada temporada, aquest any però, el panorama es va complicar. Les relacions entre els propietaris i en Cuxart  s’havien posat molt tenses especialment pel tema econòmic.

Els problemes venien de lluny, en Cuxart havia aconseguit un contracte el 1934 pel traspàs del qui tenia, J. Balart. Aquest contracte es va perdre durant la Guerra Civil i es va tornar a fer el 1944 amb les aportacions que recordaven les dues parts, Balart i Simó i els accionistes de la Compañía Mercantil Sociedad Anónima Teatre Olesa  i signant un acord de pròrroga, del que suposaven original, que finalitzava a desembre de 1948.

Aquest contracte establia un lloguer de 11.599 pessetes anuals incloent també el local, les dependències i l’equipament del cafè, en aquest preu. El contracte no preveia cap augment de les dates que ja utilitzava a Passió, i que ja es sobrepassaven, mitjançant un lloguer que pagava La Passió a Joan Cuxart sense que els propietaris es beneficiessin de res.

Durant aquests anys va sortir una llei que no permetia als llogaters sotsarrendar l’entitat llogada i el que feia La Passió era un sotsarrendament del teatre. Aquí les coses es van complicar. El sotsarrendament del local que feia en Cuxart a la Passió exigia que el pagament que feia La Passió fos fet sense documents ni testimonis, cosa que el Patronat de La Passió no podia acceptar. A aquesta complicació se n’hi afegia una altra més greu: era ben sabuda la intenció de La Passió de construir un nou teatre, doncs bé, en Cuxart exigia, per cedir les dates que necessitava La Passió per a les seves representacions, el compromís escrit que li fos donat el local nou en lloguer, únicament excloent-ne també les dates que necessitava La Passió. El Patronat no va accedir a cap d’aquestes condicions i la ruptura va ser total.

Davant  d’aquest panorama, el Patronat de La Passió va prendre la decisió de deixar d’utilitzar el Teatre Olesa per passar a fer la propera temporada de representacions a l’antic Teatre d’ El Círcol, i  del que n’eren propietaris, tot i que era més petit, no tan ben equipat tecnològicament  i que també estava llogat.

L’any 1951 es tornava a representar La Passió després de 15 anys en el teatre d’El Círcol. A continuació, el 26 de juliol es començaren les obres a càrrec de l’arquitecte Joan Carbonell, i que va fer-les l’empresa Vda Agustí en primera fase i l’empresa Martí Riba, a la segona. Així no calia interrompre les representacions ja que el 2 de març de 1952 ja seria en el Gran Teatre de La Passió, un teatre amb una capacitat de 2.500 espectadors…

Com podem veure en aquest article, un projecte de l’any 1951, era de construir-ne un de 6.000 espectadors, tot i que ja es feia la Passió al Gran Teatre acabat de construir l’any 1956.

 

Elies

 

Guaita!

0

Quin “calvari” lingüístic amb aquest carrer! Travessia o Travesia? A la cruïlla amb el carrer Calvari i amb diferència de pocs metres, tens les dues opcions… Ens posem d’acord? O son totes dues vàlides? Un diccionari urgent, si us plau…

08640

 

 

 

 

Guaita!

0

Un carreró, un passadís… on és? Ho sabeu? Quina història hi ha al darrera d’aquest espai?

Ros i Tort: una família d’arquitectes singulars

0

Pere Ros i Tort (1848-1922) fou un mestre d’obres de Martorell, fill de Salvador Ros i de Josefa Tort, que va néixer a Martorell l’any 1848 i que va estar actiu fins als anys 1914/15.

Tot i que va signar sempre els projectes com a mestre d’obres es desconeix el lloc i data de la seva titulació. La seva activitat professional no es va limitar només a la seva ciutat natal, on va estar actiu fins l’any 1915, sinó que també se’n té noticia documentada d’obra realitzada per Pere Ros a Gelida (1881-1909) amb la Casa Sara (1909), Vilanova i la Geltrú (1883), Vilafranca del Penedès (1885 fins al 1915), Sitges (1886), on va fer la casa Joan Capellades, Barcelona (1890), Olesa de Montserrat (1899-1912), d’on destaca les cavallerisses de l’Hotel Gori, que estaven situades al carrer Anselm Clavé, Molins de Rei (1905), on va fer la casa Bofill, edifici modernista que actualment acull l’Escola Municipal de Música, Sant Llorenç (1911), i Badalona, la que segurament serà un petita part de la seva producció modernista com a mestre d’obres. Pere Ros va morir a Martorell l’any 1922 i és d’assenyalar que era el pare de l’arquitecte Josep Ros i Ros.

En Josep Ros i Ros (1885-1951), va néixer el 16 d’agost de 1885 a Martorell. Fill del mestre d’obres martorellenc Pere Ros i Tort i de la barcelonina Dolors Ros i Maynés va seguir els passos del seu pare i l’any 1911 va aconseguir el títol d’arquitecte.

L’arquitectura de Josep Ros i Ros, tret de l’eclecticisme inicial d’algunes obres, sempre es va moure a cavall entre el modernisme i el noucentisme. Aquesta particular combinació d’estils mostrats en la concepció arquitectònica de l’arquitecte Ros van crear una obra híbrida característica. Va trencar amb l’arquitectura tradicional del segle XIX i, sota la clara influència de l’arquitecte Manuel Raspall, va introduir els nous corrents estètics a la comarca de Montserrat, si bé tardanament, i va anar progressant vers l’adopció de les línies clàssiques del noucentisme. Segons Maria Carme Palou, “l’ús del trencadís que sempre incorpora a les façanes, les motllures, l’ondulació de les cornises, els arcs equilibrats i les pilastres que trenquen bruscament les corbes fan que, malgrat no pugui considerar-se un capdavanter, si que se li ha de reconèixer un estil propi, característic i inconfusible.

Les poblacions on la seva obra va deixar més empenta són Martorell i Olesa de Montserrat.

 

La seva obra a Martorell és una mostra de l’ampli ventall de la seva producció, dissenyant el cementiri municipal, escultura funerària, magatzems, cases, el cafè i el teatre d’El Progrés i també va col·laborar en el projecte de l’església parroquial de Santa Maria de Martorell juntament amb l’arquitecte Francesc Folguera.

Potser l’obra més emblemàtica de l’arquitecte a Martorell és la casa coneguda com la “Torre Ros”, situada al peu de la Serra de les Torretes. També l’edifici del Progrés (Círcol Democràtic Recreatiu) a la Plaça de la Vila, inaugurat l’any 1917.

A la vila d’Olesa de Montserrat l’arquitecte Ros va dissenyar el projecte d’eixample de la vila cap el sud-est, cercant la riba del riu Llobregat, bressol del reconegut tèxtil olesà, projecte del mestre d’obres Pau Riera Galtés. Dins d’aquest eixample l’arquitecte Ros hi va construir diverses cases d’entre les quals en cal destacar l’any 1924, la torre de “Cal Vadó Bruixa”, residència habitual de l’industrial olesà Salvador Ubach Badiella. I no podem deixar d’esmentar l’edifici de l’Hospital de Nostra Senyora de Montserrat.

Les Caves Freixenet és segurament l’obra més important de l’arquitecte Ros. Situades a Sant Sadurní d’Anoia, al costat de l’estació de ferrocarril, es van construir l’any 1927. L’edifici de les Caves Freixenet està format per cinc naus en les que hi va mostrar la seva particular barreja d’estils. L’any 1929 en va ampliar el conjunt amb un nou edifici estil noucentista amb tocs modernistes, que actualment acull el centre de recepció de visites.

 

De tot el conjunt cal destacar-ne també l’edifici central que dóna la benvinguda als visitants, el qual es flanquejat per dos cossos que recorden a torres medievals, tancant la decoració de la façana amb motius vegetals, raïms i fulles de parra fets de ceràmiques vidrades de colors de clar estil modernista.

 

Amb esclatar la Guerra Civil Espanyola l’arquitecte Ros va ingressar al Sindicat d’Arquitectes de Catalunya i el 28 d’agost de 1936 es va afiliar a la Unió General de Treballadors (UGT).

Al final de la Guerra Civil es va iniciar una lenta etapa de reconstrucció de la que l’arquitecte Ros en va ser part activa col·laborant en el projecte de l’església arxiprestal de Martorell i dissenyant les esglésies parroquials d’El Papiol i Sant Feliu de Llobregat.

 

Al llarg de la seva trajectòria laboral en Josep Ros i Ros va esdevenir arquitecte municipal de Sant Llorenç d’Hortons (1913-1950), El Papiol (1913-1951), Gelida (1914-1951), Olesa de Montserrat (1917-1951), Martorell ( 1918-1951), Piera (1920-1951), Corbera (1924-1951), Palleja (1925-1949), Sant Sadurní d’Anoia (1932-1944), Torrelles de Llobregat (1932-1951), Sant Andreu de la Barca (1939-1951), Castellbisbal (1940-1944), i també va treballar a Terrassa, Igualada i Sant Feliu de Llobregat, on va deixar importants obres, destacant la l’església, que l’any 2004, amb la creació del bisbat, l’església parroquial va ser elevada, mitjançant una butlla papal, a catedral.

Josep Ros va morir a Martorell el 19 de març de 1951 a l’edat de 65 anys, deixant vídua a la seva muller, Assumpció Giralt i Arenas.

Reforma Plaça de les Fonts d’Olesa de Montserrat

 

Descripció de la reforma de la Fuente Pública, a càrrec de l’arquitecte Josep Ros i Ros, 8 d’octubre de 1918:

“Consta la citada fuente de siete caños, seis de los cuales, los de cabeza de mujer, proporcionan el agua de la llamada mina, de la parte alta de Olesa, la que tiene su origen debajo de las casas de la calle Santa Oliva cerca del matadero municipal, sigue luego aproximadamente por debajo de las casas, que tienen su salidas por la calle Creu Real, Ancha y de la Iglesia, pasando por último por debajo de la casa, propiedad de Juan Pujol,  sita en la Plaza de la Constitución, que se haya citado anteriormente, y desde cuyo punto, la mina o galería, se transforma en albañal, que atraviesa la Plaça, para conducir el agua a la fuente actual, el otro caño restante, que figura una cabeza llamada del demonio, mana el agua de otra mina mucho menos abundante, y que sigue aproximadamente por debajo la calle Coscoll. Debido al poco desnivel de estas minas, así como el punto bajo de afluencia del agua en ellas, no es posible mayor altura de nivel, de la nueva fuente que la antigua y además si a ello se agrega, que el agua sobrante, se aprovecha en lavaderos y riegos, que no permiten perdida de altura alguna.


Al extremo del casco poblado, junto a las huertas hoy día edificada, resultando hoy día al centro de la población entre las zonas, antigua y de ensanche. Además, la riqueza que representa la abundancia de las aguas, al manantial de la citada Plaza y que se expresa tanto en los presentes planos, como en los antiguos. A la rasante de la citada Plaza de la Constitución y al estar adosada a edificaciones, lo que motiva humedades en mayor escala y de mayor duración, producen putrefacciones siempre nocivas, a la salud pública, hace necesario la antes-dicha reforma de las citadas fuentes, a fin de dotarlas de mayor aireación, mejorar la conducción de las referidas aguas y saneamiento del suelo bajo de la fuente.

 

Además la calle ya por completo urbanizada en la presente fecha, llamada Alfonso Sala, en su parte comprendida entre la Plaza de la Constitución y la carretera de 3er orden de Viladecavalls a La Puda de Montserrat (després Anselm Clavé), con su correspondiente arbolado, bordillos y un ancho de diez metros (conforme ya se indicaba en el plano de 1892), la que constituye una de las mejores vías de esta villa de Olesa, contrasta con los dos casonas, que frente a la citada calle, sitas en la Plaza de la Constitución existen, quitando la visualidad de ambas, lo que hace más necesaria la realización de la citada reforma, de eliminar del centro de la citada Plaza las dos edificaciones, que de largo, está previsto deben suprimirse.

 

En la imposibilidad, por el momento de la construcción de un edificio con destino, a Plaza del Mercado, que según se halla en proyecto, debe instalarse en la zona del ensanche, aún no urbanizada en la parte, a que se refiere el referido mercado, se hace necesario, cuando menos organizar, aunque sea al aire libre, otro local, y llenar por el presente, tal necesidad, es otro de los objetivos, a cuyo efecto, aparecerán numerados en metros, los bordillos que rodearán las zona central de la Plaza, a fin de poder fijar sitios y zona de arrendamiento a los vendedores, proporcionando también con su arbolado y bancos que se proyectan, un punto de solaz y esparcimiento a los moradores, sin salirse del casco poblado de la villa”.

Elies

 

Un mal de CAP

0

Que el CAP d’Olesa estigui col·lapsat ja no és notícia. Constantment rebem a la Redacció (i també es publiquen a les xarxes socials) queixes dels usuaris i usuàries sobre la manca de professionals i del Servei d’Urgències. Hem consultat la responsable de l’àrea de Salut de l’Ajuntament, Ada Agut Domènech, qui ens has respost a les nostres preguntes. Tot i això i perquè l’informe sigui més complet, vam voler entrevistar la Mútua de Terrassa, responsable de la gestió del CAP Olesa, però el qüestionari, enviat per correu electrònic el 24 de novembre passat, no va ser respost al tancament d’aquesta edició, l’11 de desembre.

P: El servei del CAP és insuficient per a una població com Olesa, quina valoració en feu des de la Regidoria?

R: Els serveis sanitaris ens vénen marcats des de CatSalut amb una ràtio/habitant que s’ha vist reduïda per la manca de professionals. Des de l’Ajuntament centrem l’esforç a instar CatSalut a cobrir els professionals que tenim assignats.

Malauradament, la manca de professionals i les dificultats per cobrir les places dels metges o infermeres que es jubilen és un problema a tota Espanya, i també a Catalunya a on és la Generalitat qui ostenta les competències. Aquesta era una situació previsible i, per tant, hem de reclamar responsabilitats als diferents governs sobre les polítiques de salut que han impulsat durant els darrers quinze anys. Avui dia continuen essent incapaços a l’hora de retenir talent o bé captar-ne, especialment per l’assistència primària, i les conseqüències no només les pateix la població sinó també els professionals que van sobrecarregats de feina.

P: Quines competències té l’Ajuntament en relació a millorar el servei del CAP Olesa? O no en té cap?

R: Malgrat que la competència en la prestació dels serveis sanitaris correspon a la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament, com a representant dels ciutadans, té l’encàrrec/responsabilitat d’instar a la Generalitat, a través de CatSalut, a exercir les seves competències per garantir l’atenció sanitària al municipi, així com traslladar les queixes de la ciutadania i mantenir la col·laboració en projectes compartits especialment en l’àmbit de la promoció de la salut (salut comunitària).

Les competències dels municipis en matèria de salut pública venen regulades per la Llei 18/2009, de Salut Pública i van des de l’educació sanitària en l’àmbit de les competències locals fins a la policia sanitària mortuòria, passant per la gestió del risc en els àmbits del subministrament d’aigua, el control de la legionel·losi, els productes alimentaris o la venda directe d’aliments preparats, les activitats de tatuatge o micropigmentació i pírcing, el control de plagues i el risc derivat dels animals domèstics o de companyia, i en definitiva vetllar per la salut en els espais i  equipaments públics.

Aquestes prestacions van destinades a garantir la innocuïtat i la salubritat dels productes alimentaris, preservar la salut de la població davant dels agents físics, químics i biològics, fer vigilància sanitària, promoure la salut i prevenir la malaltia. Més enllà de les competències, l’Ajuntament desenvolupa activitats en matèria de salut pública i ofereix a la població intervencions que ajuden a incrementar el control sobre la seva salut i obtenir així estils de vida més saludables.

P: L’Ajuntament no pot fer res, més que reclamar?

R: Cal deixar clar que Mútua de Terrassa és un proveïdor de serveis sanitaris i que és CatSalut qui ha de garantir la prestació dels serveis. El Departament de Salut és l’autoritat que planifica i defineix les polítiques, mentre que el CatSalut és l’ens que executa les polítiques mitjançant la compra de serveis, la vigilància del compliment dels contractes, i garanteix la qualitat dels serveis.

Per aquest motiu les reunions de seguiment es fan amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya, CatSalut, Mútua de Terrassa i CAP Olesa.

També s’han fet reunions amb representants de la Conselleria de Salut per comunicar la situació en que es troba Olesa, manca de metges, restabliment de serveis…

P: Quines eines o quin pla teniu per a fer front a les mancances de personal (metges i infermeres) al CAP?

R: A banda de les reunions de seguiment amb els representants dels serveis sanitaris, les reunions amb representants de la Conselleria de Salut i les trobades amb altres representants polítics dels municipis veïns, l’Ajuntament s’ha sumat a la signatura del dictamen sobre l’estat de l’atenció primària del Consell Comarcal del Baix Llobregat per traslladar a qui té les competències de la gran preocupació per la situació dels serveis sanitaris.

Així mateix, des de l’Ajuntament s’atén a la ciutadania i es facilita assessorament sobre com fer les queixes/denúncies dels serveis sanitaris. Treballem en col·laboració amb l’Associació de salut mental del Baix Llobregat i altres agents per millorar la Salut mental del municipi.

P: Han estat útils les reunions i els reclams a Mútua Terrassa per tal de millorar el servei públic de salut a Olesa?

R: Les reunions serveixen, entre d’altres, per conèixer la situació dels serveis sanitaris, instar a la recuperació dels serveis, traslladar les demandes de la ciutadania i mantenir la coordinació amb el CAP Olesa en les actuacions de salut comunitària. Les demandes reiterades per part de l’Ajuntament van ser:

 • Reducció de les llistes d’espera
 • Agendes plenes
 • Servei d’urgències- atenció continuada, servei d’urgències pediàtriques
 • ASSIR- agendes de ginecologia i llevadora, activitats pre i post-part
 • Servei de pediatria- urgències pediàtriques, cobertura de baixes mèdiques, agendes nominals
 • Salut mental: reforç del servei i informació dels dies de visita a Olesa
 • Represa d’agendes nominals i presencialitat
 • Atenció telefònica
 • Salut comunitària- programa Salut i Escola, prescripció social
 • Cobertura de baixes mèdiques
 • Consulta sobre la cartera de serveis de CAP Olesa
 • Referent de benestar emocional
 • Consolidació Treballadora social

Hem obtingut resposta d’aquestes demandes:

 • Represa d’agendes nominals i presencialitat
 • Activitats pre i post-part
 • Salut comunitària- programa Salut i Escola, prescripció social
 • Referent de benestar emocional
 • Consolidació Treballadora social

És insuficient i així li hem fet arribar a la Conselleria.

P: Olesa en breu, tindrà un increment substancial en la població a partir de la construcció d’una nova urbanització. Quin és el pla per a fer front a aquesta situació?

R: Els estudis socials que acompanyen al POUM treballen amb un escenari raonable que projecta un horitzó poblacional de 27.000 habitants per a l’any 2035, quan actualment tenim censats 24.800 habitants. Els canvis socials que es van produint des de finals dels anys vuitanta impliquen un nombre menor de persones per habitatge, i, per tant, són necessaris més habitatges per a la mateixa població, per joves o gent gran per exemple.

El que ens ha de preocupar no és el creixement sinó l’estancament demogràfic, que està invertint la piràmide d’edats, i que es tradueix en un envelliment de la població. El sistema de salut ha d’adaptar els recursos a aquesta realitat, treballar cada cop més amb benestar social en l’atenció a la gent gran, en la salut comunitària i la prevenció, mentre que l’estat ha de cobrir econòmicament els compromisos de la llei de dependència i destinar diners al servei d’assistència domiciliària que estem assumint en bona part amb recursos municipals.

08640

El poble diu la seva

El passat divendres 9 de desembre una cinquantena d’olesans i olesanes es van reunir a les portes del CAP amb intencions de manifestar-se i buscar solucions al deficient servei sanitari local. El grup ha publicat a les xarxes socials: “¡Por una atención sanitaria pública y de calidad en Olesa de Montserrat”. Hoy un grupo numeroso de usuarios de la sanidad pública hemos llevado a cabo una concentración delante del CAP de Olesa (Mútua de Terrassa). Se ha acordado constituir una comisión que ha hecho llegar a la actual coordinadora del CAP el malestar de los usuarios ante las deficiencias y carencias de servicios sanitarios que presta la Mútua de Terrassa en Olesa, se le ha exigido mantener una reunión con los directivos de Mútua de Terrassa para trasladarles que más pronto que tarde, se recupere como primer paso el nivel de prestación de los servicios sanitarios que había antes de la pandemia, dotándolos de los profesionales necesarios que garanticen una buena y eficaz atención primera en nuestra ciudad. Posteriormente seguiremos reivindicando la atención sanitaria pública y de calidad.

Decir como última hora que la gestión realizada ya ha dado sus frutos y hemos sido convocados para el próximo día 23 de diciembre a una reunión con los/las directivos/as de Mútua de Terrassa.

No obstante, quedáis convocados de nuevo el próximo viernes 16 de diciembre a las 12 horas en la puerta del CAP para seguir reivindicando el derecho que tenemos los olesanos a una atención sanitaria pública y de calidad. ¡No faltéis!

 

 

1000 euros per olesà/na

0

1000 euros per olesà

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat el pressupost municipal per al 2023, que ascendeix a una mica més de 25 milions d’euros (exactament 25.153.103€), dels quals 1.538.340 euros es destinaran a inversions. La diferència del pressupost respecte el 2022 és d’un increment del 6,9%, 1.578.322 euros.

Des del govern municipal, integrat per Bloc Olesà i Junts per Olesa, s’ha destacat que “aquests ha estat un pressupost molt complicat d’elaborar per l’elevada pujada dels subministraments elèctrics i de l’IPC. S’ha fet un gran esforç per poder retallar en d’altres àmbits i poder mantenir els serveis a la ciutadania. Això també es possible per les petites pujades que es van aprovar a les ordenances” va apuntar l’alcalde d’Olesa, Miquel Riera. I és que els pressupostos per a l’any 2023 preveuen un increment de fins a un 45,48% de la despesa d’electricitat, i un 54,65% de la despesa de gas, respecte l’any anterior. En total, un increment de 523.524 € respecte el 2022.

En l’àmbit de les despeses s’ha prioritzat destinar recursos econòmics en l’àrea de Recursos Humans Medi Ambient, Gestió de l’espai públic i Ensenyament. En l’àmbit dels ingressos, el pressupost preveu més ingressos per l’increment de taxes per millorar la cobertura d’aquestes respecte del cost del servei, dels impostos i de la participació dels ingressos de l’Estat. El pressupost d’ingressos, i per tant el de despeses, s’ha incrementat 523.000 euros respecte l’anterior, per l’actualització de les ordenances fiscals per al 2023.

Pel que fa a la despesa, les partides que més s’incrementen son la de Personal, un 6,7%, per l’actualització de sous dels treballadors municipals; i Ensenyament, Medi Ambient i Via pública. Ensenyament, per la nova concessió de les dues llars d’infants municipals Taitom i La Baldufa; i Via Pública, per afrontar l’elevat increment de subministraments com el gas i la llum dels edificis municipals, escoles, equipaments esportius i enllumenat de carrers.

Una de les àrees que té més inversió és la de Serveis Socials, en la línia dels darrers anys. Aquest departament està dotat amb 1.552.316 euros (71.424 euros més que l’any anterior, un 4,82%). Va destacar que el 50% del pressupost del departament, 723.285 euros, s’hi destina al SAD, al Servei d’Assistència Domiciliària. La resta es reparteix entre diferents serveis com la teleassistència, mediació i teràpia familiar, Centre Obert 168.425 euros, el Taller ocupacional de Can Comelles, el servei de prevenció a les drogodependències Cabalbaix, o per urgències socials i la targeta moneder.

Actualidad

0

Quisiera hacer referencia a una fábula Olivier Clerc, que por desgracia se demostró que era real,  y una expresión para reflexionar sobre la situación actual.

La fábula es la de la “Rana hervida”, la cual ha dado lugar a un síndrome con el mismo nombre y la expresión es la de “Panem et circenses”, que hace alusión a la costumbre de los emperadores romanos de regalar trigo o entradas al legendario circo romano para distraer la atención del pueblo de los cruciales problemas sociales o conflictos políticos que azuzaban en su momento.

Vivimos en unos momentos en que tenemos varías crisis mundiales, que han desembocado en guerras, de las cuales hay una que nos afecta especialmente. Me refiero a la guerra entre Rusia y Ucrania. Una guerra que está enriqueciendo principalmente a dos países, Rusia y Estados Unidos.

Rusia porque tiene unos recursos necesarios para cualquier país del mundo (gas y petróleo, principalmente), los cuales está vendiendo, pese a las sanciones económicas, a otros países (China y la India, creando una, cada vez mayor independencia de Europa, hecho que pagaremos caro en un futuro). Estados Unidos, porque gracias a esos recursos que el primero ha dejado de suministrar, se ha convertido en el proveedor de los mismos para Europa (gas licuado), cobrándolo a precio de oro y, por otro lado, suministrando armamento a Ucrania (cuyo precio se cobrará con elevados intereses) y a otros países que, ante la situación, han considerado urgente tener más armas para estar preparado ante posibles agresiones.

Y en medio tenemos a varias víctimas. La principal es el pueblo ucraniano que está sufriendo en sus propias carnes las consecuencias de una guerra que podría haberse evitado si Estados Unidos no hubiera impulsado a solicitar una entrada en la UE, con la consecuente entrada en la OTAN, a Ucrania.

Una guerra contra un enemigo que no tiene escrúpulos de ninguna clase a la hora de destruir ciudades enteras, con el coste en vidas humanas que ello supone. Por otro lado, el gobierno ucraniano, por informaciones no sesgadas, está más próximo a una ideología nazi, que está haciendo más daño que bien (ya veremos que pasa cuando todo esto salga a la luz).

Y por otra parte, estamos el resto de la población mundial, los cuales estamos sufriendo un aumento constante de los precios, o escasez en el suministro, en bienes esenciales para vivir, observando como las compañías que los suministran están superando beneficios de otros años, de forma escandalosa. Además, sufriendo recortes de poder adquisitivo desde varios frentes (aumento de inflación y de tipos de interés, dificultad a la hora de adaptar los salarios al nivel de vida, etcètera). Para ello sólo hace falta ver el aumento de la población que solicita ayudas alimentarias y subvenciones.

Podemos añadir otras situaciones preocupantes como la pandemia de la Covid que parece que aún no ha acabado de ser erradicada y que ha proporcionado beneficios escandalosos a la industria farmacéutica; la precariedad en el sector sanitario que está preparándonos para una privatización del mismo; la dificultad en el mantenimiento del sistema de pensiones que lleva a proponer peores condiciones para acceder a una pensión digna después de una vida laboral ya precaria de por si. Y políticos de cualquier ideología que sólo buscan su beneficio personal, ya sea enriqueciéndose o acumulando poder.

Pero para hacer que nuestra vida sea más llevadera tenemos todo un circo mediático que nos entretiene con deportes de todo tipo (fútbol, básquet, motociclismo, etcétera) junto con programas de diversa temática en la que o se concursa para ganar más dinero, o se airean los trapos sucios del famoso de turno. A eso hemos de añadir las nuevas tecnologías que nos proporcionan video juegos y otros pasatiempos. Todos ellos ayudan a evadir nuestra mente de la situación actual por periodos cortos de tiempo en algunos casos y mas largos en otros, según la consciencia de cada uno.

Todo en base a la filosofía del “Panem et circenses”, haciendo la observación de que el Panem cada vez está menos repartido.

Después de todo lo anterior enlazo el Síndrome de la Rana Hervida con el hecho de que nos están suprimiendo lentamente privilegios que hacían que la vida fuera más llevadera para la mayor parte de la población, elevándonos la temperatura poco a poco (por analogía, en nuestro caso quitándonos esos privilegios de forma gradual), jugando con un conformismo que, cada vez, es más evidente (nos cuesta mucho reaccionar ante situaciones adversas) y que nos quita la posibilidad de reacción conforme la temperatura llega al máximo al crear una sociedad formada por individuos cada vez más centrados en si mismos.

¿Que podemos hacer?

Creo que hemos de actuar como sociedad en conjunto, olvidándonos de políticos que no van a solventar nuestros problemas (ya que tienen marcadas claramente las directrices por los que mandan de verdad, aquellos que buscan una sociedad similar a la existente en la película Elisyum) y siendo más solidarios, lo que no significa ayudar sólo económicamente sino actuar socialmente (si utilizásemos el inmenso poder que tiene una movilización de la mayor parte de la población, para solicitar la mejora de condiciones esenciales, se conseguirían cambios importantes, con gran repercusión, como aviso, para las élites dominantes), con aquellos que están empezando o tienen verdaderos problemas para vivir dignamente.

Si seguimos en este estado de inconsciencia nos puede pasar lo que dijo en su momento el pastor luterano Martin Niemöller:

“Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas,

guardé silencio,

ya que no era comunista,

Cuando encarcelaron a los socialdemócratas,

guardé silencio,

ya que no era socialdemócrata,

Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas,

no protesté,

ya que no era sindicalista,

Cuando vinieron a llevarse a los judíos,

no protesté,

ya que no era judío,

Cuando vinieron a buscarme,

no había nadie más que pudiera protestar”.

Gracias por vuestra atención.

Jesús Moreno Garrido

El Calendari Solidari 2023 ja està a la venda!

0

Ja està a la venda el Calendari Solidari 2023 de l’Associació Santa Oliva per la inclusió, produït pel periòdic 08640.

En aquesta edició, la 18ena, l’eix de les fotografies és l’entorn familiar dels usuaris i usuàries de l’entitat en activitats lúdiques o d’esbarjo, imatges tomades dins dels seus llars.

El Calendari Solidari 2023 està a la venda des dels primers dies de desembre a les botigues del poble i els beneficis seran destinats a l’associació.

 

La primera ambulància a Olesa

0

L’any 1956 Olesa tenia uns 6.500 habitants i la necessitat de disposar d’una ambulància; per aquest motiu, s’organitzà una subscripció popular conduïda per la Junta de l’Hospital de Nostra Senyora de Montserrat així com una sèrie d’actes pro-ambulància, destinats a recaptar diners amb aquesta finalitat. El fet és que gràcies a aquestes actuacions, Olesa disposà d’una ambulància, que, des de l’hospital, estava al servei de tots.

L’agost de l’any 1956 es va publicar al diari Olesa aquest escrit per part  del cronista habitual que signava amb les inicials Conrat Cabassa:

“Para llevar a término cualquier obra es necesario un principio en forma de idea. La idea en el caso que comentamos constituye el deseo de poseer nuestra localidad una ambulancia propia. No está articulado el deseo ni perfilados los medios. Pero si a la idea le engarzáramos entre todos, un firme propósito de hacerla realidad, el articulado se irá desarrollando lo cual equivaldrá en ir encontrando la forma y los medios. Los ciudadanos de Olesa han dado múltiples pruebas de su entusiasmo y tenacidad en otras varias expresiones de su vida local. Estamos convencidos que no se negará si nos damos cuenta que la obra es necesaria, humanitaria y eficaz para todos. Tenemos la certeza de ello a tenor de los múltiples comentarios satisfactorios que hemos venido escuchando al respecto.

Nuestra localidad tiene un volumen y una importancia en muchos aspectos dignos de tener en cuenta; principalmente en densidad de población y en actividades industriales, cuyos dos factores son susceptibles de provocar necesidades de tipo urgente en cuanto a enfermos o a accidentados se refiere. Las respectivas Juntas del Hospital y de la Mutualidad San Bernardo patrocinarán la campaña y coordinarán los medios con el ferviente deseo de llegar a un feliz término.

Como primer paso y con el ánimo de querer darle con ello un verdadero sentido popular, han organizado para el próximo día 20 un festival a base de representaciones teatrales con el exclusivo fin de que los beneficios del mismo sirvan de primera piedra económica para su adquisición.”

L’any 1957 la campanya Pro-Ambulància no acabava de quallar, tot i que s’organitzaven festivals, sarsueles, etcètera. Las zarzuelas representadas el día de la festividad de San Bernardo, fueron un éxito tanto de interpretación como de asistencia. Damos desde estas líneas las más expresivas gracias a cuantos intervinieron en las mismas. A pesar de todas estas desinteresadas colaboraciones locales, al presentar un espectáculo con toda propiedad trae consigo un gasto enorme: orquesta, decorados, vestuario, elementos artísticos contratados, derechos de autor, etc, etc. El total de pagos efectuados ha ascendido a la cantidad de 13.336,05 pesetas y los ingresos por recaudación de taquillaje a 16.035 pesetas, resultando un beneficio de 2.698,95 pesetas. Además, y como a posible fuente periódica de ingresos, se ha transmitido a todas las empresas un ruego de que inviten a sus respectivos productores a una contribución humilde pero que sería muy eficaz por su continuidad, consistente en despreciar las fracciones de peseta de sus correspondientes salarios, los cuales serían retenidas por la empresa para hacer las entregas mensualmente.”

En el Diari Olesa de l’agost de 1957 va sortir aquest article :

“Com a possible font periòdica d’ingressos, se ha informat a totes les empreses un prec de que convidin als seus treballadors a una molt petita contribució però que pot ser molt positiva, es tracta de que les fraccions de pesseta en els seus respectius sous, siguin retenides per l’empresa per fer les entregues mensuals. En diversos centres de treball com Textiber S.A ( 1.356 pessetes), Joan Dalmases S.A. Textil Olesana, Fill de Francisco Pons (168,55 pessetes), etcètera, aquest sistema  ja s’ha posat en pràctica i en altres ja estant a punt”.

Entre mig, a l’any 1962, es va fundar l’Assemblea Local de la Creu Roja d’Olesa i aquesta va adquirir una ambulància costejada el 80 % per Francesc Riba, president de la nova Junta.

Per tal de veure la realitat de la campanya Pro-ambulància, hem volgut reproduir tal qual els escrits del Diari Olesa enlloc d’explicar-ho nosaltres.

El mes de setembre de 1964 la Campanya Pro-Ambulància tenia recaptades 215.841,37 pessetes, el mes de desembre 248.133,37 pessetes i al gener de 1965 finalment s’arribà a les 265.853,30 pessetes.

A principis de 1965, fruit de la  subscripció popular, Olesa va finalment pagar la tant desitjada ambulància per estar al servei de tots els olesans. L’esforç principal va fer-lo el poble, i l’Hospital també va afegir-hi diners. El fet que s’hagués d’obtenir per subscripció popular, donen una visió molt clara de com era la vida dels olesans en aquella època, encara si tenim en compte que no va ser l’ambulància l’única cosa que es va haver de recórrer  a quest procediment.

Cost Total Ambulància

Motorsol S.A.             246.825,00 pessetes

Assegurança                12.260,00 pessetes

Sabanes Dalmases             908,90 pessetes

Lluís Aparici-Armari        2.337,40 pessetes

Casa Regás-Uniformes     1.680,00 pessetes

Casa Sancho-Camilla       1.020,00 pessetes

Gràfiques Olesa                872,00 pessetes

——————-

Total                         265.853,30   pessetes

 

Para uso de afiliados

Pago de una pesseta per persona

Servicio interior                            25 pessetes

Servicio a Terrassa                      150 pessetes

Servicio a Barcelona o Manresa     300 pessetes

Otros desplazamientos                   4 pessetes per kilómetre

 

Para hacer uso de los anteriores servicios en calidad de afiliado, es requisito indispensable la previa presentación de receta médica, expedida por cualquiera de los doctores de la localidad.

Las normas a tener en cuenta para el uso correcto de la ambulancia y expedición de la correspondiente receta para afiliados, serán las siguientes:

a) De una manera general el enfermo que pueda viajar sentado no es enfermo de ambulancia.

b) En todo caso es el médico quien debe proponer al enfermo o accidentado o a sus familiares la conveniencia del traslado en ambulancia y no el enfermo o familiares al médico.

c) Como ejemplos y a títulos de orientación, serán enfermos de ambulancia: el que esté con pérdida de conocimiento o gravemente intoxicado; el que sufra una grave hemorragia; el que tenga fractura de cráneo, columna vertebral, caderas o muslos; el que en grave estado va a sufrir una operación de urgencia en el vientre.

d) No serán en cambio enfermos de ambulancia: el que sufra lesiones o fracturas en miembros superiores, clavícula, costillas, piernas o pies; el que sufra afecciones en los ojos, garganta, nariz u oídos y tampoco los enfermos cuyo estado no entrañe un riesgo inmediato para la vida, ni los enfermos u operados al ser dados de alta de la clínica para el traslado a su domicilio.

Como que en los apartados c y d no es posible enumerar todas las posibilidades, en caso de duda se tendrán en cuenta las normas a) y b), pero siempre a criterio del doctor.

Para uso particular, los precios eran:

Servicio interior: 75 pesetas

Servicio exterior  50 pesetas de salida y 8 pesetas por kilómetro recorrido desde su salida del garaje hasta la vuelta al mismo. Puede ser solicitado el servicio a cualquier hora del día y de la noche, llamando a los teléfonos 78217251 y al Hospital.

Elies

 

L’agenda del Novembre

0

Exposicions

Fins al 25 de novembre

“Joan Fuster, una vida il·lustrada”. A la Biblioteca.

Fins al 30 de novembre

Fotografies d’Elena García. A la Biblioteca.

Fins al 4 de desembre

TGO DX (1922-2022). Cent anys acompanyant-te. A la Casa de Cultura.

Fins al 13 de desembre

La construcció de les violències masclistes. A la Casa de Cultura.

 

 

Divendres 11

Presentació del llibre “Galetes i Ballantine’s”, a càrrec d’Ismael Clavero. A les 19 hores, a la Biblioteca. Organització: Cecs.cat

 

Dissabte 12

“És temps d’olives, és temps d’oli d’Olesa”, excursió a finques agrícoles d’Olesa i al Molí d’Oli. A les 10 hores, sortida des del portal de Santa Oliva. Organització: Ajuntament.

 

Taller d’iniciació a les ombres xineses, a càrrec de Valeria Guglietti. Per a infants de totes les edats. A les 11 hores, al Casal. Organització: Associació El Casal Cultural.

 

Club de lectura “Llegim el teatre”, amb Espe Piñero i Alba Soler. A les 11 hores, a la Biblioteca.

 

Teatre: “Srta. Júlia”, dins del cicle Tastets d’arts escèniques. A les 20 hores, al teatre La Passió. Organització: La Passió i la companya Frog.

 

100 anys de l’arribada dels Ferrocarrils Catalans a Olesa. De 10 a 13 hores, a la Plaça de l’Estació (Doctor Fleming). Organització: Ajuntament.

 

Diumenge 13

Teatre: “Srta. Júlia”, dins del cicle Tastets d’arts escèniques. A les 18 hores, al teatre La Passió. Organització: La Passió i la companya Frog.

 

Cinema: “Los Caballos mueren al amanecer”. A les 18:30 hores, al Casal. Organització: Associació El Casal Cultural.

 

Dimarts 15

Curs desenvolupament competències digitals Talls i Cuina. Projecte TTT. De 15 a 20 hores, a Cal Rapissa. Organització: Promoció Economica.

 

Dimecres 16

Diàlegs oberts: “La coresponsabilitat i les violències quotidianes”. A les 16:30 hores, al Casal Cívic i Comunitari Olesa.

 

Menjallibres. Club de lectura infantil (5è i 6è de primària). A les 17:30 hores, a la Biblioteca.

 

Dijous 17

Presentació del llibre “No et tallis, demana la paraula” a càrrec de Toni Ruscalleda Nadal. A les 19 hores, a la Biblioteca.

 

Sessió “Planta cara a l’ansietat”, a càrrec de Sílvia Martín, psicòloga del Servei d’Atenció Integral a la Dona (SIAD). A les 16 hores, a Cal Rapissa. Organització: Ajuntament.

 

Divendres 18

I Jornada de treball en xarxa per a la infància, l’adolescència i les seves famílies. Celebració dels 10 anys de treball de la Xarxa Socioeducativa-Pla Educatiu d’Entorn. De 9 a 14 hores, a la Casa de Cultura. Organització: Ajuntament.

 

Nit de l’Esport local, amb lliurament de premis als esportistes més destacats de l’àmbit local. A les 19 hores, a l’Escorxador. Organització: Ajuntament.

 

Club de lectura general, comentem “Escorxador núm. 5”, de Kurt Vonnegut, amb Raúl García. A les 18 hores, a la Biblioteca.

 

Hora del conte “El cavaller que no volia lluitar”, a càrrec d’Alba Mascarella. A les 18 hores, a la Biblioteca. Organització: Ajuntament i Biblioteca.

 

Teatre: “El llibertí” d’Enric Emmanuel Schmitt. A les 20 hores, a la UEC. Organització: UEC Olesa.

 

Activitat per a la petita infància i les seves famílies (0-3 anys) en el marc de la celebració del Dia Internacional dels Drets dels Infants. Per la tarda, a la llar d’infants Taitom. Organització: Ajuntament.

 

Dissabte 19

Teatre: “El llibertí” d’Enric Emmanuel Schmitt. A les 20 hores, a la UEC. Organització: UEC Olesa.

 

Taller de fotografia amb el mòbil, a càrrec d’Elena Garcia, dins del projecte Teixint Creacions. A les 10 hores, a la Biblioteca.

 

Celebrem els Drets dels Infants, amb Fokdis (2.0) i xocolatada. A les 11:30 hores, a la Plaça de Fèlix Figueras i Aragay. Organització: Ajuntament.

 

19a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya “La (des) educació de Cameron Post”. Presentació i col·loqui a càrrec de l’enginyera química Eva Creus Oleart. A les 18 hores, a la Casa de Cultura. Organització: Associació Col·lectiu Misteris d’Olesa.

 

Diumenge 20

Teatre: “El llibertí” d’Enric Emmanuel Schmitt. A les 18 hores, a la UEC. Organització: UEC Olesa.

 

Teatre: “La motxilla de l’Ada”, amb la companya Teatre al detall i música en directe amb La Tresca i la Verdesca. A les 17:30 hores, al Casal. Organització: Associació El Casal Cultural d’Olesa.

 

Dilluns 21

Hora del conte per a petits lectors, a càrrec de Sherezade Bardají. Per a nens i nenes d’1 i 2 anys. A les 18 hores, a la Biblioteca.

 

Dimecres 23

Menjallibres. Club de lectura infantil (5è i 6è de primària). A les 17:30 hores, a la Biblioteca.

 

Presentació del llibre “Records i esperances”, de Montserrat Barlam. A les 19 hores, a la Biblioteca.

 

Divendres 25

3a Setmana de la Pedra Seca a Catalunya. Activitats diverses fins al 4 de desembre, a l’entorn natural. Organització: Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà i Col·lectiu El Brogit.

 

Jornada del 25N, Dia contra les violències masclistes. Taller d’estampació, presentació de la campanya “Olesa és feminista”, lectura del manifest i performance a càrrec d’Emma Duran i de les ballarines del cos de dansa de l’Esbart Olesà i de l’Escola Move On Dance Studio. De 17 a 20 hores, a la Plaça de Fèlix Figueras i Aragay. Organització: Ajuntament.

 

Dissabte 26

IV Festival d’Art Jove. D’11 a 14 hores, a l’Escorxador. Organització: Ajuntament.

 

Dia Internacional de la Mediterrània, amb activitats familiars i xerrada d’Open Arms. D’11 a 14 hores, a la Plaça Fèlix Figueras i Aragay i a la Casa de Cultura. Organització: Ajuntament.

 

19a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya “La candidata perfecta”. Presentació i col·loqui a càrrec de l’ex alcaldessa d’Olesa (2015-2019), Pilar Puimedon Monclús. A les 18 hores, a la Casa de Cultura. Organització: Associació Col·lectiu Misteris d’Olesa.

 

Teatre “Tot esperant en Will”, amb la companyia Egos petits. A les 20:30 hores, al Casal. Organització: Associació El Casal Cultural.

 

Presentació del segon llibre sobre musicals de l’autor olesà,  Joan Francesc Cánovas “100 musicales más que deberías ver”. A les 11 hores, a la Biblioteca.

 

Escacs a la biblio!, per a nens i nenes a partir de 6 anys. A les 11:30 hores, a la Biblioteca.

 

Diumenge 27

I Torneig de Terraforming Mars, per a jugadors experimentats. A les 16 hores, al Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà. Organització: CROM.

 

Concert del 30è aniversari de la Cobla Vila d’Olesa, a càrrec de la Cobla Vila d’Olesa i la Banda de Música de Cardona. A les 18:30 hores, al teatre La Passió. Organització: ACF Olesa Sardanista i Cobla Vila d’Olesa.

 

Projecció de la pel·lícula de Filmoxarxa “Els que es van quedar”. A les 18:30 hores, al Casal. Organització: Associació Cultural El Casal.

 

Dimarts 29

“Signes per a nadons”, taller per a famílies que vulguin aprendre com signar els seus fills i els seus beneficis, a càrrec de Claudia Peris, mare de dia a Ca la Catalpa. A les 18 hores, a la Biblioteca.

 

Dimecres 30

Menjallibres. Club de lectura infantil (5è i 6è de primària). A les 17:30 hores, a la Biblioteca.

 

Totes les activitats proposades en aquesta secció són enviades per les entitats i associacions organitzadores. La redacció del 08640 no es fa responsable d’alteracions dels programes o de canvis d’última hora.

Torna “Art”

0

‘Art’ torna aquest mes d’octubre a l’escenari de La Passió d’Olesa. Després de diverses funcions amb les entrades exhaurides al mes de maig, la producció torna els dies 8 i 9 d’octubre en el marc de la programació escènica de la temporada 2022-2023. Totes les persones que no van poder gaudir-ne a la primavera, tenen ara una nova oportunitat de veure-la. Tona Cerdeira, Silvia de Paco i Maria Martín protagonitzen aquesta obra de Yasmina Reza sota la direcció d’Ignasi Campmany.


Un quadre blanc amb ratlles blanques és l’objecte que a l’obra teatral ‘Art’ aixeca passions, i ho fa amb una producció de petit format i aforament reduït, amb públic i actrius compartint espai a l’escenari, i amb una escenografia minimalista i sorprenent.
Les funcions seran dissabte 8 d’octubre a les 20h i diumenge 9 d’octubre a les 18.00h. L’accés es farà per la porta d’actors del teatre.
Les entrades anticipades es poden comprar a la Secretaria de l’entitat de dilluns a divendres (C/Anselm Clavé, 109). L’entrada general val 12 euros i hi ha un preu especial de 10 euros per a col·laboradors/ores de La Passió d’Olesa i joves menors de 25 anys.

L’Agenda de Setembre

0

Exposicions

Fins al 18 de setembre

Exposició “15 anys de la Festa dels Miquelets”. A la Casa de Cultura. Organització: Associació Cultural La Festa dels Miquelets

 

Divendres 16

Hora del conte, amb la Sandra Rossi. A partir de 4 anys. A les 18 hores, a la Biblioteca.

Dissabte 17

Trobada gegantera de la Fal·lera Olesana. Presentació de la geganta Rosa i posterior cercavila i balls amb les colles convidades, pels carrers de la vila. A les 17 hores, a la plaça Fèlix Figueras i Aragay. Organització: Fal·lera Olesana.

Tastet Estellés, poesia i tapes. A les 18:30 hores, a La Vermuteria. Organització: Òmnium Cultural, Biblioteca i La Vermuteria.

Inauguració del Mirador del Coll de les Espases. Sortida guiada inaugural per mostrar a la ciutadania el mirador del Coll de les Espases, dins del projecte “Els 7 balcons de Montserrat”. A les 19 hores, a la pista d’atletisme. Organització: Ajuntament.

Concert de Marc Amat, amb la presentació del seu treball “Fantàstic”. A les 20 hores, a La Passió.

Diumenge 18

38è Concurs de Teatre Amateur Premi Vila d’Olesa. Representació de l’obra “Laponia”, a càrrec del grup ACF de Fals. A les 18 hores, a la UEC. Organització: UEC.

Dilluns 19

Xerrada “Requisits mínims exigibles als establiments”. A les 15 hores, a Cal Rapissa. Organització: Promoció Econòmica.

Xerrada: “Persones altament sensibles”, a càrrec d’Elisabet Flores Sáez. A les 18 hores, a la Biblioteca. Organització: Associació Dones i Progrés.

Hora del conte per a petits lectors, a càrrec de Santi Rovira (d’1 a 3 anys). A les 18 hores, a la Biblioteca.

Projecció film “Aftersun”. A les 18:30 hores, al Casal.

Dimecres 21

Xerrada “Ets autònom/a i no saps com preparar una factura electrònica? T’ho expliquem”, a càrrec de Buisitolls. A les 18 hores, a la Biblioteca.

Dijous 22

Òpera a la Biblioteca i al Casal. Presentació de la temporada d’òperes que es projectaran al Casal d’Olesa, a càrrec de l’Albert Galceran. Amb maridatge de vi. A les 19 hores.

Divendres 23

Club de Lectura General: “Lluna de nacre”, de Mònica Soler Ranzani. A les 18 hores, a la Biblioteca.

Teatre/Fòrum: “Jo no sóc racista… però”. Obra de creació col·lectiva, creada per La Xixa Teatre, i que té per inspiració els conflictes generats a causa d’actituds i imaginaris racistes i islamòfobs. A les 19 hores, a la Casa de Cultura. Organització: Ajuntament.

Teatre: “L’amant”, de Harold Pinter, dirigida per Quimet Plà, amb Jaume Carreras i Cristina Pujol. A les 21 hores, a La Passió.

Dissabte 24

Teatre: “L’amant”, de Harold Pinter, dirigida per Quimet Plà, amb Jaume Carreras i Cristina Pujol. A les 20 hores, a La Passió.

Jornada de Wargames, amb partides d’iniciació d’Star Wars, Legion, Mordheim, Bolt Action, Gaslands, A Song of Ice and Fire, Miniatures Game i Kings of War. De 10 a 21 hores, a l’Escorxador. Organització: Club de Rol.

Tastet Estellés, sopar literari en homenatge a Vicent Andrés Estellés, amb recitacions del poeta valencià. A les 18:30 hores, a La Vermuteria. Organització: Òmnium Cultural, Biblioteca i La Vermuteria.

Sardaball, ballada, sopar i festa “revival”. A les 20 hores, a la UEC. Organització: ACF Olesa Sardanista.

Diumenge 25

Teatre: “L’amant”, de Harold Pinter, dirigida per Quimet Plà, amb Jaume Carreras i Cristina Pujol. A les 18 hores, a La Passió.

38è Concurs de Teatre Amateur Premi Vila d’Olesa. Representació de l’obra “La deessa de les pells”, a càrrec del grup MaGret Teatre de Vilafranca del Penedès. A les 18 hores, a la UEC. Organització: UEC.

Projecció “La légende du Roi Crabe (El conte del Cranc Rei). A les 18:30 hores, al Casal.

Dilluns 26

Xerrada “El dolor segons la carta natal”, a càrrec de Bárbara Aros. Organització: Associació Dones i Progrés.

Dimarts 27

Òpera en directe “Madama Butterfly”. A les 20:15 hores, al Casal.

Dimecres 28

Sessió informativa “Llegim el riu: ciència ciutadana a la conca del riu Llobregat. A les 19 hores, a la Biblioteca.

Dijous 29

Setmana de l’energia sostenible. Visita guiada a l’edifici de l’Ajuntament, a les 18 hores; presentació del projecte Comunitat Energètica Local + Exposició sobre la millora de l’eficiència energètica a les llars, a les 19 hores, a la Casa de Cultura. Organització: Ajuntament.

 Sessió informativa sobre la modificació del Reglament d’Estrangeria. A les 19 hores, al Saló de Plens. Organització: Ajuntament.

Divendres 30

Taller per adults “Tinta i vi”, pintura amb vi més tastet, a càrrec de Marta Arañó. A les 19 hores, a la Biblioteca.

Punt vermell antiracista al mercat setmanal. D’11 a 14 hores, a la Plaça de l’Oli. Organització: Ajuntament.

Totes les activitats proposades en aquesta secció són enviades per les entitats i associacions organitzadores. La redacció del 08640 no es fa responsable d’alteracions dels programes o de canvis d’última hora.

L’agenda d’estiu!

0

 

Exposicions

Fins al 27 de juny

Pintura ràpida i pintura local, de l’Escola d’Arts i Oficis, a Cal Puigjaner.

Fins al 30 de juny

Concurs de cartells de Festa Major, a la Casa de Cultura.

“La Desbandá”: exposició fotogràfica que mostra la massacre de civils que fugien de la guerra civil espanyola a la carretera Málaga-Almería durant el 1937. Organització: Associació per a la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat. A la Biblioteca.

“MàDeMama”: costura creativa que t’acompanya en la teva maternitat, de Teixint Creacions. A la Biblioteca.

Fins al 31 de juliol

“Pere Francesch Subirana”, a la Casa de Cultura.

Olesa Ateneu: Transitant (Carme Margarit), a Cal Puigjaner.

 

L’agenda del Juny

Dimecres 15

Menjallibres. Darreres sessions del curs del club de lectura per a nois i noies de 5è i 6è de primària. A les 17:30 hores, a la Biblioteca.

 

Dijous 16

El teatre de Shakespeare en el seu context. Presentació del llibre “El teatre de Shakespeare en el seu context”, de Jordi Coca. A les 19 hores, a la Biblioteca. Organització: OlesaAteneu.

 

Divendres 17

Club de lectura general, darrera sessió de la temporada. Ens retrobem al setembre! A les 18 hores, a la Biblioteca.

 

Dissabte 18

Festes del Collet de Sant Joan. Sopar de veïns, amenitzat amb música. A les 21 hores, a la plaça del Collet de Sant Joan.

 

Diumenge 19

Festes del Collet de Sant Joan. Cantada d’havaneres amb el grup “Penjats de l’ham”, rom i crema. A les 21:30 hores, a la plaça del Collet de Sant Joan.

 

4ª Fira Glops de Vi i Música. Cellers de proximitat, tastets gastronòmics i música. Al migdia, paella popular. A la Plaça Nova. Organització: AV Casc Antic.

 

Fira d’Estiu. De 10 a 14 hores, a la Plaça de les Fonts i carrer dels Arbres. Organització: Olesa Comerç.

 

Dilluns 20

Hora del conte per a petits lectors; sessió per a menuts d’1 a 3 anys a càrrec de la Mon Mas. A les 18 hores, a la Biblioteca.

 

Dimarts 21

Presentació del llibre “Les veus del Mekong”, de Conxita Tarruell, que ens endinsa per Laos, Cambodja, Vietnam, Tailàndia i Myanmar. Al llibre s’hi inclouen cinc contes de Rosa Pi Masvidal. A les 19 hores, a la Biblioteca.

 

Dimecres 22

Una dona. Presentació del llibre “Una dona”, de Judith Juanhuix. A les 19 hores, a la Biblioteca. Organització: SAI Olesa.

 

Dijous 23

Revetlla de Sant Joan a Ribes Blaves. Organització: AV Ribes Blaves

 

Arribada de la Flama del Canigó. Mostra de cultura popular a càrrec d’entitats d’Olesa. Lectura del Manifest. A les 20 hores, a la plaça Fèlix Figueras i Aragay. Organització: CAL Olesa.

 

Encesa de la Foguera de Sant Joan. A les 23 hores, al pati de la Casa de Cultura. Organització: Ajuntament, Diablots Olesa i Colla de diables Custus Ignis.

 

Espectacle piromusical “Odissea”, omplim el cel de màgia, foc i emoció. A les 23 hores, al Parc Municipal.

 

Gran revetlla amb “La Principal de la Bisbal”. A partir de mitja nit, a la Plaça de l’Oli.

 

Revetlla Jove: Sense Sal + Arc de Triomf + Rafa DJ10. A partir de la mitja nit, al Parc Municipal.

 

Revetlla Super Gang- pop/rock 80s-90s + Nit de Festa: un temps, una música, amb DJ Rafa Gonzalez. A partir de la mitja nit, a la Plaça Catalunya.

 

Divendres 24

Matinades 2022. Recorregut pels carrers del Casc Antic. Plaça de les Fonts, carrers Església, Sastre, Verge del Pilar, Sant Antoni, riera de Can Carreras, Plaça Reverend Massana, carrer Creu Real i porxo de Santa Oliva, carrer Creu Real, Plaça Nova, i cap a la UEC. A partir de les 8 hores. Organització: Associació de Gegants, Grallers i Nans d’Olesa.

 

Vermut musical “DJ Sense filtres”. A les 12 hores, al Parc Municipal.

 

Espectacle de dansa amb l’Esbart Olesà: “Balneari-22. Veniu a prendre les aigües”. A les 19 hores, al teatre La Passió. Organització: Esbart Olesà.

 

Espectacle de circ “Los Kasumay”. A les 19:30 hores, a l’escola Montserrat. Organització: La Xarxa Olesa i Ajuntament.

 

Cobla contemporània “Sardaxou”. A les 22 hores, a la Plaça de la Sardana. Organització: ACF Olesa Sardanista.

 

Concert Jove: Alquimia Rap + Músics de Carrer + Lal’Ba + DJ Pablo. A partir de les 22 hores, al Parc Municipal.

 

Rua i Festa de la Llum

A les 22:30 hores, il·luminem la Plaça Fèlix Figueras i Aragay.

A les 23 hores, inici de la Rua. Per participar-hi és imprescindible anar guarnit/da amb elements lluminosos.

A les 23:30 hores, gran festa i Espectacle de Llum, a la Plaça Catalunya.

Venda anticipada de material lluminós a la Casa de Cultura, del 20 al 22 de juny de 10 a 14 i de 17 a 20 hores. Venda el 24 de juny: a la Plaça Fèlix Figueras i Aragay, de 22:30 a 23 hores, i a la Plaça Catalunya, a partir de les 23:30 hores.

 

Dissabte 25

Campanya de donació de Festa Major: “Dona el millor de tu, dona sang”. De 10 a 14 i de 17 a 20 hores, a l’Espai Caixa Gent Gran. Organització: Banc de sang i teixits.

 

Jornada de portes obertes a la Piscina Municipal. A les 11 hores, classe de Pilates; a les 17 hores, classe de Zumba. Organització: Ajuntament.

 

24 hores de futbol sala per la Marató de TV3. Per a nois majors de 16 anys. Des de les 17 hores, fins a les 17 hores del diumenge 26. Al Pavelló Municipal. Organització: Futbol Sala Olesa.

 

Obra de teatre feta des de l’amor a la llibertat “Travy”, per a tots els públics. A les 19 hores, al teatre La Passió.

 

Espectacle familiar “Potser no hi ha final”, amb la companyia Circ Pistolet. A les 19:30 hores, a l’escola Montserrat. Organització: La Xarxa Olesa i Ajuntament.

 

Barraques d’Olesa. A les 19 hores, música ambient a les barraques; a les 21 hores, sopar popular; a les 23 hores, concerts, i a les 3 hores, música ambient a les barraques. Al Parc Municipal. Organització: Barraques d’Olesa.

 

Nits de concerts: “Buhos + Gertrudis”. A les 23:30 hores, a la Plaça Catalunya.

 

Diumenge 26

43a Trobada de Gegants, amb la celebració del 60è aniversari de l’entitat i dels gegants vells, en David i l’Esther. 11 colles de gegants convidades i mostra d’entitats culturals. Cercavila pels carrers d’Olesa. A partir de les 11:30 hores, des de la Plaça Fèlix Figueras i Aragay fins a la Plaça Catalunya. Organització: Associació de Gegants, Grallers i Nans d’Olesa.

 

El pot petit en concert: la gira vull cantar i vull ballar! A les 18:30 hores, al teatre La Passió. Organització: La Xarxa Olesa.

 

Trobada castellera, amb la colla d’Esparreguera, de la Sagrada Família i els Margeners de Guissona. A les 19 hores, a la Plaça Fèlix Figueras i Aragay. Organització: Ajuntament.

 

Performance de carrer per desmuntar rumors sobre les persones migrades i racialitzades: “Rumors de pedra”, a càrrec de l’Institut Diversitas. A les 19 hores, al carrer Salvador Casas. Organització: Ajuntament.

 

Concert jove amb gent d’Olesa “Sittar Green”. A les 19:30 hores, a la Plaça Catalunya. Organització: Ajuntament.

 

Tastets de la nostra cuina. Música en directe amb la cantautora olesana Samira Sabal. Restaurants participants: Cal Tallon, Cafè del Teatre, Els Salistes, La Sardana, Ekinozi i Omnívor. A les 21 hores, al Parc Municipal. Organització: Ajuntament.

 

Orquestra Maribel en concert. A les 23 hores, al Parc Municipal. Organització: Ajuntament.

 

Festa Jove amb DJ Hèctor Ortega de Flash FM. A les 23 hores, a la Plaça Catalunya. Organització: Ajuntament.

 

Dilluns 27

Sardanes de Festa Major, amb la Cobla Vila d’Olesa. A les 19 hores, al Parc Municipal.

 

Jocs gegants per a joves, amb futbolí humà, Gran Prix i Bola Boja. A les 19 hores, al Parc Municipal.

 

Espectacle familiar: “Que peti la plaça!!!!”. A les 19:30 hores, a l’escola Montserrat. Organització: La Xarxa Olesa i Ajuntament.

 

Pícnic sopar de cloenda de Festa Major i enlairament de fanalets. A partir de les 21 hores, al Parc Municipal. Organització: Ajuntament.

 

L’agenda del Juliol

 

Divendres 1

Festes del barri La Rambla-Eixample. A les 20 hores, correplaces; a les 21:30 hores, sopar popular; a les 23 hores, concert amb Van’D’Bolo, i a les 0:30, festa amb Dj Dylan. Organització: AV La Rambla-Eixample.

 

Dissabte 2

Festes del barri La Rambla-Eixample. A les 10 hores, campionats d’escacs i dòmino; a les 11 hores, inflables; a les 13:30 hores, paella popular; a les 19:30 hores, correplaces; a les 21 hores, entrega de diplomes XXV aniversari; a les 22:30 hores, orquestra New Marabú, i a les 2 hores, Dj Latorre. Organització: AV La Rambla-Eixample.

 

7ª Edició de Música als patis: música clàssica. A les 22 hores, a Cal Puigjaner. Organització: AV Casc Antic.

 

Diumenge 3

Festes del barri La Rambla-Eixample. A les 9 hores, torneig de petanca; a les 11 hores, Festa Holi; a les 13 hores, Festa de l’escuma. Organització: AV La Rambla-Eixample.

 

Dilluns 4

Sardanes a la fresca, amb la Cobla Jovenívola de Sabadell. A les 21:30 hores, a la Plaça de la Sardana. Organització: ACF Olesa Sardanista.

 

Dissabte 9

Festes del barri de Les Planes. Organització: AV Les Planes.

 

7ª Edició de Música als patis: música cubana. A les 22 hores, a Cal Puigjaner. Organització: AV Casc Antic.

 

Dilluns 11

Sardanes a la fresca, amb La Principal del Llobregat. A les 21:30 hores, a la Plaça de la Sardana. Organització: ACF Olesa Sardanista.

 

Dijous 14

Presentació del llibre “Morir-ne disset”, de Sergi Belbel, Premi Sant Jordi 2021. A les 19 hores, a la Biblioteca. Organització: Òmniu Pla de Montserrat.

 

Divendres 15

Festes del barri La Central-L’Olivera. Fins al diumenge 17 de juliol. Organització: AV La Central-L’Olivera.

 

 

Dissabte 16

7ª Edició de Música als patis: grans dames del blues. A les 22 hores, a Cal Puigjaner. Organització: AV Casc Antic.

 

Dilluns 18

Sardanes a la fresca, amb La Principal de la Bisbal. A les 21:30 hores, a la Plaça de la Sardana. Organització: ACF Olesa Sardanista.

 

Dissabte 23

7ª Edició de Música als patis: vuelve el tango. A les 22 hores, a Cal Puigjaner. Organització: AV Casc Antic.

 

Dijous 28

Sardanes a la fresca, amb la Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona. A les 21:30 hores, a la Plaça de la Sardana. Organització: ACF Olesa Sardanista.

 

Divendres 29

Festes del barri Ribes Blaves. Fins al 31 de juliol. Organització: AV Ribes Blaves.

 

L’agenda de l’Agost

 

Dilluns 1

Sardanes a la fresca, amb la Cobla Vila d’Olesa. A les 21:30 hores, a la Plaça de la Sardana. Organització: ACF Olesa Sardanista.

 

Divendres 5

Festa Major Oasis 2022. Fins al 7 d’agost. Organització: Comissió de Festes i APP Finca Oasis.

 

Dissabte 27

Comiat d’estiu Oasis. Sopar i espectacle. A les 21 hores, a la plaça del local social. Organització: Comissió de Festes i APP Finca Oasis.

 

Totes les activitats proposades en aquesta secció són enviades per les entitats i associacions organitzadores. La redacció del 08640 no es fa responsable d’alteracions dels programes o de canvis d’última hora.

L’agenda del Maig

0

Dimarts 10

Tastem formatges del Montserratí! Tast de formatges de la nostra contrada, maridats amb diferents vins. Activitat amb El Pebre i Can Mimó inclosa al programa “Parcs i Biblioteques, naturalment – Montserrat”. A les 18:30 hores, a la Biblioteca.

 

Dijous 12

Presentació del llibre “Alice Ward y la caja de música”, novel·la juvenil amb la que debuta l’autora Núria Vivancos. A les 19 hores, a la Biblioteca.

 

Presentació del llibre: “La Colònia Sedó d’Esparreguera. La llarga trajectòria d’una colònia industrial emblemàtica”, el nou llibre de Gràcia Dorel-Ferré. A les 19 hores, a la Casa de Cultura. Organització: Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat i Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà.

 

Divendres 13

Hora del conte: “Plou i fa dol”, amb l’Ada Cusidó. Sessió recomanada a partir de 4 anys. A les 18 hores, a la Biblioteca.

 

Visualització comentada de les filmacions originals de Vicenç Fusalba, Olesa de Montserrat 1916-1929. A les 19 hores, a la Casa de Cultura.

 

Dissabte 14

Taller d’il·lustració. A les 11:30 hores, al Casal Cultural d’Olesa.

 

Tallers de teatre. Familiar a partir de 6 anys, a les 17 hores; per als joves (13-17 anys), a les 18:30 hores, i per adults, a les 20 hores. Al Casal Cultural d’Olesa.

 

Jornada especial “Olesa amb la Chanel: Eurovision Song Contest, Turin 2022”. Espectacle de dansa, a càrrec de Move On, entrevistes a familiars i amics de la Chanel, projecció del vídeo recull d’imatges de la trajectòria i vincle de la cantant amb el teixit associatiu d’Olesa, i actuació de la Lua Rincón. A partir de les 20 hores, al teatre La Passió.

 

Taller de fotografia bàsica. Taller per començar a treure partit a la teva càmera de fotos, amb la Gemma Figueras. Dirigit a joves i adults. Cal portar càmera de fotos. A les 10 hores, a la Biblioteca.

 

Llegim el teatre. Trobada del club de lectura de textos teatrals per comentar “Els homes i els dies de David Vilaseca”, conduït per l’Alba Soler i l’Espe Piñero. A les 11 hores, a la Biblioteca.

 

Diumenge 15

10a Caminada popular “Suma’t al rosa”. A les 9:30 hores, des de la Plaça Catalunya. Organització: Associació Ariadna.

 

Dilluns 16

Recital poètic: “La princesa sou vós”, per la Setmana de la Lectura. A les 18 hores, a la Biblioteca.

 

Hora del conte per a petits lectors. Sessió per a la mainada d’1 a 3 anys amb la Lídia Clua, dins de la Setmana de la Lectura 2022 d’Olesa. A les 17:30 hores, a la Biblioteca.

 

Inauguració de l’exposició “Teixint creacions exposició de disseny”, amb l’Elena Uribe. Fins al 28 de maig, a la Biblioteca.

 

Dimecres 18

Menjallibres. Nova sessió del nostre Club de lectura per a nois i noies de 5è i 6è de primària. A les 17:30 hores, a la Biblioteca.

 

Divendres 20

Hora del conte. Sessió amb la Mercè Martínez inclosa dins de la Setmana de la Lectura 2022 d’Olesa, recomanada a partir de 4 anys. A les 18 hores, a la Biblioteca.

 

Club de lectura general. Trobada del club de lectura amb l’autor Toni Sala, per comentar la seva novel·la “Persecució”. A les 18:30 hores, a la Biblioteca.

 

“Art”, teatre, dirigit per l’Ignasi Campmany. Al teatre La Passió.

 

Dissabte 21

“Art”, teatre, dirigit per l’Ignasi Campmany. Al teatre La Passió.

 

Inauguració de l’exposició “Mostra de joieria”. Fins al 28 de maig, a la Casa de Cultura. Organització: Escola Municipal d’Arts i Oficis.

 

Diumenge 22

“Art”, teatre, dirigit per l’Ignasi Campmany. Al teatre La Passió.

 

Cursa Can Llimona. Sortida des de l’escola Daina Isard.

 

Jornades de primavera del Crom. Jocs de taula per infants i famílies, wargames, partides de rol, presentació de jocs i molt més. A partir de les 10 hores, a la seu del Crom, c/Església, 39.

 

Dilluns 23

Concert dels combos de l’Escola Municipal de Música d’Olesa al BiblioLilà. A les 19 hores, a la Biblioteca.

 

Inauguració de l’exposició fotogràfica de l’olesà Esteve Creus amb imatges nocturnes de racons de la nostra vila. Fins al 28 de maig, a la Biblioteca.

 

Divendres 27

LiceuBib: nova sessió divulgativa a càrrec de l’Albert Galceran per comentar l’òpera d’Alban Berg Wozzeck, que es representa aquest mes al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. A les 19 hores, a la Biblioteca.

 

Dissabte 28

XXè Intercanvi de punts de llibre. A les 9:30 hores, a la Biblioteca. Organització: 7 Dones per punt.

 

Inauguració de l’exposició “Esculpint relats sonors” de l’escultor Miquel Grima. Fins al 15 de maig, a la Casa de Cultura. Organització: Escola Municipal de Música.

 

12ª Mostra d’Entitats. Durant tot el dia, al Parc Municipal. Organització: Ajuntament d’Olesa.

 

Totes les activitats proposades en aquesta secció són enviades per les entitats i associacions organitzadores. La redacció del 08640 no es fa responsable d’alteracions dels programes o de canvis d’última hora.

L’agenda d’Abril

0

Dijous 7

Xerrada online “Voluntariat ambiental”

Hora: 18 hores

Inscripcions: demana l’enllaç Zoom de la xerrada a través de l’IG @ojbaixllobregat o escrivint al WhatsApp de l’Oficina Jove: 650 931 906

Organització: Xarxa per a la Conservació de la Natura

 

Xerrada sobre les PAS (persones altament sensibles), des de l’experiència personal de l’Elisabet Flores Sáez

Hora: 18 hores

Lloc: Biblioteca

 

Conferència: “Camps de concentració: origen i història”, a càrrec de de Fèlix Figueras

Hora: 18 hores

Lloc: Comunitat Minera Olesana

Organització: Olesa Ateneu

 

Divendres 8

Audiència Memorial. Històries de la Guerra Civil i el Franquisme a la nostra vila a través del testimoni de familiars de víctimes

Hora: 18:30 hores

Lloc: Casa de Cultura

 

Dissabte 9

Presentació de la Setmana Santa. Concert a càrrec de Jordi Casanova, tenor i Miquel Jorba al piano; seguidament, inauguració de l’exposició (exposada fins al 24 d’abril)

Hora: 12:30 hores

Lloc: Casa de Cultura

Organització: Associació Col·lectiu Misteris d’Olesa

 

Festa Vermut musical, amb les actuacions d’”Estallido” i “Bongo Beat”

Hora: 12 hores

Lloc: Parc Municipal

Organització: AV La Rambla-Eixample

 

Representació de La Passió d’Olesa

Hora: 18:30 hores

Lloc: Teatre La Passió

 

Taller d’iniciació a les danses africanes, a càrrec de Celeste Ameztoy; música en directe amb Samuel Nin Aubeso

Hora: 17 hores

Lloc: Mou-T espai de dansa i moviment

Organització: Mou-T

 

“Olesa represaliada”: visita teatralitzada pels espais de la Guerra Civil a la nostra vila

Hora: 11 hores

Lloc: Plaça de les Fonts

 

Llegim el teatre: “El pes d’un cos”, de Victoria Szpunberg. Moderat per l’Alba Soler i l’Espe Piñero.

Hora: 11 hores

Lloc: Biblioteca

 

Taller literari “Les fades dels contes”, a càrrec de “Contes per anar a dormir”. Adreçat a infants de 5 a 8 anys

Hora: 11:30 hores

Lloc: Teatre El Casal

 

Diumenge 10

Concert “Diumenge de Rams”. St. John’s Passion de Bob Chilcott a càrrec de la Coral Sant Esteve de Sant Esteve de Sesrovires, sota la direcció del mestre Eduard Vila i Perarnau

Hora: 18:30 hores

Lloc: Parròquia de Santa Maria

Organització: Associació Col·lectiu Misteris d’Olesa

 

Cinema “La mort de Guillem”

Hora: 18:30 hores

Lloc: El Casal

 

Dilluns 11

Inauguració de l’exposició “Misteris al Mercat”. Fins al 16 d’abril

Organització: Associació Col·lectiu Misteris d’Olesa

 

Dimarts 12

Missa dels Misteris. Actuació de l’Esbart Olesà amb el ball de la Moixiganga, amb música d’orgue. Tot seguit, Processó del Silenci, amb la col·laboració del Cor Jove, els armats de la Passió, l’Escola Municipal de Música, Protecció civil i Policia local

Hora: 20 hores

Lloc: Parròquia de Santa Maria

Organització: Associació Col·lectiu Misteris d’Olesa

 

Dijous 14

Ruta dels Misteris. S’oferiran visites guiades per diversos carrers d’Olesa

Hora: 17 i 19:30 hores

Organització: Associació Col·lectiu Misteris d’Olesa

 

Tradicional Missa del Sant Sopar

Hora: 19 hores

Lloc: Parròquia de Santa Maria

 

Pregària i Concert a càrrec de la Coral Santa Maria sota la direcció del mestre Eduard Vila i Perarnau, amb la col·laboració de la violoncel·lista Ester Amorós

Hora: 22 hores

Lloc: Capella de l’Hospital

 

Divendres 15

Representació de La Passió d’Olesa

Hora: 11 hores

Lloc: Teatre La Passió

 

Ruta dels Misteris. S’oferiran visites guiades per diversos carrers d’Olesa

Hora: 11, 17, 18 i 19:30 hores

Organització: Associació Col·lectiu Misteris d’Olesa

 

Litúrgia de la Mort i Passió de Jesús. Via Crucis al voltant de la Parròquia

Hora: 18 hores

 

Dissabte 16

Vetlla Pasqual. Lucernari: benedicció del foc i encesa del ciri pasqual

Hora: 20 hores

Lloc: Parròquia de Santa Maria

 

Diumenge 17

Pasqua Infantil Catequètica. Bateig de nens i/o nenes

Hora: 12 hores

Lloc: Parròquia de Santa Maria

 

Dimarts 19

Taller per a públic familiar (+ 8 anys) “Petits Brossians”

Hora: 18 hores

Lloc: Biblioteca

 

Presentació del Quadern d’Olesa número 7 “100 anys de l’arribada dels Ferrocarrils Catalans a Olesa de Montserrat”. Conferència a càrrec d’Antoni Gras Font

Hora: 18 hores

Lloc: Biblioteca

 

Dimecres 20

Cinema per a l’esperit

Hora: 18 hores

Lloc: Casa de Cultura

Organització: Associació Col·lectiu Misteris d’Olesa

 

Presentació del llibre “La otra cara de la ambulància”, a càrrec de Jordi Catalán. Els beneficis de la venda dels llibres aniran destinats a la Fundació Sant Joan de Déu

Hora: 19 hores

Lloc: Biblioteca

 

Dijous 21

Presentació del llibre “L’ús de la llengua en la vida quotidiana”

Hora: 20 hores

Lloc: Biblioteca

 

“Almaterapia”: xerrada amb la terapeuta i autora del llibre Almaterapia, Encarna Delgado, sobre la intuïció com a eina terapèutica

Hora: 18 hores

Lloc: Biblioteca

 

Divendres 22

Recital de poesia de dones amb la rumba de Jose Panzano “Rumbesia”

Hora: 20 hores

Lloc: Biblioteca

 

Inauguració de l’exposició “Mans delicades. Art tèxtil”

Hora: 19 hores

Lloc: Cal Puigjaner

Organització: Olesa Ateneu

 

Dissabte 23

Sant Jordi 2022, amb paradetes de venda de roses i llibres

Hora: de 8 a 21 hores

 

Les novetats de Sant Jordi. Signatura de llibres

Hora: de 10 a 14 hores

Lloc: Biblioteca

 

Entrega de premis escolars i concert de l’Escola Municipal de Música

Hora: 12 hores

 

Vermut musical

Hora: 13 hores

 

Tallers de les entitats

Hora: de 16:30 a 20:30 hores

 

Animació infantil “Els més tumàcat en concert”

Hora: 17:30 hores

Lloc: Parc Municipal

 

Nou acte de presentació del llibre “Més dones olesanes” d’Edicions Paper d’Estrassa, amb la presència de Carla Grima, autora dels textos i tres protagonistes del llibre i una de les il·lustradores

Hora: 11 hores

Lloc: Biblioteca

 

Custusigniada

Correfoc pels carrers de la vila amb els Custus Ignis i els Diables de Cubelles

Hora: 21:30 hores

Lloc: sortida des del Pati de la Casa de Cultura

Concert a la Font d’en Roure

Hora: 23 hores

 

Diumenge 24

Paella musical

Lloc: Plaça dels Països Catalans

Organització: AV La Central-L’Olivera

 

Espectacle familiar “Vers per on – poesia pop”, amb la companyia Pentina el gat

Hora: 17:30 hores

Lloc: El Casal

 

Representació de La Passió d’Olesa

Hora: 18 hores

Lloc: Teatre La Passió

 

Sardanes amb la Cobla Vila d’Olesa

Hora: 19 hores

Lloc: Plaça de la Sardana

 

Dilluns 25

Monogràfic de teatre per adults “Teatre laboratori”. També els dies 2, 9, 16, 23 i 30 de maig.

Hora: 21:15 hores

Lloc: Teatre El Casal

 

Dijous 28

Entrega de premis del concurs d’Instagram i de la Ruta dels Misteris infantil i juvenil

Hora: 19 hores

Lloc: Biblioteca

 

Inauguració de l’exposició “Esculpint relats sonors” (fins al 16 de maig)

Lloc Casa de Cultura

Organització: Escola Municipal de Música

 

Divendres 29

“Contes romane”. Dos educadors i artistes gitanos, acompanyats de música de guitarra, narren i escenifiquen contes populars gitanos, introduint el concepte de l’idioma romano i parlant dels orígens del poble gitano

Hora: 18 hores

Lloc: Biblioteca

 

Club de lectura general: “Planimetria d’una família feliç”, de Lia Piano. Moderat per la Marta Puig

Hora: 18 hores

Lloc: Biblioteca

 

Dissabte 30

XX Trobada d’esbarts infantils i juvenils

Hora: 18 hores

Lloc: Plaça Fèlix Figueras i Aragay

Organització: Esbart Olesa

 

Cinema: “Jojo Rabbit”

Hora: 18:30 hores

Lloc: Teatre El Casal

 

Totes les activitats proposades en aquesta secció són enviades per les entitats i associacions organitzadores. La redacció del 08640 no es fa responsable d’alteracions dels programes o de canvis d’última hora.

L’agenda del Març

0

Dimecres 9

Menjallibres, club de lectura per a nois i noies de 5è i 6è de primària. Comentem “La noia del temps”, d’Eva Piquer. A les 17:30 hores, a la Biblioteca.

 

Conferència: “Recursos per a la salut mental en temps de pandèmia”, a càrrec de Fernando Vicente, psicòleg i terapeuta. A les 18 hores, a la Biblioteca. Organització: Dones i Progrés.

 

Dijous 10

Trobada de pares/mares d’infants amb TEA, per intercanviar experiències del dia a dia. Segon Gam (Grup Autoajuda Mútua). A les 18:30 hores, a la Biblioteca. Organització: El Globo Azul.

 

Divendres 11

Jornades de l’esport femení

Taula rodona “Dona i esport, sense límits”, amb la participació d’esportistes olesanes. A les 19 hores, a l’Escorxador. Organització: Regidoria d’Esports.

 

Dissabte 12

Jornada esportiva femenina + masterclass. A les 10 hores, ioga; a les 11 hores, Pilates, i a les 12 hores, zumba. A l’Escorxador. Organització: Regidoria d’Esports.

 

Les treballadores de la llar també compten: coneixem els nostres drets! Activitat dirigida a treballadores de la llar i de les cures. A les 17 hores, a Cal Rapissa. Organització: Ajuntament.

 

Club de lectura Llegim el Teatre, comentem “Macbett”, d’Eugène Ionesco, a càrrec d’Espe Piñero i Alba Soler. A les 11 hores, a la Biblioteca.

 

Diumenge 13

Trobada de Gegantes per la igualtat de la dona. A les 10 hores, plantada; a les 11 hores, presentació de la nova Geganta Rosa Venes i Clusas; a les 11:30 hores, cercavila pel poble. A la plaça Fèlix Figueres i Aragay. Organització: Fal·lera Olesana.

 

Presentació del llibre “Més dones olesanes” d’Edicions Paper d’Estrassa, dins del marc del Dia Internacional de la Dona. A les 17 hores, al Parc Municipal.

 

Dilluns 14

Hora del conte per a infants d’1 a 3 anys, amb el Santi Rovira. A les 18 hores, a la Biblioteca.

 

Dijous 17

Xerrada “Un viatge a través de les teves emocions”, a càrrec d’Oriol Pujol Sans. A les 18 hores, a la Comunitat Minera Olesana. Organització: Associació Ariadna.

 

Divendres 18

Hora del conte +4 anys: “BOM! Bruixes, ogres i monstres”, amb la Mon Mas. A les 18 hores, a la Biblioteca.

 

Diumenge 20

Caminada solidària “Magic Line”, organitzada per l’Hospital Sant Joan de Déu per la recollida de fons per a projectes socials de Sant Joan de Déu. Caminada per la ruta de Can Llimona. Sortida: a les 10 hores, al portal de Santa Oliva. Donatiu de 10 €, al codi QR del cartell al web, o el dia de la caminada, en metàl·lic.

 

Representació “La Passió”. A les 11 hores, al teatre La Passió.

 

Dilluns 21

Dia Mundial de la Poesia: “Poesia i munició”, amb Jordi Vallverdú, Jordi Sucarrats i Gilles Vendranas. A les 20 hores, a la Biblioteca.

 

Dimecres 23

Menjallibres, club de lectura per a nois i noies de 5è i 6è de primària. Comentem “La noia del temps”, d’Eva Piquer. A les 17:30 hores, a la Biblioteca.

 

Conferència “La importància de l’ordre a la nostra vida”, a càrrec de Marta Vilamajor. A les 18 hores, a la Biblioteca. Organització: Dones i Progrés.

 

Dijous 24

Xerrada: “Què n’hem de fotre del català”, amb Pau Vidal (que presenta Nivell Ç del català esporuguit al parlant empoderat) i Gerard Furest (que presenta Decàleg irreverent per a la defensa del català). A les 19 hores, a la Biblioteca. Organització: Òmnium Cultural, Olesa Ateneu, CPNL Olesa i Biblioteca.

 

Divendres 25

Club de lectura general, comentem “L’hora violeta”, de Montserrat Roig, amb la participació de Neus Ràfols, directora del documental “Montserrat Roig: l’hora violeta”. A les 18 hores, a la Biblioteca.

 

Dissabte 26

Representació “La Passió”. A les 18 hores, al teatre La Passió.

 

 

 

Diumenge 27

Sardanes amb la Cobla Vila d’Olesa. A les 18:30 hores, a la Plaça de la Sardana. Organització: ACF Olesa Sardanista.

 

Dilluns 28

Inauguració de “Submerllibres”: juga amb Frankenstein i/o La volta al món en 80 dies amb realitat augmentada. Fins el 31 de març, a la Biblioteca.

 

Totes les activitats proposades en aquesta secció són enviades per les entitats i associacions organitzadores. La redacció del 08640 no es fa responsable d’alteracions dels programes o de canvis d’última hora.

Ja el tenim!

0

Nova edició del periòdic 08640… Bona lectura!

 

https://periodic08640.com/wp-content/uploads/2022/02/165.pdf

 

 

Carnestoltes ja és a prop!

0

L’agenda del Febrer

Exposició “60 anys de lluita i compromís a Olesa de Montserrat”, amb la història d’Omnium

Fins al 15 de febrer

Lloc: Casa de Cultura

 

Divendres 11

Hora del conte, per a nens i nenes amb TEA, i les seves famílies: “Cabres, cabretes…”, amb la Mon Mas

Hora: 18 hores

Lloc: Biblioteca

 

Dissabte 12

Club de lectura “Llegim el  teatre”: “El mar, visió d’uns nens que no l’han vist mai”, d’Albert Conejero

Hora: 11 hores

Lloc: Biblioteca

 

Taller d’estimulació musical “TotSona” (per a infants de 2 a 6 anys i famílies)

Hora: 11:30 hores

Lloc: El Casal

 

6a edició de la Mostra dels PremisVOC, la iniciativa d’Òmnium Cultural per fomentar la llengua catalana en l’audiovisual

Hora: 17 hores

Lloc: El Casal

 

Dimarts 15

“Joan Triadú 1921 – 2021: un petit homenatge”

Hora: 19 hores

Lloc: Biblioteca

Organització: CECSCAT i Òmnium Cultural

 

Divendres 18

Hora del conte: “Una nit monstruosa”,  amb la Sandra Rossi

Hora: 18 hores

Lloc: Biblioteca

 

Club de lectura general: “L’acabadora”, de Michela Murgia

Hora: 18 hores

Lloc: Biblioteca

 

Dissabte 19

Taller d’aromateràpia, a càrrec d’Anna Salom

Hora: 11 hores

Lloc: Biblioteca

Organització: Dones i Progrés

 

Diumenge 20

Teatre animal “Com gat i gos”

Hora: 17:30 hores

Lloc: El Casal

Organització: La Xarxa d’Olesa

 

Dimecres 23

Menjallibres! Club de lectura per a nens i nenes de 5è i 6è de primària: “Mary John”, d’Ana Pessoa

Hora: 17:30 hores

Lloc: Biblioteca

 

Debat Àgora: “El fenomen influencer”

Hora: 19 hores

Lloc: El Pebre

Organització: OlesaAteneu

 

Divendres 25

Tertúlia: “L’energia eòlica i altres fonts renovables”, a càrrec d’Elies Campmany

Hora: 19 hores

Lloc: Comunitat Minera Olesana

Organització: CECSCAT

 

Dissabte 26

Benvinguda al Rei Carnestoltes, passarel·la per als més petits, rua conjunta de petits i grans, concurs de disfresses i actuació del grup Tàrraco Surfers

Hora: a partir de les 17:30 hores

Lloc: Plaça Catalunya

 

Diumenge 27

Projecció: “Rifkin’s festival”

Hora: 18:30 hores

Lloc: El Casal

 

Dilluns 28

Hora del conte per a petits lectors: “Amagatalls”,  amb la Sherezade Bardají i la il·lustradora Ruth Hernàndez

Hora: 18 hores

Lloc: Biblioteca

Totes les activitats proposades en aquesta secció són enviades per les entitats i associacions organitzadores. La redacció del 08640 no es fa responsable d’alteracions dels programes o de canvis d’última hora.

Emissió de paper moneda Olesa durant la Guerra Civil (1936-1939)

0

Catalunya ha disposat, en els moments de plena sobirania nacional, del seu propi sistema monetari, els signes del qual han estat les monedes de metall. Cal, però, arribar a l’època moderna i particularment al conflicte de la Guerra Civil (1936-1939) per veure néixer el paper moneda català, del qual la col·lecció Antoni Turró és un exemple magnífic.

L’alteració de les circumstàncies econòmiques, ja des dels primers mesos de la guerra, afectà en gran proporció l’activitat financera de Catalunya i, en particular, provocà una gran escassetat de moneda de metall; d’una banda, per l’atresorament de la plata en mans de particulars i del govern republicà i, de l’altra, per la retirada de la xavalla de coure (metall usat en les indústries de guerra). Aquest fet causà greus dificultats per fer transaccions comercials i, en la vida ordinària, la desaparició de la moneda petita o fraccionària.

Conscients d’aquesta problemàtica, la Generalitat de Catalunya va emprendre, el mes de setembre del 1936, l’emissió de bitllets de deu, cinc i dues pessetes i mitja. Aquesta iniciativa no va prosperar per l’oposició del Govern espanyol, alhora que aquests bitllets tampoc no resolien el canvi menut, ja que els valors nominals eren massa elevats.

Davant d’aquesta situació, el Govern de la Generalitat, amb la modificació de la Llei municipal catalana de 9 d’octubre de 1936, dotà els ajuntaments de la potestat d’emetre moneda fiduciària de petits valors de curs legal i obligatori, però limitada al terme municipal. Dels 1.075 municipis existents a Catalunya l’any 1937, 720 emeteren paper moneda o bé algun signe monetari local, la qual cosa demostra la importància i la validesa de la mesura per resoldre la difícil situació malgrat l’oposició i la prohibició expressa del Govern de l’Estat, amb seu a València. Finalment, i en la mesura que els municipis catalans eren ocupats per l’exèrcit feixista del general Francisco Franco, el paper moneda local era anul·lat i retirat en el seu valor econòmic.

Durant la Guerra Civil Espanyola, foren nombroses les poblacions que posaren en circulació paper moneda per pal·liar la falta de moneda fraccionària, ja que ben aviat desaparegueren de la circulació les monedes de coure i níquel per necessitats bèl·liques 0,05,0,10, 0,25, i 0,50 pts.), així com també les de plata per necessitats econòmiques (0,50, 1, 2, i 5 pts.). El greu problema fou solucionat amb l’emissió de paper moneda amb la garantia municipal, essent de curs obligatori per tot el terme municipal, si bé també s’acceptava moneda de les poblacions veïnes, tals com Esparreguera, Abrera i Monistrol.

Per acord municipal del 14 de maig de 1937 es creà una emissió de paper moneda amb els valors de 1 pesseta, 50 cèntims i 25 cèntims, per un import total de 25.000 pts. Foren impresos pel Centre Administratiu Municipal de Barcelona. A l’anvers portent l’escut local entre una branca de llorer i una palma, emmarcat el tot per una bonica sanefa. Al revers, unes orles porten el valor de canvi.

La primera emissió va ser signats per l’alcalde Miquel Matas i Estebanell, i la segona per l’alcalde Ramon Parera i Figueras. Ambdues són signades pel secretari municipal Joan B. Izquierdo.

Finalment en la sessió del Consell Municipal del dia 17 de desembre de 1937 i davant de la desaparició total de la moneda fraccionària fou acordar crear una nova emissió amb valors de 10 i de 5 cèntims per un import de 10… pts. (5.000 de cada valor). Aquesta darrera emissió, però ja no tingué lloc, ja que a principis de l’any 1938 el Govern Central prohibí les emissions de paper moneda local.

Així doncs, l’import total general de les emissions de paper moneda d’Olesa de Montserrat quedà reduït a 40.000 pts.

 

Elies Valldeperas

Agenda Gener’21

0

Dissabte 1

Gran Festa de Cap d’Any

Hora: 1 hores

Lloc: Pavelló Sant Bernat

 

Diumenge 2

Patge Viu Viu

Hora: 18 hores

Lloc: Plaça de l’Oli

 

“Els Pastorets”

Hora: 18:30 hores

Lloc: Teatre El Casal

 

Dimecres 5

Arribada de SS.MM els Reis d’Orient i Tradicional Cavalcada

Hora: 18 hores

Lloc: sortida des de la Plaça Fèlix Figueres i Aragay

 

Dijous 6

“Els Pastorets”

Hora: 18:30 hores

Lloc: Teatre El Casal

 

Dissabte 8

Introducció als escacs, per a nens i nenes a partir de 6 anys

Hora: 11 hores

Lloc: Biblioteca

Organització: Escacs Olesa

 

Diumenge 9

“Els Pastorets”

Hora: 18:30 hores

Lloc: Teatre El Casal

 

Dimecres 12

Club de Lectura Infantil Menjallibres, per a nens i nenes de 5è i 6è de primària

Hora: 17:30 hores

Lloc: Biblioteca

 

Dijous 13

Taller formatiu “Aprèn a reconèixer les mentides a les xarxes… i més enllà”

Hora: 19 hores.

Lloc: Biblioteca

Organització: OlesaAteneu, Verificat i Biblioteca Santa Oliva

 

Dissabte 15

Club de Lectura “Llegim el teatre”, conduït per Alba Soler i Espe Piñero

Hora: 11 hores

Lloc: Biblioteca

 

Projecció de “La Passió segons Pep Amores”

Hora: 18:30 hores

Lloc: Teatre La Passió

 

Dijous 20

Taller formatiu “Aprèn a reconèixer les mentides a les xarxes… i més enllà”

Hora: 19 hores.

Lloc: Biblioteca

Organització: OlesaAteneu, Verificat i Biblioteca Santa Oliva

 

Divendres 21

Hora del conte, amb la narradora Ada Cusió

Hora: 18 hores

Lloc: Biblioteca

 

Dimecres 26

Club de Lectura Infantil Menjallibres, per a nens i nenes de 5è i 6è de primària

Hora: 17:30 hores

Lloc: Biblioteca

 

Dijous 27

Taller formatiu “Aprèn a reconèixer les mentides a les xarxes… i més enllà”

Hora: 19 hores.

Lloc: Biblioteca

Organització: OlesaAteneu, Verificat i Biblioteca Santa Oliva

 

Divendres 28

Club de Lectura General, comentem “Hamnet”, de Maggie O’Farrell

Hora: 18 hores

Lloc: Biblioteca

 

Totes les activitats proposades en aquesta secció són enviades per les entitats i associacions organitzadores. La redacció del 08640 no es fa responsable d’alteracions dels programes o de canvis d’última hora.

Agenda Desembre’21

0

Divendres 10

Som lliures! Joc de taula per conèixer els drets dels infants (a partir de 8 anys)

Hora: 18 hores

Lloc: Biblioteca

 

Dissabte 11

Club de Lectura “Llegim el teatre”, conduït per Alba Soler i Espe Piñero

Hora: 11 hores

Lloc: Biblioteca

 

“Little cheff”: taller de cuina en anglès per a nens i nenes de 3 a 8 anys

Hora: 11 hores

Lloc: Biblioteca

 

Teatre: “Escape Room”, amb Roger Coma, Paula Vives, Biel Duran i Miriam Tortosa

Hora: 20 hores

Lloc: Teatre La Passió

 

Caminada solidària

Hora: 9 hores

Organització: Cecscat i Xino Xano

 

Fira de Nadal

Hora: durant tot el dia

Lloc: Plaça de les Fonts i Casc Antic

 

Jocs de taula i de rol “Cromkids”

Hora: 18:30 hores

Lloc: Teatre El Casal

 

Diumenge 12

Cinema “Armugán”

Hora: 18:30 hores

Lloc: Teatre El Casal

 

Dimarts 14

Presentació de la nova marca “Olesa Industrial”

Hora: 9:15 hores

Lloc: Casa de Cultura

 

Taller de Gestió Emocional per sobreviure a les festes de Nadal

Hora: 18 hores

Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament

 

Dimecres 15

Club de Lectura Infantil Menjallibres, per a nens i nenes de 5è i 6è de primària

Hora: 17:30 hores

Lloc: Biblioteca

 

Presentació del llibre “Ànimes viatgeres, història de dos viatgers”, de Locatispelmón

Hora: 18 hores

Lloc: Biblioteca

 

La Rejoguina, dóna’m una segona vida

Hora: 17:30 hores

Lloc: Col·legi Escolàpies

 

Divendres 17

Presentació de l’audiovisual “Olesa, terra d’arrels”

Hora: 19:30 hores

Lloc: Casa de Cultura

 

Xerrada: “Situació i  futur de les pensions”, a càrrec de Marea pensionista Catalunya i Marea pensionista Olesa

Hora: 17 hores

Lloc: Biblioteca

 

Club de Lectura General: comentem “Amb gràcia en aquest desert”, de Zyranna Zateli

Hora: 18 hores

Lloc: Biblioteca

 

Hora del conte “Paraula d’una nena negra”

Hora: 18 hores

Lloc: Biblioteca

 

Dissabte 18

Inauguració del pessebre de la olivera, de l’exposició de diorames i pessebres i concert de Nadal a càrrec de l’Escola Municipal de Música

Hora: 17 hores

Lloc: Plaça Fèlix Figueres i Aragay

 

Intercanvi de punts de llibre

Hora: 9:30 hores

Lloc: Biblioteca

Organització: 7 Dones x punt

 

Introducció als escacs, per a nens i nenes a partir de 6 anys

Hora: 11 hores

Lloc: Biblioteca

Organització: Escacs Olesa

 

Teatre: “La venedora de llumins”

Hora: 18:30 hores

Lloc: Teatre La Passió

 

Tertúlia “La pandèmia. Repercussions amb la salut mental”, amb el Dr. Josep Checa, cap de psiquiatria de l’hospital d’Igualada

Hora: 11:30 hores

Lloc: vestíbul del Teatre de La Passió

Organització: Cecscat

 

Tómbola, amb sorteig del centenar d’obsequis donats pel comerç local i socis de l’entitat

Hora: 12:30 hores

Lloc: vestíbul del Teatre de La Passió

Organització: Cecscat

 

Diumenge 19

52ª Pujada del pessebre al Creu de Saba

Hora: 8 hores

Lloc: sortida des de l’UEC

 

5ª Ruta infantil Fonts d’Olesa

Hora: 11 hores

Lloc: Plaça Fèlix Figueres i Aragay

 

Tió de Nadal: vine a fer cagar el tió gegant!

Hora: 12 hores

Lloc: Parc Municipal

 

Dimarts 21

Nadal amb el comerç d’Olesa. Campament del Elfos ,Trenet de Nadal i Photocall màgic de Santa Claus

Hora: de 17 a 20 hores

Lloc: sortida del tren des de la Plaça de l’Oli

 

Dimecres 22

Nadal amb el comerç d’Olesa. Campament del Elfos ,Trenet de Nadal i Photocall màgic de Santa Claus

Hora: de 10 a 13 i de 17 a 20 hores

Lloc: sortida del tren des de la Plaça de l’Oli

 

Dijous 24

Nadal amb el comerç d’Olesa. Campament del Elfos ,Trenet de Nadal i Photocall màgic de Santa Claus

Hora: de 10 a 13 i de 17 a 20 hores

Lloc: sortida del tren des de la Plaça de l’Oli

 

Dissabte 25

“Els Pastorets”

Hora: 18:30 hores

Lloc: Teatre El Casal

 

Diumenge 26

“Els Pastorets”

Hora: 18:30 hores

Lloc: Teatre El Casal

 

Dilluns 27

“Escorxador xic”

Hora: d’11 a 14 i de 17 a 20 hores

Lloc: Escorxador

 

Dimarts 28

“Escorxador xic”

Hora: d’11 a 14 i de 17 a 20 hores

Lloc: Escorxador

 

Dimecres 29

Cinema “Bicicleta, cullera, poma”

Hora: 18:30 hores

Lloc: Teatre El Casal

 

Divendres 31

Campanades 2021. Benvinguda al nou any amb música, focs artificials i llum. Obsequi d’una bengala als assistents per il·luminar l’hora dels adéus

Hora: 23:30 hores

Lloc: Plaça Nova

 

L’Home dels Nassos, amb l’associació de Gegants i Grallers i Nans

Hora: 11:30 hores

Lloc: des de la Plaça de les Fonts

Tardor Cultural a Olesa

0

L’agenda del Novembre

Tardor Cultural

Dimecres 10

Menjallibres, club de lectura infantil (5è i 6è EP), amb la Núria Colom i la Marta Puig. A les 17:30 hores, a la Biblioteca.

Dijous 11

Hora del conte per a petits lectors (d’1 a 3 anys), a càrrec de la Sherezade Bardají. A les 18 hores, a la Biblioteca.

Divendres 12

4º Edició de la Nit de l’Esport local. A les 19 hores, a l’Escorxador. Organització: Ajuntament.

Dissabte 13

Taller de ioga per a infants (8 a 12 anys), a càrrec de Sara Cordón. A les 11 hores, al Casal.

“Black”: espectacle multidisciplinari de petit format. A les 20 hores, al teatre La Passió. Organització: La Passió.

Llegim el teatre: “Nosaltres” (“A nosotros nos daba igual”), d’Helena Tornerosota. Conduït per l’Espe Piñero i l’Alba Soler. A les 11 hores, a la Biblioteca.

Diumenge 14

Cursa de 5 km i Caminada solidàries Can Llimona. A partir de les 9 hores, des de l’escola Daina Isard.

Dilluns 15

Curs “Desenvolupament de competències tecnològiques per a auxiliars de cuina”. A les 9:15 hores, a Cal Rapissa. Organització: Promoció Econòmica. També, els dies 17, 22, 24 i 29 de novembre.

Dimarts 16

Hora del conte científica, a càrrec de Luciferases, adreçat a nens i nenes a partir de 5 anys. A les 17:30 hores, a la Biblioteca.

Dijous 18

18ª Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya. Projecció de “La Pregària”. Presentació i col·loqui a càrrec de Mireia Luna Santos, coordinadora del Cabalbaix. A les 18 hores, a la Casa de Cultura. Organització: Associació Col·lectiu Misteris d’Olesa.

Divendres 19

Laboratori de lectura: “Tirallongues”, de Rodari. Taller familiar per a nens i nenes a partir de 7 anys. A les 18 hores, a la Biblioteca.

Dissabte 20

Taller de ceràmica, amb la Marta Comellas (@lapaparota), dins el cicle Teixint creacions. Dues sessions, a les 10 i a les 11:30 hores, a la Biblioteca.

Concert solidari de la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona dirigida per Carlos Checa. El concert és en benefici del projecte solidari Olesa Accessible. A les 18:30 hores, al teatre La Passió.

Concert de Pep Lladó. Presentació del disc “Les petites certeses”. A les 22:30 hores, a l’Escorxador.

Dimecres 24

Taller “Enigmes”. La Caputxeta, en Patufet, la Blancaneus són realment com ens els han explicat? Taller per a nois i noies a partir de 10 anys, amb la Mon Mas. A les 17:30 hores, a la Biblioteca.

 Menjallibres, club de lectura infantil (5è i 6è EP), amb la Núria Colom i la Marta Puig. A les 17:30 hores, a la Biblioteca.

Presentació del llibre: “Calladita no estás más guapa”, a càrrec de la seva autora, Marta Pérez Dorao. A les 19 hores, a la Biblioteca.

Dijous 25

Conferència “René Girard”, a càrrec de Xavier Garcia-Duran, professor de filosofia. A les 19 hores, a la Comunitat Minera Olesana. Organització: OlesaAteneu.

Presentació de l’Associació TEA El Globo Azul. Taller per a famílies amb infants amb autisme, amb intercanvi d’experiències. A les 18:30 hores, a la Biblioteca.

Divendres 26

Club de Lectura General, a càrrec de la Marta Puig. A les 18 hores, a la Biblioteca.

Hora del conte: la pallassa Petra torna a la Biblioteca en una sessió especial per commemorar el Dia contra la violència de gènere. Recomanat a partir de 4 anys. A les 18 hores, a la Biblioteca.

Dissabte 27

Storytime for babies, hora del conte en anglès per a menuts d’1 a 2 anys. A les 11 hores, a la Biblioteca.

Inauguració de l’exposició i col·loqui “Pilat i Clàudia: l’executor i la consciència”, sobre les figures de Ponç Pilat i Clàudia Pròcula en el marc de la sèrie “Personatges amb Passió” de la mà del Centre d’Estudis Passionarium. A les 18:30 hores, a l’Espai d’Art del  teatre La Passió.

“Chomón” per als nens; recull de vuit films amb elements màgics que neixen de l’eterna dualitat del bé i el mal. Els contes seran narrats en directe i es parlarà sobre com es feien els efectes especials en els inicis del cinema. A les 10:30 hores, Chomón per la mainada (5 a 7 anys); a les 12 hores, Chomón màgia, pòcimes i fades (7 a 10 anys). Al teatre El Casal. Organització: El Casal d’Olesa amb la col·laboració de FilmoXarxa i la Federació Catalana de Cineclubs.

18ª Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya. Projecció de “Especials”. Presentació i col·loqui a càrrec d’Alfred Hidalgo Cerulla, psicòleg especialitzat en autisme. A les 18 hores, a la Casa de Cultura. Organització: Associació Col·lectiu Misteris d’Olesa.

Totes les activitats proposades en aquesta secció són enviades per les entitats i associacions organitzadores. La redacció del 08640 no es fa responsable d’alteracions dels programes o de canvis d’última hora.

Octubre cultural!

0

L’agenda de l’Octubre

Diumenge 3

Inauguració de l’exposició “En funció d’un dir. Pintures i dibuixos (1994-2020)”. Homenatge al pintor olesà Pep Montoya. Dissabtes i diumenges, fins al 30 de gener, a Cal Puigjaner.

Divendres 15

Inauguració de l’exposició Free Birds, de FreeBirdsBCN. A les 19 hores, a la Biblioteca.

XII Jornades de Memòria Històrica: Teatre Molotov, muntatge teatral està basat en el llibre “Caso Cipriano Martos” del periodista Roger Mateos, on es reconstrueix la història d’aquest militant antifranquista mort el 1973. Amb Joan Valentí i David Pintó. A les 22 hores, a l’Escorxador.

XII Jornades de Memòria Històrica: Conferència: “Espai públic i memòria democràtica: el nomenclàtor d’Olesa de Montserrat”. Els casos de la Plaça del Terç N. S. de Montserrat, carrer Alfons Sala i carrer Duc de la Victòria”, a càrrec de l’advocat i historiador Josep Cruanyes. A les 19 hores, a l’Escorxador.

Dissabte 16

Club de Lectura Llegim el Teatre, conduït per Espe Piñero i Alba Solé. A les 11 hores, a la Biblioteca.

Segon festival d’art jove a l’Escorxador. Actuacions artístiques, de 12:30 a 14 hores; teatre amb la Martina i la Míriam, a les 17 hores; màgia amb Yago el mago, a les 17:30 hores; poesia amb Natàlia, a les 17:45 hores; The wonderland’s, a les 18 hores; pop rock amb Sara, a les 18:45 hores, i micro obert, a les 19 hores.

Danses Del Món: Festival d’homenatge a les persones grans i centenàries. A les 18 hores, al teatre La Passió. Organització: Associació Voluntaris d’Olesa.

Diumenge 17

Concurs de Teatre Vila d’Olesa: “Les noies de Mossbank Road”·, d’Amelia Bullmore, amb el grup Passerells d’Alforja. A les 18 hores, a la UEC. Organització: UEC Olesa.

Cine: “Isabella”. A les 18:30 hores, al Casal d’Olesa.

9a Caminada Popular “Suma’t al Rosa”, circuit urbà pel municipi. Aquesta activitat omple els carrers de samarretes amb el llaç rosa, símbol de col·laboració i suport contra el càncer de mama. A les 9:30, sortida des de Plaça Catalunya.

————————————————————————————————-

Setmana Mundial de la Lactància Materna

Diumenge 17

Inauguració a càrrec de la regidora de Salut Pública d’Olesa i el director gerent de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell. Pintacares i pintapanxes, música, tallers i espais relacionats amb la lactància materna i activitats de dibuix i pintura per als infants. A partir de les 11 hores, al Parc Municipal.

Dilluns 18

Taller de “porteo”, a càrrec de Gemma Guillamón. A les 17:30 hores, a la llar d’infants Taitom.

Dimecres 20

Xerrada “Amb els 5 sentits”, parlem de l’ús de pantalles a la petita infància, amb Mireia Luna, coordinadora de Cabalbaix. Adreçat a famílies amb nens i nenes de 0 a 6 anys i professionals. A les 18 hores, a la llar d’infants Taitom. Organització: Ajuntament.

Divendres 22

Música per a nadons (de 6 a 18 mesos). A les 17 hores, a la Casa de Cultura.

Dissabte 23

Aigua per a nadons a la Piscina Municipal. Grup de 6 a 18 mesos, a les 9:15 hores; grup de 19 a 36 mesos, a les 13 hores.

Dilluns 25

Conte per a petits lectors (per a infants d’1 a 3 anys) a càrrec de Sandra Rossi. A la Biblioteca.

Durant la setmana del 18 al 24 d’octubre: exposició de llibres de lactància materna i criança a la Biblioteca. Les inscripcions per a les activitats també es poden fer al telèfon 93 778 0050 (ext. 4031). Altres xerrades i tallers, consulteu el programa de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell.

 

———————————————————————————————–

Dilluns 18

Conte musicat!, a càrrec de Roser Cascante, per a nens i nenes de 3 i 4 anys.A càrrec de Roser Cascante. A les 17:30 hores, a la Biblioteca. Organització: EMM

Divendres 22

Club de Lectura General: “El pavelló nº 6”, d’Anton Txèkhov. A les 18 hores, a la Biblioteca.

Inauguració de l’exposició “40 anys d’història del Club Atletisme Olesa”. Fins al 15 de novembre, a la Casa de Cultura.

Inauguració de l’exposició “Història del futbol olesà, 1918-2021” i del “Club Futbol Olesa, 1951-2021”. Fins al 14 de novembre, a la Casa de Cultura.

Dissabte 23

Jornada 2021 del Centre d’Estudis Passionarium, amb el títol “Despullant una banda sonora”, a càrrec d’Eduard Vila i Perarnau, organista i director de cors. A les 18:30 hores, al teatre La Passió.

Taller de joieria amb la tècnica de la cera perduda. Aprendrem a modelar la cera, a fer els nostres dissenys i cada participant podrà fer la seva pròpia joia. Al cap d’uns dies les podrem recollir a la biblioteca, fetes en plata. A partir de 12 anys. El taller forma part del projecte Teixint Creacions i estarà a càrrec d’Estefania Bautista (@_vinyart). A les 10:30 hores, a la Biblioteca.

Correllengua 2021. Des de les 19:30 fins a les 24 hores, a l’Escorxador. Organització: nucli de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua – CAL Olesa i Ajuntament.

Teatre infantil “La granja del Tío Juan”. A les 17 hores, a la UEC.

Diumenge 24

Concurs de Teatre Vila d’Olesa: “Dansa d’agost”, de Brian Fiel, amb la companyia Enric Borràs de Sant Feliu. A les 18 hores, a la UEC. Organització: UEC Olesa.

Dilluns 25

Hora del conte per a petits, amb la Sandra Rossi. Per a nens i nenes de 3 i 4 anys. A les 18 hores, a la Biblioteca.

4a Jornada de Salut Pública. Pla de salut: avaluació, adaptació i reptes de futur al món local. A les 18 hores, a la Casa de Cultura. Organització: Ajuntament.

Dimecres 27

Menjallibres, Club de Lectura per 5è i 6è de primària. Es comentarà “El meu germà es diu Jèssica”, de John Boyne. A les 17:30 hores, a la Biblioteca.

Divendres 29

LiceuBib, òpera a la biblioteca! Comentari i visionat de Rigoletto, de Verdi, a càrrec d’Albert Galceran. A les 19 hores, a la Biblioteca.

Teatre “McBeth con queso”. A les 20:30 hores, al teatre La Passió.

Dissabte 30

Teatre “McBeth con queso”. A les 20:30 hores, al teatre La Passió.

Diumenge 31

Teatre “McBeth con queso”. A les 18 hores, al teatre La Passió.

Cinema al Casal: “Un lugar tranquilo”. Sinopsi: una família intenta sobreviure a una amenaça extraterrestre una mica peculiar: “monstres” que no tenen visió, són cecs, però posseeixen unes qualitats auditives hipersensibles que els permeten detectar una presa (qualsevol cosa amb vida) a quilòmetres de distància. A les 18:30 hores, al Casal d’Olesa.

Totes les activitats proposades en aquesta secció són enviades per les entitats i associacions organitzadores. La redacció del 08640 no es fa responsable d’alteracions dels programes o de canvis d’última hora.

Recuperar la ilusión

0

Jordi Martínez Hervás es un fanático del fútbol, tanto en su época de jugador (pivote defensivo del Espanyol y Gramanet, entre otros), como ahora, a cargo del primer equipo del CF Olesa, al que ha llegado esta temporada para “reconstruir” el grupo, aún en formación. Jordi tiene 51 años, trabaja en Transports Metropolitans de Barcelona y este entrenador de la FIFA se desplaza hasta Olesa todos los martes y jueves para perfilar el equipo de cara a la temporada 2021/2022.

La llegada de Jordi, junto con su entrenador adjunto, Andrés Naranjo, se produjo de la mano de Francisco Macanaz (ex-jugador de l’Espanyol) que ha asumido como director deportivo de la entidad y que junto a los miembros de la junta intentan renovar al club, tanto en lo deportivo, como en lo social y en cuanto a su vínculo con el pueblo.

Para Jordi “éste es un reto que me ilusiona, con el firme objetivo de estar en Primera Catalana, que es donde tiene que estar el Olesa; nuestra prioridad es ganar partidos, pero también divertirse en el campo, entiendo que, si los jugadores no se divierten, no ganan, esa es un poco nuestra filosofía, jugar, disfrutar e intentar ganar, en la medida de lo posible”. Reconoce que tiene poco tiempo para acabar de formar el equipo, pero está haciendo todo lo posible para llegar de la mejor manera al debut, el próximo 3 de octubre, de local, frente a La Palma de Cervelló: será la hora de la verdad y de recuperar la ilusión.

El cuerpo técnico que encabeza Jordi pretende volver a ilusionar a Olesa con su primer equipo de fútbol y que los espectadores puedan disfrutar del buen juego, quitándole toda la presión posible a los jugadores para que realmente se la pasen bien en el terreno de juego.

L’Agenda de Setembre

0

L’agenda de Setembre

Dimecres 1

Inauguració de l’exposició “Poemari fotogràfic”, amb textos d’Elisenda Puig i Salvador i fotografies de Quim Llop i Causi.

Fins: 30 de setembre

Lloc: Biblioteca

 

Divendres 3

Inauguració de l’exposició de ceràmica de Mary Gumà “Les teteres desconfinades”

Fins: 19 de setembre

Lloc: Casa de Cultura

 

Dissabte 11

Nit de la Diada 2021

Sardanes, amb la Cobla Vila d’Olesa

Hora: 21 hores

Lloc: Parc Municipal

 

Havaneres, amb el grup Port Bo i rom cremat per a tothom

Hora: 22:30 hores

Lloc: Parc Municipal

 

Diumenge 12

Festa menuda: “Picabaralla de contes”, Rosa Fité i Susagna Navó

Hora: 12 hores

Lloc: Parc Municipal

Organització: La Xarxa d’Olesa

 

Festa menuda: “Reach Up High”, show de Rah-mon Roma en anglès

Hora: 18:30 hores

Lloc: Parc Municipal

Organització: La Xarxa d’Olesa

 

Dilluns 13

Hora del conte per a nadons, amb Santi Rovira

Hora: 18 hores

Lloc: Biblioteca

 

Divendres 17

Hora del conte amb Santi Rovira (per a nens i nenes a partir de 4 anys)

Hora: 18 hores

Lloc: Biblioteca

 

Dissabte 18

“El pitjor show de la història”, humor i màgia amb l’il·lusionista Pere Rafart i el monologuista Paco Hernández

Hora: 18:30 hores

Lloc: La Passió

 

Dijous 23

Taller “Experimentem amb la il·lustració” (a partir de 12 anys), amb al Marta Font

Hora: 18 hores

Lloc: Biblioteca

 

Divendres 24

Inauguració de l’exposició “Sobrepassant els límits”, 50 anys dels aiguats d’Olesa.

Hora: 19 hores (fins al 17 d’octubre)

Lloc: Casa de Cultura

 

Club de Lectura General: “Matar l’àngel”, de Virginia Woolf, amb la participació de la traductora de l’obra, Mireia Vidal-Conte

Hora: 18 hores

Lloc: Biblioteca

 

Tertúlia/debat: “L’actitud davant l’exili i l’acollida”, a propòsit de la crisis de Síria i Afganistan

Hora: 19 hores

Lloc: local d’Olesa Ateneu (Galeries Olesa, c/Anselm Clavé, 100)

 

Dimecres 29

Conferència pràctica: “Eines per al benestar del cos, la ment  l’ànima”, a càrrec d’Àngels Jiménez

Hora: 18 hores

Lloc: Biblioteca

Organització: Associació Dones i Progrés

 

Menjallibres! Club de lectura per a nois i noies de 5è i 6è de primària

Hora: 17:30 hores

Lloc: Biblioteca

 

Totes les activitats proposades en aquesta secció són enviades per les entitats i associacions organitzadores. La redacció del 08640 no es fa responsable d’alteracions dels programes o de canvis d’última hora.

El tennis taula olesà torna a pujar!

0

El club Tennis Taula Olesa va participar als campionats d’Espanya a la ciutat d’Antequera i al Campionat de Catalunya (categoria Veterans) el primer cap de setmana de juliol. El CTT Olesa va aconseguir el subcampionat d’Espanya per equips de +50 anys i en Jaume Jofre es va proclamar campió espanyol individual en la categoria +60 anys. Per la seva part, la jugadora Camila Moscoso (cedida al CTT Vic per aquests campionats) ha aconseguir el Campionat d’Espanya Femení infantil per equips i l’han convocat des de la Federación Española de tenis taula, per formar part de l’equip estatal i participar en els campionats d’Europa a la seva categoria.

Per altra banda, el Blanxart- Xaloc CTT Olesa ha aconseguir tornar a pujar a la categoria de la Divisió d’Honor estatal, amb els jugadors Jaume Fofre, Renato Moscoso i Manel Suñe.

Covid “cerdo”

0

Estamos en época de pandemia, eso ya lo sabemos todos y algunos lo están sufriendo duramente en su día a día. Tenemos identificado el virus, al que hemos etiquetado como COVID-19 con sus respectivas variantes (Alfa, Beta…Delta). Estamos vacunándonos para sobrevivir al ataque del virus, mortal y traicionero. Pero tenemos otros tipos de virus en las que las vacunas cada vez son más ineficaces. Todos ellos dentro de lo que llamaré el COVID-CERDO con varias variantes. Detallaré algunas:

COVID-BOTELLON: sus síntomas se hacen evidente en aquellas personas, que después de hacer su botellón particular, no son capaces de tirar los envases a la papelera (algunas de ellas a tan sólo 1 metro o menos de distancia), dejándolos en plena calle (latas, botellas rotas,…etc.) con el peligro que puede suponer para menores y adultos.

COVID-CASCARAS: sus síntomas se hacen evidente en aquellas personas, que después de haberse dado un atracón de pipas, almendras o cualquier alimento similar, no son capaces de tirar las cáscaras a la papelera del mismo ejemplo anterior.

COVID-EXCREMENTOS: sus síntomas se hacen evidente en aquellas personas, que no son capaces de recoger los excrementos de su mascota con la bolsa de plástico, que muchas veces llevan pero que, entiendo no saben para que sirve, y dejarla, como en los anteriores, en las papeleras colocadas para tal efecto.

Y así podrían añadirse más ejemplos, seguro que el que está leyendo este apunte ha visto más casos que se encuadran dentro de la familia del COVID-CERDO.

Las consecuencias de este tipo de virus derivan de la suciedad que crea en el entorno, afectando a las personas que viven en las zonas donde se desarrolla.

Antes la vacuna de la educación y el civismo funcionaba. Hoy en día se requiere otro tipo de vacuna más efectiva. Yo no la he descubierto, espero que los investigadores sociales encuentren alguna.

Por el momento intento ser lo más inmune posible a este tipo de virus, a ver si con el ejemplo, alguno de los contagiados toma medidas para curarse.

Jesús Moreno Garrido

Campiones!

0

Els caps de setmana del 5 i 6 i del 12 i 13 de juny s’ha disputat el Campionat de Catalunya de Gimnàstica de les categories d’Escolars i dels nivells de Base 1, 2, 3 i 4.

Els dies 5 i 6 de juny va tenir lloc a Hostalets de Balenyà i van participar set gimnastes del Club Gimnàstica Olesa. Noah Redondo (B3) Ona Agustí, Martina Francisco, Júlia Mañas, Iona Pauls, Graziele Soares (B4 PETITES) i Danae González (B4 GRANS)

El cap de setmana del 12-13 de juny es va disputar el Campionat de Catalunya dels nivells de Base 1, 2, 3 i 4 en les diferents categories. En total van participar vint gimnastes del Club Gimnàstica Olesa: Ada Nevot (Base 1 PETITES) Berta Cumplido, Laura Navarro, Júlia Riu (Base 2 GRANS), Júlia Crespo, Paula Garcia, Paula Salguero (Base 3 PETITES) Jana Sanz, Emma Sanchís (Base 3 MITJANES) Clàudia Auton, Leire Baillo, Maria Gómez, Jana Rodríguez, Judith Toral, Marina Vinyals (Base 4 MITJANES) Yaiza Carrasco, Karen Garcia, Enara Martínez, Ariadna Raya, Dana Romero (Base 4 GRANS)

Les gimnastes del Club Gimnàstica Olesa han aconseguit grans resultats al Campionat de Catalunya amb un total d’un or i tres plates en l’àmbit individual i un or, tres plates i dos bronzes en la classificació per equips. Elles han tingut una fantàstica actitud a pista i destaquem que tots els equips del club que han participat al Campionat de Catalunya, tant en l’àmbit escolar com a nivells de Base, han aconseguit pujar al podi, una fita inèdita molt difícil d’aconseguir.

Resultats destacats:

ESCOLAR FEDERAT B4 PETITES

🏆Equip 3R CLASSIFICAT.🥉

BASE 2 GRANS

Equip es proclama🥈Subcampió de Catalunya

BASE 3 PETITES

🥈Júlia Crespo Subcampiona de Catalunya
🏆Equip 3R  classificat

BASE 3 MITJANES

🥈JANA SANZ, Subcampiona de Catalunya

BASE 4 MITJANES

🥇Clàudia Auton Campiona de Catalunya
🥈Judith Toral Subcampiona de Catalunya

L’equip es proclama CAMPIÓ DE CATALUNYA

BASE 4 GRANS

🥈 KAREN GARCIA, Subcampiona de Catalunya

L’equip s’ha proclamat Subcampió de Catalunya

 

 

Una agrupació abandona el ple municipal d’Olesa

0

El Ple de l’Ajuntament d’Olesa ha aprovat una moció presentada pel grup municipal del PSC per a la revisió del Pla municipal de Mobilitat Urbana. L’aprovació es va fer al Ple ordinari del mes de juny, celebrat el passat dimarts 29 de juny, en una sessió en la qual també es va aprovar una moció de suport a la Llei d’Amnistia.

La sessió plenària d’aquest dimarts va estar protagonitzada per l’abandó del saló de plens dels tres membres del grup municipal de Ciutadans abans del debat de la moció sobre el Pla de Mobilitat i el malestar que van causar entre la resta de grups les paraules de la regidora Vanesa Carrasco. La regidora de Ciutadans va demanar la paraula abans que el Secretari llegís els acords de la moció per anunciar que el seu grup no se sumaria a la moció ni participaria en el debat en protesta pel fet que hagués arribat a Ple el text presentat pel PSC i no la presentada pel seu grup amb un contingut similar. Carrasco va dir que amb aquest gest volien denunciar públicament  “la repressió que pateix el nostre grup per part de tots els grups municipals”, ja que “el que ha passat amb aquesta moció és només un exemple de la dictadura a la que estem sotmesos tant el nostre grup com els ciutadans que ens van confiar el seu vot”. Segons va assegurar la regidora, Ciutadans havia presentat amb anterioritat al PSC una moció similar, amb la diferència, va dir, que el seu grup demanava que es revisessin els senyals de trànsit del municipi.  Però el PSC, va afirmar Carrasco, “en comptes de posar-se en contacte amb nosaltres, decideix, per penjar-se la medalla, anar per lliure i així desacreditar la moció presentada pel nostre grup”.

Ple municipal del 29 de juny de 2021. Els regidors de Ciutadans abandonen el Ple

La regidora de Ciutadans també va acusar el PSC de “mentir deliberadament” en la comissió en la qual es va debatre la moció quan van explicar que ja havien anunciat la seva intenció de presentar la proposta durant un Ple anterior. I la resta de grups, va dir Carrasco que se sumen a la persecució sistemàtica que afirma patir el seu grup “per mitjà de pactes encoberts i donant suport a les poc ètiques formes de penjar-se medalles dels seus còmplices de govern”.

Carrasco també es va queixar que la moció de Ciutadans no havia arribat a Ple perquè a la comissió no va ser aprovada, insinuant que ara s’havia canviat el sistema de vot a les comissions en base al Reglament orgànic municipal (ROM) i s’havia introduït el vot ponderat. Segons la regidora, “porten més de dos anys incomplint el seu propi ROM, i portant a Ple mocions que no s’han votat correctament”. Diversos regidors van recordar posteriorment que a les comissions sempre hi ha hagut vot ponderat, és a dir, el vot de cada membre representa un nombre igual al de regidors/es que integren el seu grup municipal.

Ple municipal del 29 de juny de 2021. Els regidors de Ciutadans abandonen el Ple

L’alcalde d’Olesa, Miquel Riera, va demanar als regidors de Ciutadans que, abans d’abandonar la sala, es disculpessin per les paraules de la regidora Vanesa Carrasco en una intervenció “carregada d’insults, molt desproporcionats, que ofèn tots els grups; a mi que presideixo aquest Ple; i que ofèn a l’Alcaldia, que vetlla juntament amb l’interventor i el secretari per la legalitat de totes les decisions que es prenen”. Miquel Riera també va dir que “després de dos anys de mandat i de tota la formació que s’ha fet la inexperiència no serveix d’excusa de totes les inexactituds que ha dit per acusar-nos que fem les coses malament”. Per tot plegat va demanar a Ciutadans que “s’excusi per aquestes acusacions tan greus”. L’alcalde també va recordar que “les decisions al Ple són dels 21 regidors i a les comissions es prenen de forma ponderada” i va dir que l’actitud de Ciutadans “és més el resultat d’una rebequeria que no d’una actuació assenyada d’un grup municipal que representa a milers de ciutadans”. Miquel Riera va convidar els tres regidors de Ciutadans a quedar-se al Ple per debatre la moció, però aquests van decidir igualment abandonar la sala.   Ple municipal del 29 de juny de 2021. Els regidors de Ciutadans abandonen el Ple

 

Ja amb Ciutadans fora del Ple, el debat de la moció presentada pel PSC  es va centrar sovint en respondre les manifestacions realitzades per la regidora Carrasco. El portaveu del PSC, Fernando Vicente, va assegurar que el seu grup analitzarà detingudament les manifestacions de Ciutadans “perquè se’ns acusa de lladres de mocions”, i va afirmar també que “hi hem mentit ni hem atacat a ningú”. Vicente va insistit que el vot ponderat “ve regulat per la Llei de Règim Local” i va assegurar que “mentre la Sra. Carrasco no retiri les seves paraules, el PSC no tindrà cap tipus de relació amb Ciutadans”.

Des de Junts per Olesa, Domènec Paloma va afirmar que “porto molts anys de regidor i és el primer cop que al Ple es llegeix un text amb aquestes afirmacions. Crec que cal emprendre accions per les manifestacions de Ciutadans”.

Miquel Barreres, de la CUP, també va dir estar “bocabadat” per les paraules de Ciutadans, a qui va acusar de fer “una rebequeria sense solta ni volta”. Barreres també va afirmar que Ciutadans havia mentit sobre com s’havia desenvolupat la comissió informativa.

Mireia Monfort, d’ERC, per la seva banda, es va mostrar sorpresa que “els primers repressors de l’estat espanyol ara vulguin donar lliçons i dir barbaritats de l’alçada d’un campanar”. El portaveu d’ERC, Jordi Parent, va afegir que a la comissió informativa en la qual s’havia debatut la moció, el portaveu de Ciutadans havia anunciat que retirava la seva i que el seu grup se sumaria a la del PSC. Per això es vas mostrar “perplex pel que ha arribat a dir Ciutadans. Cal fer-los rectificar. Avui han vingut a fer un espectacle”.

El portaveu del Bloc Olesà, Jordi Martínez, va confirmar l’afirmació d’ERC, afegint que “potser tenen mala comunicació en el si del grup municipal de Ciutadans”. Segons Martínez, “avui hem viscut una situació insòlita. Qui demana que se l’escolti abandona la sala i no participa en el debat”. Jordi Martínez també va afirmar que “no tenim perquè escoltar el que han dit des de Ciutadans, que s’hauria de disculpar. Faltar el respecte al ple és fer-ho a tanta gent que vota als diferents grups”.

Ja sobre el contingut de la moció, tots els grups presents al Ple van aprovar per unanimitat la proposta de revisió del Pla municipal de mobilitat urbana, que té per objecte la configuració de les estratègies de mobilitat sostenible al municipi. Segons la moció, el Pla no té una data de vigència, però sí uns terminis d’aplicació que van del 20212 al 2024. Tenint en compte la proximitat de la data límit del 2024 i que els usos de l’espai públic han variat des que el Pla es va aprovar, es creu necessari realitzar una valoració de l’estat d’execució del Pla de mobilitat urbana d’Olesa i, si s’escau, iniciar els treballs per a la seva revisió o bé redacció d’un de nou.

El ponent de la moció, Carlos Fernández, del PSC, va recordar que, a banda dels canvis en els usos de l’espai públic, també cal tenir en compte l’afectació en la mobilitat que té el nou sector en desenvolupament de Cal Candi o la tramitació del nou POUM. Per aquesta raó va defensar la necessitat de valorar l’estat d’execució del Pla per veure si cal modificar-lo en alguns punts.

La resta de grups presents al Ple s’hi van mostrar d’acord. Domènec Paloma, de Junts per Olesa, va dir que demanar una revisió del Pla “no està fora de lloc” tenint en compte que es va aprovar el 2012.

Des de la CUP, Miquel Barreres s’hi va mostrar d’acord, destacant que “un Pla que està a dos anys d’acabar està clar que s’ha de revisar, ja només pels canvis de normativa que hi ha hagut”.

Mireia Monfort, d’ERC, va incidir sobretot en els canvis que hi ha hagut “en la manera de compartir l’espai públic, per exemple entre vianants, patinets, bicicletes…” per defensar la necessitat de revisar el Pla de mobilitat. De fet, el portaveu d’ERC, Jordi Parent, va anunciar que el seu grup se sumava a la moció presentada pel PSC.

El portaveu del Bloc Olesà i regidor de Mobilitat, Jordi Martínez, va explicar que l’Ajuntament ja ha estat aplicant accions proposades en el Pla de mobilitat, com ara la creació de l’illa de vianants del nucli antic, aplicar criteris d’accessibilitat en les noves construccions, impulsar una xarxa de carrils bici −va anunciar que està a punt de licitar-se un plec de contractació de carrils bici− o accions per ampliar l’ús del bus urbà.

També, va dir, s’han ordenat sentits de la circulació en alguns barris, s’han ampliat voreres en llocs molt transitats com l’avinguda Francesc Macià i s’ha reduït la velocitat màxima al nucli urbà fins a 30 km/h per norma general (també hi ha zones amb límit de 20 i 10 km/h).   Segons Jordi Martínez, “està clar que és positiu fer una revisió” si bé no creu que sigui viable encarregar un nou Pla per l’alt cost que suposaria.

La proposta de revisar el Pla de Mobilitat es va aprovar amb el vot unànime de tots els grups present al Ple durant el debat: Bloc Olesà, PSC, ERC, CUP i Junts per Olesa.

Moció a favor d’una Llei d’Amnistia

El Ple de l’Ajuntament d’Olesa va aprovar una moció de suport a la Llei d’Amnistia presentada inicialment per ERC i Junts per Olesa, i a la qual s’hi vam sumar també el Bloc Olesà i la CUP. La part expositiva de la moció, que va llegir com a ponent el regidor d’ERC Jordi Parent, fa un repàs a l’històric conflicte entre Catalunya i l’estat espanyol i destaca que la resposta de les institucions de l’estat “fou la insistència en un procés de judicialització que, de forma creixent des de 2013, ha comportat penes de presó, exili, multes i inhabilitacions”. A desembre de 2020 aquesta judicialització, diu la moció, afectava a més de 2.800 persones “que han estat o segueixen encausades per a la participació en actes relacionats amb la consulta del 9 de novembre, el referèndum de l’1 d’octubre de 2017 i les diverses mobilitzacions i protestes ciutadanes a favor del dret a l’autodeterminació i en contra de la repressió del poble català”.

La proposta insisteix que en els procediments judicials “s’estan produint tota mena de vulneracions de drets” i que la solució a la repressió “no vindrà del sistema judicial espanyol”, sinó que, en tractar-se d’un conflicte polític “la solució també ho ha de ser; per això l’única solució global és una Llei d’Amnistia, que depèn del poder legislatiu i per tant és una qüestió de voluntat política”. La proposta, en l’exposició de motius, també afirma que “l’amnistia i el reconeixement de l’autodeterminació és la via per garantir la vida democràtica que ens permeti avançar”.

Per tot plegat, la moció acorda, entre d’altres, reclamar l’aprovació per part de les Corts espanyoles d’una Llei d’Amnistia que “sense renunciar a l’exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d’autodeterminació, comporti l’extinció de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa per tots els actes i expressions d’unes idees, sentiments o símbols amb intencionalitat política vinculats a la lluita democràtica per l’autodeterminació de Catalunya”. També demana “la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com que es reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies i als col·lectius dels quals formen part”. Alhora, fa una crida a la societat catalana i el teixit associatiu municipal “a mobilitzar-se i donar suport a una amnistia que permeti l’alliberament de les preses i presos polítics”.

Ja al debat de la moció, el regidor de la CUP Marc Serradó va defensar-la assegurant que “sense amnistia i autodeterminació no hi ha resolució al conflicte, perquè els indults no són cap pas a la resolució d’aquest conflicte ni ens acosten més a votar”. De fet, per a Serradó, “els indults obren la porta a construir una nova estabilitat pactada en el pacte del Liceu, de les elits catalanes i espanyoles, que pretenen una nova transició i calmar les aigües a Catalunya sense reconèixer el dret del poble català a escollir el seu futur”. El regidor de la  CUP va sentenciar que “sense unitat estratègica no anirem enlloc” i va preguntar a ERC si la formació “està disposada a fer caure el govern espanyol si no s’indulta les 2.999 persones que no han rebut indults i estan perseguides”, i també “què està fent ERC per aconseguir l’amnistia ara mateix?”.

A aquestes preguntes, Jordi Parent, d’ERC, va destacar que la formació aposta “per vies de diàleg i intentar arribar a un acord per l’amnistia i un referèndum pactat”. També va dir que “està clar que els indults no solucionen el conflicte però tenir fora de la presó a nou persones alleugera molt el diàleg amb el govern espanyol”.

Des de Ciutadans, el regidor Carlos Navia va dir que “si hi ha conflicte és perquè una part vol tenir-lo, i és la part que no compleix les lleis” i va rebutjar que la moció parli “en nom de tota la societat catalana perquè hi ha una gran majoria que no hi està d’acord”. Navia va fer aquesta pregunta a la resta de formacions: “creuen que el que van fer l’1 d’octubre és democràtic? Perquè ni a la República del Congo es vota així. Democràtic és respectar les lleis”. També va dir que si hi ha persones empresonades o inhabilitades “és perquè així ho ha decidit la justícia. Si n’hi ha més de 2.900 persones per alguna cosa serà”.

Des del PSC, el portaveu Fernando Vicente també va dir no està d’acord amb alguns punts de la moció, tot afirmant que “aquest país és un Estat de dret i democràtic, però ara en el relat toca demanar l’amnistia”. Vicente va afegir que aquesta moció “no és nostre, no l’entenem”, i que “com a electes locals ens sentim interpel·lats a treballar pel benestar de tots els olesans i olesanes i trobar espais de trobada i diàleg, i aquesta moció no ho és”.

El regidor del Bloc Olesà Xavier Rota, per la seva banda, va defensar la “necessitat d’eliminar la responsabilitat penal de les més de 2.800 persones investigades o condemnades  fruït  del procés de judicialització de la política que van dirigides a destruir la vida dels adversaris del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Comptes i la resta d’institucions de l’Estat espanyol”. Ara bé, segons Rota, “també cal demanar amb la mateixa contundència a Mossos d’Esquadra i la Generalitat que retirin l’acusació particular per casos que tenen el mateix contingut”.

Xavier Rota va recordar al PSC que l’exalcaldessa Pilar Puimedon va ser citada a declarar a l’igual que més de 700 alcaldes i alcaldesses de Catalunya i que, per tant, “això també afecta a Olesa”. I a Ciutadans va demanar “vagin a parlar de democràcia a qui va intentar votar l’1 d’octubre a poblacions com Fonollosa o  Sant Esteve Sesrovires”. El portaveu del Bloc, Jordi Martínez, va afegir que “l’indult perdona i l’amnistia elimina la culpa, i més que perdona, l’estat espanyol hauria de demanar perdó”.

Després d’un intens debat, la moció va quedar aprovada amb els vots favorables de Bloc Olesà, ERC, la CUP i Junts per Olesa. Ciutadans hi va votar en contra l el PSC s’hi va abstenir.mLa resta de punts de l’ordre del dia del Ple eren de donar compte del Pla anual de control financer 2020 i la relació dels decrets del mes de maig.

Ja al torn de precs i preguntes, les qüestions van girar al voltant de la instal·lació de paravents a les terrasses de bars i restaurants, l’ús de la llengua catalana als actes de Festa major, o el nombre d’agents de la Policia Local, entre d’altres. El PSC també es va queixar de no disposar d’ordinadors connectats als nous despatxos dels grups de l’oposició i que no se’ls hagués informat del canvi d’ubicació dels mateixos.

Dia “D”

0

En general, la major part de les celebracions del “Dia mundial de” o “Dia internacional de” s’estableixen a les Nacions Unides i estan promogudes per alguna institució o entitat internacional. Hi ha algunes de caire popular i algunes son no-oficials, però es celebren igualment. Hi ha dies socials, comercials, polítics, tradicionals, de nous i alguns, no gaire comuns.

 

Juny

 

Dimarts 15

Dia mundial de presa de consciència de l’abús i maltractament en la vellesa

Dia global del vent

 

Dimecres 16

Dia mundial de les tortugues marines

Dia internacional del nen africà

Dia internacional de les remeses familiars

Dia internacional de la solidaritat amb el poble en lluita de Sudàfrica

 

Dijous 17

Dia de la lluita contra la desertificació i la sequera

Dia mundial de la tapa

 

Divendres 18

Dia de la gastronomia sostenible

Dia internacional del sushi

 

Dissabte 19

Dia internacional per a l’eliminació de la violència sexual en els conflictes

 

Diumenge 20

Dia mundial del refugiat

“Yellow day”, el dia més feliç de l’any

Dia mundial de la distròfia muscular

 

Dilluns 21

Dia internacional de la celebració del solstici

Dia internacional del sol

Dia mundial de la lluita contra l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA)

Dia europeu de la música

Dia de portar al gos a la feina

 

Dimecres 23

Dia internacional de les viudes

 

Dijous 24

Dia internacional contra la contaminació electromagnètica

 

Divendres 25

Dia de la gent del mar

 

Dissabte 26

Dia internacional de suport a les víctimes de la tortura

Dia internacional de la lluita contra l’ús indegut i el tràfic il·lícit de drogues

 

Diumenge 27

Dia de les microempreses i les petites i mitjanes empreses

Dia internacional de les persones sord-cegues

 

Dilluns 28

Dia internacional de l’orgull LGBT o Dia de l’orgull gai

Dia mundial de l’arbre

Dia internacional del piercing corporal

 

Dimarts 29

Dia europeu de l’esclerodèrmia

 

Dimecres 30

Dia internacional dels asteroides

Dia de les xarxes socials

Dia internacional del parlamentarisme

 

 

 

Juliol

 

Dijous 1

Dia internacional del reggae

Dia internacional de l’acudit

 

Divendres 2

Dia mundial dels ovnis

Dia internacional del periodista esportiu

 

Dissabte 3

Dia internacional lliure de bosses de plàstic

Dia internacional de les cooperatives

Dia internacional de la síndrome de Rubinstein-Taybi

 

Diumenge 4

Dia mundial del dofins en captivitat

 

Dimarts 6

Dia internacional del petó robat

 

Dimecres 7

Dia internacional de la conservació del sòl

Dia mundial de cacau

 

Dijous 8

Dia mundial de l’al·lèrgia

 

Divendres 9

Dia internacional de la destrucció d’armes de foc

 

Diumenge 11

Dia mundial de la població

 

Dimarts 13

Dia mundial del rock

Dia internacional del sarcoma

 

Dimecres 14

Dia mundial del ximpanzé

 

Dijous 15

Dia mundial de les habilitats de la joventut

 

Divendres 16

Dia mundial de la serp

 

Dissabte 17

Dia mundial de l’emoji

Dia internacional del tatuatge

Diumenge 18

Dia internacional de Nelson Mandela

 

Dimarts 20

Dia mundial de l’escacs

Dia de l’amic/ga (Llatinoamèrica)

 

Dimecres 21

Dia mundial del gos

 

Dijous 22

Dia mundial del cervell

 

Divendres 23

Dia mundial de les balenes i els dofins

 

Dissabte 24

Dia internacional del tequila

 

Diumenge 25

Dia internacional de la dona afrodescendent

 

Dilluns 26

Dia dels avis i de les àvies

Dia internacional de la defensa de l’ecosistema manglar

 

Dimecres 28

Dia mundial contra l’hepatitis vírica

 

Dijous 29

Dia internacional del tigre

Dia internacional de l’ala de pollastre

 

Divendres 30

Dia internacional de l’amistat

Dia mundial contra el tràfic de person

27 hores i 47 anys

0

El dia 1 d’agost de 1972 va haver-hi un accident de cotxe a la carretera d’Olesa a Viladecavalls, on la persona que conduïa va estar dins del cotxe, en un barranc, des de les 3 de la tarda fins a les 6 de la tarda del dia següent: 27 hores en total.

La família el vam estar buscant durant tot el dia i finalment el vam localitzar després d’aquestes 27 hores. Al ser un home jove i fort va sobreviure, però amb una lesió que el va deixar paraplègic.

Després de molts mesos de recuperació, física i psicològica, va decidir viure i deixar viure. I ho va aconseguir, a través de tot tipus d’esports, va ser lliure, va viatjar moltíssim per tot el món i va ser estimat per tot el poble d’Olesa.

Aquest home era el meu marit. Ara, després de gairebé 2 anys que una malaltia se’l va emportar, tinc més força per donar les gràcies a totes les entitats esportives i amics que van estar al meu costat i dels nostres fills, per acomiadar-se d’ell, amb tantes i tantes flors que ens van arribar. Gràcies, gràcies a tothom.

Aquell 19 de juliol de 2019 el tinc ben gravat, i només de pensar-hi, ploro i ploro, i no ho puc evitar. Mare meva, ara que jo ja estava jubilada i gaudint del dia a dia, em pregunto, per què?

Però de vegades penso que en aquell accident de l’any 72 ja hagués pogut morir, i va tenir una nova oportunitat de viure 47 anys més. I ho penso, també, per consolar-me.

Matilde Teruel

NdelaR: L’autora de l’escrit ja està preparant un llibre sobre la vida del Josep Lluís Amador.

Premis i homenatge

0

El passat dijous 10 de juny es va fer entregar dels premis de Recerca Vila d’Olesa, en un acte amb aforament limitat als participants i presidit per l’alcalde, Miquel Riera, el regidor de Cultura, Xavier Rota i la regidora de Gènere, Feminismes i LGTBIQ+; Ada Agut.

En la modalitat Ciència Oberta la guanyadora ha estat Laura Planagumà pel treball “Amors, peregrines i ronya. Estudi d’un cançoner d’Olesa de Montserrat”, que ha rebut un premi de 1.500 euros. Aquest és l’estudi del cançoner manuscrit que forma part d’un fons donat per la família Boada a l’Arxiu Parroquial d’Olesa on hi ha lletres de caramelles, de goig, i també aquest cançoner de 7 cançons datat dels segles XVIII i principis del XIX.

Pel que fa al 27è Premi Batec Jove, adreçat a l’alumnat de Batxillerat i de Cicles Formatius de grau mitjà i superior dels centres escolars olesans, enguany han participat tres persones amb dos treballs. La guanyadora ha estat Marta Pérez, de l’Institut Creu de Saba amb el treball “Educació. El llarg viatge des del món actual cap a la transformació social”.  Aquest guardó està dotat amb 400 euros per a l’autora i 400 més per al centre.

En l’edició del Premi de Recerca amb Perspectiva de Gènere, en la categoria adulta ha participat una persona, que ha estat la guanyadora: Constanza Llorca, pel treball “Feminismos y mujeres de Abya Yala en Barcelona (2000-2020). Genealogías descoloniales i antirracistas”. Aquest premi ha rebut una dotació econòmica de 1.500 euros. En la categoria juvenil han participat dues persones amb un únic treball però s’ha declarat desert.

Al finalitzar el lliurament de premis es va fer un acte d’homenatge al poeta olesà Miquel Guillamón per la seva llarga trajectòria poètica. Guillamón (1928), va encetar la seva faceta de poeta amb la jubilació, als 53 anys, i porta 40 creant goigs, sardanes i poesies. L’any 2006 va rebre el primer premi dels Jocs Florals i també ha guanyat premis al Concurs de Poesia que organitza l’Associació de Voluntaris d’Olesa (AVO), per l’obra “Record per un company”, dedicada a l’historiador olesà Josep Maria Sibina mort el 2016 i que era íntim amic del poeta.

Agenda de Juny

0

Exposicions

Cartells de Festa Major

Fins al 30 de juny

Lloc: Casa de Cultura

 

La nit de Sant Joan

Fins al 4 de juliol

Lloc: Casa de Cultura

 

Pintura local

Fins al 27 de juny

Lloc: Casa de Cultura

 

Teixint creacions, ceràmica, de Marta Comellas

Fins al 30 de juny

Lloc: Biblioteca

 

Racons d’Olesa

Hora: del 25 al 30 de juny

Lloc: local de l’AVO

 

 

Divendres 18

Club de lectura general. Comentem “Dues germanes”, de David Foenikinos, amb la presència del traductor de l’obra, Pau Joan Hernández

Hora: 18 hores

Lloc: Biblioteca

 

Presentació del llibre d’aquarel·les “Montserrat i els seus entorns”.

Hora: 19 hores

Lloc: L’Escorxador

Organització: Cecscat

 

Presentació del llibre “Rellinars a les teves mans: Guia excursionista i geogràfica”, amb la col·laboració de Joan Soler Gironès

Hora: 19 hores

Lloc: Comunitat Minera Olesana

 

Dissabte 19

Club de lectura “Llegim el teatre”, conduït per l’Espe Piñero i l’Alba Soler

Hora: 11 hores

Lloc: Biblioteca

 

Cursa del Foc

Cursa del Fogonet (300 m), a les 18:30 hores; Cursa del Fogonet (600 m), a les 19 hores; Cursa del Fogonet (1000 m), a les 19:30 hores i Milla del Foc (1609 m), a les 20 hores.

Lloc: Plaça Catalunya

Organització: Club Atletisme Olesa

 

Matinades 2021

Hora: 8 hores

Lloc: Nucli Antic

Organització: Associació de Gegants, Grallers i Nans d’Olesa

 

Diumenge 20

Cursa del Foc

Memorial Albert Collado

Cursa del Foc (10 km)/Campionat de Catalunya en ruta, a les 8:30 hores; Cursa del Foc (5 km), a les 9:45 hores

Lloc: Plaça Catalunya

Organització: Club Atletisme Olesa

 

47a Mostra Musical

Tallers de corda, acordions, Orquestres de corda i d’acordions

Hora: 12 hores

Lloc: Escorxador

 

Tallers de veus, guitarres i Orquestra de guitarres

Hora: 17:30 hores

Lloc: Escorxador

 

Tallers de percussió, vent, Batucada, Fanfarra i Jazz Band

Hora: 19 hores

Lloc: Plaça Nova

Organització: Escola Municipal de Música

 

Una visió contemporània de la cobla

Hora: 20 hores

Lloc: teatre La Passió

Organització: ACF Olesa Sardanista

 

Dilluns 21

47a Mostra Musical

Dia Internacional de la Música, amb l’actuació del tallers d’adults i de la Banda

Hora: 20 hores

Lloc: Parc Municipal

Organització: Escola Municipal de Música

 

Presentació del llibre “Boulder”, d’Eva Baltasar, premi Òmnium a la millor novel·la de l’any

Hora: 19 hores

Lloc: Biblioteca

Organització: Òmnium Cultural i Biblioteca

 

Dimarts 22

Hora de conte especial Festa Major

Hora: 18 hores

Lloc: Biblioteca

Organització: Fal·lera Olesana i Biblioteca

 

Dimecres 23

Arribada de la Flama del Canigó

Organització: CAL Olesa

 

Encesa de la Foguera de Sant Joan

Hora: 22:30 hores

Lloc: Pati de la Casa de Cultura

 

Concert de revetlla amb “Los 80 principales”

Hora: 23 hores

Lloc: Plaça Catalunya

 

Concert de revetlla amb “La Rosaleda”

Hora: 23 hores

Lloc: Plaça de l’Oli

 

Concert de revetlla jove amb “Lidlami i Lal’Ba”

Hora: 23 hores

Lloc: Parc Municipal

 

Dijous 24

Mostra de cultura popular i concert de gralles amb MÚSXXL

Hora: 12 hores

Lloc: Parc Municipal

 

“Tornem-hi”, espectacle de dansa amb l’Esbart Olesà

Hora: 19 hores

Lloc: teatre de La Passió

Organització: Esbart Olesà

 

Espectacle familiar “Àureo”, amb la companyia Uparte

Hora: 19:30 hores

Lloc: Plaça de l’Oli

Organització: Xarxa Olesa

 

Sardaxou, amb la Cobla Contemporània

Hora: 22 hores

Lloc: pati de l’escola Montserrat

Organització: ACF Olesa Sardanista

 

Concert amb “The long players”

Hora: 23 hores

Lloc: Plaça de l’Oli

 

Concert amb “Nueva Alaska”

Hora: 23 hores

Lloc: Plaça Catalunya

 

Concert amb “La Fundación Tony Manero”

Hora: 23:30 hores

Lloc: Parc Municipal

 

Divendres 25

Teatre: “Ximpanzé”, d’Agustí Franch, interpretada per l’olesà Isidre Montserrat, en motiu del Dia Internacional de l’Orgull LGBT

Hora: 19 hores

Lloc: teatre La Passió

 

Entrega de premis del concurs de dibuix “Racons d’Olesa”

Hora: 20 hores

Lloc: local de l’AVO

Organització: Associació Voluntaris d’Olesa

 

Sardanes amb la cobla Vila d’Olesa

Hora: 22 hores

Lloc: pati de l’escola Montserrat

Organització: ACF Olesa Sardanista

 

Concert amb “Hotel Cochambre”

Hora: 23 hores

Lloc: Plaça Catalunya

 

“3:tenors?” Un concert amb tres veus

Hora: 23:30 hores

Lloc: Plaça de l’Oli

 

Concert jove amb “El Diluvi”

Hora: 23:30 hores

Lloc: Parc Municipal

 

Dissabte 26

Espectacle familiar “Remember show”, amb la companyia Teatre mòbil

Hora: 19:30 hores

Lloc: pati de l’escola Montserrat

Organització: Xarxa Olesa

 

Espectacle d’humor “Una estona amb Joan Pera”

Hora: 23:30 hores

Lloc: Plaça de l’Oli

 

Tribut ABBA

Hora: 23:30 hores

Lloc: Plaça Catalunya

 

Espectacle de dansa “I’mm company” + concert amb Sofia Gabanna

Hora: 23 hores

Lloc: Parc Municipal

 

Diumenge 27

Presentació del documental “Olesa 1916: un patrimoni per al futur?”

Hora: 18 hores

Lloc: Casa de Cultura

 

Espectacle familiar “Full House”, amb la companyia Eléctrico 28

Hora: 19:30 hores

Lloc: pati de l’escola Montserrat

Organització: Xarxa Olesa

 

Cloenda de Festa Major

Hora: Pícnic sopar, a les 21 hores; Enlairament de fanalets, a les 23 hores

Lloc: zona del llac

 

Balcó “agraït”

0

Com arrenca una iniciativa així? Donant voltes només puc dir que la recepta ha sigut ajuntar amics amb grans dosis d’il·lusió, de ganes de fer coses i que no es volen resignar a passar dates importants sense el caliu de la comunitat. Ah!, i d’un balcó al centre que ha servit d’escenari i que ha aplegat l’alegria i la màgia d’unes festes diferents.

A través de disfresses i d’una corda lligada a un cistell pel balcó han passat el Pare Noel, el Patge Viu viu, els tres Reis Mags, el Carnestoltes, la benvinguda primavera i com a última festa i cloenda, El Castell amb la Princesa, el Rei, el Drac i Sant Jordi.

Tot plegat, no hauria estat possible sense el recolzament i suport de totes les petites “grans” persones que han tingut a bé la iniciativa i s’han reunit davant el balcó per ballar i cantar amb nosaltres. A tots, totes i tots ells “Gràcies!”

És important destacar que, rere la festa i la joia, unes premisses ho han mogut tot, doncs no es tracta d’invertir molts diners o deixar-se derrotar per les mesures sinó d’afrontar totes les situacions amb alegria, il·lusió i sobretot envoltat del més important, gent amb qui créixer i seguir somiant plegats.

Hidalgo, Roger, Albert i Guillem

El balcó dels somnis

 

Joan Matas Petchamé, “El mosca”: un heroi olesà oblidat?

0

Hi ha molta gent que porta una munió medalles al pit i ves a saber de que són. Aquesta és la història d’un olesà que se li va concedir la “Laureada de San Fernando” com a reconeixement al seu valor a la guerra a l’Africa i que ha passat desapercebut durant molt anys. Dedico a ell aquest article amb reconeixement i admiració.

Joan Matas, va néixer el 31 d’octubre de 1902 al carrer Sant Antoni d’Olesa, a prop de la casa coneguda com a “Cal Nenu”, tot i que va viure quasi sempre al carrer de Baix. Era fill de Salvador Matas Clusas i de Maria Petchamé Carreras; el seu avi, el sogre de la seva mare, era de Cal Pau del Co, per això a la mare li deien “La Cona”.

De molt petit va començar a treballar a cal Manuel Targarona (El Molí) durant dos anys, després a Can Sedó (1914-1918), més tard a Cal Campanya i Cia (Vapor Cremat), fins que va entrar en Caixa (Servei Militar) l’agost de 1923 i es va incorporar el 8 de febrer de 1924 a la Comandància de “Ingenieros de Ceuta”, jurant bandera el 23 de març de 1924.

Després d’un període d’instrucció a Ceuta, un grup de telegrafistes varen anar destinats al campament de Regaia, més tard a Costa Colorada entre Tanger i Arcila, després a Rio Martin i finalment a Kudia Tahar, posició complicada degut a que era de roca viva i no es podien fer trinxeres. A Kudia Tahar hi va estar més deu mesos i era a primera fila. Aquesta era una posició quadrangular i amb una defensa molt dèbil per aguantar . En aquest emplaçament hi havia 130 homes entre oficials i tropa pertanyent a una Companya del Regimiento del Infante nº 5, un destacament d’Artilleria a les ordres del tinent Àngel Mejón, del que formaven part el sergent Miguel González, dos cabos, 20 soldats i alguns telegrafistes.

La posició només tenia un canó útil per a la defensa. El dia 3 de setembre a les 5,40 del matí els moros (rifeños), que manava  el fins aleshores sempre victoriós Abdel-Krim, estaven a uns 250 metres i varen començar a bombardejar amb artilleria, des del Collet de Darrais, amb el perill de que era molt fàcil tocar el polvorí, ja que era un blanc molt fàcil, que si explotava perillava tothom. Els caps varen ordenar a quatre soldats la missió de buidar-lo ràpidament. Al tercer viatge que feien els soldats una granada de canó va matar els tres companys, en Joan va quedar tot sol, i sortejant les bombes va aconseguir buidar tot el polvorí, després com si no hagués fet res, va continuar disparant a l’enemic. L’atac va ser sense treva. De cent homes, entre els morts i els que varen fugir en varen quedar dotze, sense aigua, ja que les bombes havien destrossat els bidons, i amb molt poc menjar i sense medicaments. Els que quedaven continuaven disparant. Una companyia de Caçadors i els Regulars van intentar alliberar la posició i no ho van aconseguir, fins que el dia 12 de setembre de 1925,  ho va fer La Legió. Hi va haver 118 baixes i vam quedar molts ferits.

Aquesta  derrota  va suposar un desprestigi important per d’Abd el-Krim. En Joan va anar ferit a l’hospital. Després li varen donar un mes de permís  i es va llicenciar l’any 1926, que va acabar la guerra.

Els capitans José Gómez, cap de la guarnició, els tinents Angel Sevillano, Carlos Ocasat, Miguel Garcia, Florenci Yagüe, el suboficial Julio González, l’alférez José Soler i els sergents José Bonilla, José González i Cipriano Sans, així com els cabos Félix Hernández, Ramon Caba i el soldat Subiran Redondo, van explicar  el  comportament heroic del soldat Joan Matas durant el setge a que varen estar sotmesos i els dels seus tres companys. També van trobar una nota escrita a la butxaca d’un dels capitans que va morir, demanant la “Laureada de Sant Fernando” per Joan Matas per seu valor en la batalla defensant la posició i també per els tres companys seus, morts en el intent. El 14 de novembre de 1925 li comunicaren que estava en curs la petició d’aquesta condecoració. El mes de novembre de 1926, la Vanguardia va publicar que li havia estat atorgada. “La medalla no va arribar mai, es va perdre pel camí” tot i que es la fan concedir. Segons la crònica van rebre la condecoració nou dels supervivents.

Al final, al cap d’una any, un telegrama enviat a l’Ajuntament d’Olesa, del Tinent Coronel primer Jefe del Batallón de Ingenieros de Tetuán, deia que “aunque había hecho mucho y se la merecía, no le tocaba nada”. Com pot ser? No va tenir cap reconeixement , només 50 pessetes de l’Ajuntament d’Olesa i 100 de la companyia on estava.

Va tornar a Olesa i va viure molt pobre. A l’any 1936 va participar a la Guerra Civil (1936-39) al costa dels republicans. En acabar la guerra, l’any 1939, com que la fàbrica Campanyà i Cia es va cremar va haver d’anar a l’Auxili Social i de captaire. Més endavant va tornar a la fàbrica del Vapor Cremat, que ja estava operativa, fins el retiro per invalidesa ja que tenia les cames molt malament.

Durant aquells anys va haver de cuidar de la seva germana malalta, internada en un sanatori i va viure sol ajudat per algun bon amic. Joan Matas va tenir una vida trist: el seu pare va morir l’any 1946 de misèria i de gana a la barraca de la vinya, i la seva mare l’any 1934 als 61 anys.

En una entrevista a la Tribuna Olesa de l’any 1977, li pregunten al Joan Matas si creu que hi va haver una “manegada”, acaba dient:  “Així paga la Pàtria als desgraciats com jo”.

Elies Valldeperas

Bibliografia i material d’arxiu: Arxiu Històric Municipal, Tribuna Olesana (1977), Diario Oficial Ministerio de Guerra (Año XXXIX, 24/11/1926, pàgines 616, 617 i 618)

Más que inmunizarnos…

0

… creo que debemos humanizarnos. Gracias a Dios no he perdido ningún familiar por COVID así que en esta parte estoy agradecida. Por otro lado, no puedo evitar en fijarme en una pandemia que va más allá; una pandemia espiritual, que llevamos alejados desde hace mucho ya de lo que es la humanidad.

El otro día en el gimnasio unos chavales no tenían la mascarilla puesta y una de las mujeres se acercó a decirles que se la pusieran por favor, que estaban muy cerca, la respuesta de los chavales fue que les dejaran en paz y se fuera a limpiar. Y eso me da que pensar y más allá de entrar en lo que está bien o en lo que está mal, es ¿dónde está el valor de respetar?

Quizá la mujer actuó desde el miedo, en todo su derecho, y la reacción de los chavales fue desde el miedo igual, pero desde otro prisma. Acción reacción. Todos tenemos derecho a opinar (o eso quiero pensar) pero creo que es fundamental respetar. Porque vivimos mirando nuestro ombligo y se nos olvida que el de al lado también sufre y tiene sus debilidades. Cuando vamos por la vida gobernados por nuestra neura (máscara) ni nos estamos teniendo en cuenta a nosotros y menos tenemos en cuenta a los demás. No hay un encuentro real entre persones.

Y pongo este ejemplo por poner uno, pero no paramos de ver actos agresivos “egoicos” en todos los colectivos que confío que quizá es la manera de explotar para encaminarnos hacía una nueva humanidad: ya que está tan de moda la nueva normalidad yo confío en una nueva humanidad. En el parlamento podríamos empezar poniendo una sala de meditar… y así suma y sigue ja ja ja…

Cuando actuamos de manera impulsiva y reactiva las que hablan son nuestras heridas, aquello que ha hecho o dicho el otro me ha disparado algo interno y así vamos a modo piloto automático. Por eso yo intento no juzgar desde lo que está bien o lo que está mal porque como terapeuta miro siempre más allá: ¿qué es lo que le habrá hecho reaccionar?

Veo mucho sufrimiento en la humanidad y creo que aquí una solución empieza por un desarrollo personal y espiritual que empiece por trabajo individual y se refleje a nivel global, vamos, ¡que tenim feina!

Pero la tentación es caer en papeles de autoridad de querer imponer. Y a la vista está que cuando se trata de mandar no nos lleva a ningún lugar. Pero sí que es importante concienciar. Y para eso creo que lo primordial es predicar con el ejemplo. La consciencia impuesta es consciencia muerta. Es como si le digo a mi hijo que fumar es malo y yo estoy todo el día fumando como una carretera, hay incoherencia. Pues ahí quiero llegar, queremos respetarnos unos a otros: lo principal es respetarme yo a nivel individual, luego así podre respetar y directamente ya no permitiré que me dejen de respetar.

Y ahí viene lo que más cuesta ¿me estoy respetando yo a mí en que lo que siento, lo que pienso y lo que hago van de la mano? ¿Hay coherencia en mi vida? Me respeto, te respeto y nos respetamos.

Montse Martínez

Terapeuta experta en codependencia y dependencia emocional

 

 

 

Preinscripció escolar

0

Segons ha anunciat la Generalitat, la preinscripció escolar per als ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i educació primària serà del 15 al 24 de març. En el cas de l’ensenyament secundari obligatori (ESO) serà del 17 al 24 de març. A causa de les circumstàncies extraordinàries per la pandèmia de la covid-19, enguany no es farà la reunió habitual per a les famílies amb infants de P3 organitzada per l’Ajuntament, i tota la informació s’anirà actualitzant a la pàgina web municipal. Alhora, les jornades de portes obertes a tots els centres educatius seran virtuals, amb reunions informatives via teleconferència i informació completa a les seves pàgines web.

Les dates de la preinscripció seran:

 • Educació infantil de segon cicle i educació primària: del 15 al 24 de març.
 • Educació secundària obligatòria: del 17 al 24 de març.
 • Batxillerat i cicles de grau mitjà de formació professional i d’arts plàstiques i disseny: de l’11 al 17 de maig.
 • Cicles de grau superior de formació professional i d’arts plàstiques i disseny: del 25 al 31 de maig.

Mutacions

0

Mutacions

 

Crítica: “30 monedas”

0

La nova sèrie d’Álex de la Iglesia busca guanyar-se el públic internacional

 

Títol: 30 monedas (Sèrie TV)

Any: 2020

Duració: 60 min.

País: Espanya

Direcció: Álex de la Iglesia

Guió: Álex de la Iglesia, Jorge Guerricaechevarría

Música: Roque Baños

Fotografia: Pablo Rosso

Amb: Eduard Fernández, Megan Montaner, Miguel Ángel Silvestre

 

L’església i l’anticrist -temes recurrents a la filmografia del director- tornen amb més força que mai a 30 monedas, la nova creació del director basc.

Sembla difícil que una ficció pugui resultar més aterridora que la realitat que estem vivint, però si algú podia crear una amenaça pitjor que ens fes oblidar -momentàniament- la pandèmia que ens sacseja, aquest és Álex de la Iglesia. De la mà del seu coguionista Jorge Guerricaechevarría i amb el suport de la plataforma HBO, el director de El dia de la bestia (1995) ens torna a portar una trama demoníaca amb 30 Monedas, la sèrie que està arrasant i que va concloure la primera temporada el passat 17 de gener.

La sèrie centra la seva història als objectes que van fer mal a Jesús, com la llança de Longino, la corona d’espines i les més importants: les trenta monedes amb què Judes va trair al messies i les quals, totes juntes, atorguen un poder inimaginable que pot omplir de foscor i maldat el món que coneixem. Cada capítol s’obrirà amb els seguidors de l’anticrist aconseguint una moneda perduda, mentre intenten aconseguir la que s’amaga a Pedraza, un petit poble de l’interior d’Espanya, i que resultarà refugi de l’última moneda que necessiten per completar la col·lecció.

La lluita del capellà

La sèrie està encapçalada per Eduard Fernández, que interpreta a Manuel Vergara, un capellà expulsat del Vaticà que haurà de lluitar primer contra els seus propis dimonis per poder fer front als que el persegueixen. Per posar-se a la pell d’aquest home de fe turmentat, Fernández va haver de fer un intens entrenament on va perdre setze quilos, i que – tot i que porta alguna pròtesi per exagerar la musculatura- el fa lluir un cos fort i sorprenentment en forma amb els cinquanta-sis anys que té l’actor barcelonès.

Amb aquesta dedicació, el resultat és un personatge carismàtic que és capaç de carregar tot el pes de la ficció a l’esquena.

L’acció oscil·la entre la trama psicològica dels personatges i uns efectes especials que recorden al millor Guillermo del Toro. Aquesta barreja entre espectacularitat típica de les produccions nord-americanes, i les trames berlanguianes del petit poble Segovià on transcorre l’argument, la fan un producte interessant per descobrir i guanyar adeptes arreu del món.

Lluny de tancar-se a la primera temporada, 30 monedas tindrà almenys dues temporades més, on podrem comprovar si s’esprem al màxim l’atmosfera provinciana o si opta pels efectes visuals com a principal atracció.

Carlos Cordero

Tal dia com avui, però fa temps…

0

2 de febrer de 1914

El Banc de Terrassa obre una sucursal a Olesa.

6 de febrer de 1935

Mor als 65 anys la mestra Rosa Adserà, mare del senyor Povill.

12 de febrer de 1906

L’alcalde accidental Josep Canals prohibeix les cercaviles dels dies de Carnestoltes per garantir la tranquil·litat del poble.

13 de febrer de 1900

Comença a funcionar el nou rellotge de la torre municipal. És un Odobey número 7 i va ser instal·lat pel rellotger de Terrassa Salvador Arch. El preu va ser de 1.357 pessetes.

18 de febrer de 1902

Vaga general per demanar la jornada de 8 hores. Comunicat de l’alcalde d’Olesa al governador civil: “Fábricas todas paradas. No se ha alterado el orden público. Hay paz y tranquilidad”.

19 de febrer de 1907

A les 2:45 hores es va sentir a la vila un terratrèmol que va fer tremolar les parets, portes i vidres de les cases, però només va durar un segon.

24 de febrer de 1909

Es concedeix la categoria d’estafeta a la carteria d’Olesa. En agraïment, l’Ajuntament deixa una casa perquè s’hi col·loquin les oficines i l’habitació del funcionari de Correos y Telégrafos.

28 de febrer de 1905

José Colom Calvet demana permís a l’Ajuntament per portar dos fils elèctrics de la màquina de vapor del molí d’oli dels hereus de Josep Voltà Vivé (davant de la font de Can Solé) fins al Cafè Català, per tal d’instal·lar-hi provisionalment un cinematògraf.

Font: Arxiu Municipal d’Olesa de Montserrat

La sensació del benestar a través de les recompenses naturals

0

Menjar, beure, moure’s i el contacte físic. Quatre recompenses naturals responsables de generar-nos una òptima sensació de benestar.

 ¿Què és el circuit de la recompensa?

El circuit de la recompensa forma part de l’evolució del ésser humà per garantir en tot moment que estem disposats a procurar-nos la nostra supervivència com a individus i com espècie i s’activa de manera natural al menjar, beure, moure’ns i amb el contacte físic; conductes naturals encarregades de generar hormones que ens produeixen benestar. Que aquest circuit funcioni correctament dependrà de la nostra forma de menjar, de beure, de moure’ns i de les relacions socials. Recuperar les recompenses naturals és un dels pilars fonamentals sobre els quals se sustenta la nostra salut emocional, i ara que tenim restringit el contacte social, necessitem més que mai potenciar les altres tres.

Recompensa 1: l’aigua i la conducta de la set

A molta gent se li oblida beure aigua perquè han perdut la sensació de set. La set és un senyal d’alarma que ens mou a buscar un recurs per a la supervivència. Reconeixes aquesta sensació de tenir molta set, buscar aigua, veure’n molta i en acabar has fet un: ai!!!, que bé!? Això és l’activació del circuit de la recerca-recompensa i quan es perd la set, significa que s’ha perdut aquest circuit neuronal que produeix substàncies que generen benestar.

Moltes vegades aquest circuit de la set, es perd perquè en els líquids que ingerim durant el dia, no predomina l’aigua. Els sucs, els refrescos, el cafè amb llet… tot allò que conté sucres, sigui de forma natural o afegit, fa que s’activi el circuit de la recompensa d’una forma molt més intensa, a través del sucre. Si això es fa molt sovint, es produeix una adaptació d’aquest circuit neuronal, fent que l’aigua deixi de ser una recompensa i es genera la necessitat de beure altres coses que no són aigua. Per recuperar la conducta de la set, has de beure únicament aigua mineral natural.

Recompensa 2: Exercici físic

Vivim en una societat d’abundància calòrica i a escala evolutiva no hi ha necessitat de moure’s si la supervivència està assegurada, per tant apareix el sedentarisme. Tenint en compte que l’exercici millora els nivells de sucre en sang, millora el metabolisme, millora la massa muscular, estimula el sistema immunitari i estimula el circuit de la recompensa produint endorfines, l’exercici físic es converteix en una necessitat en si mateix. És per això que li diuen la poli-píndola, ja que ens aporta innumerables beneficis per a la salut.

Recompensa 3: Menjar amb gana i menjar de veritat

Els productes processats, el sucre, els hidrats de carboni refinats, els cereals i els seus derivats: el pa, la pasta, etcètera produeixen una sacietat al moment, però al cap de poques hores tornes a tenir necessitat de picar alguna cosa, ataquen generant gana química, que és molt enganyosa.

Aquesta forma d’omplir-nos de pics de glucosa ens obliga a menjar a totes hores del dia, però no tens gana real, només tens ganes de picar i calmar l’ànsia. Això genera un desequilibri metabòlic i en el teu sistema nerviós.

Menjar 3 vegades al dia: esmorzar, menjar i sopar, fa que arribem a l’hora de menjar amb gana real. Aquest és el moment de menjar i saciar-se, però amb aliments reals!, com la carn, el peix, els ous, la verdura, la fruita… Arribar al següent àpat amb gana i saciar-la amb aliments frescos activarà el teu circuit de la recompensa, generant benestar. A més entre àpats deixaràs descansar al teu sistema digestiu, que aprofitarà l’energia per netejar, desintoxicar-se, regenerar-se i desinflamar-se, processos necessaris per gaudir de salut física i emocional.

Sílvia Garcia Aguilera

Fisioterapeuta experta en Psico-neuro-immunologia clínica

Guaita!

0

Un lector ens va fer arribar aquesta reflexió sobre part del nostre entorn a la muntanya: “Si el tedi us aclapara, i és lògic que ho faci perquè la nostra societat ens ha inoculat el manament que ens diu que no és convenient avorrir-nos, sempre podeu sortir a fer un tomb pel terme a localitzar i comptabilitzar aquelles vinyes que ens circumden i empren els somiers com a tanques o delirants paraments constructius”.

Etcètera

0

El otro día quedé con un amigo en el supermercado, estábamos paseando por los pasillos y algo nos impactó. Vimos a una mujer súper arreglada, o a mi parecer extremadamente arreglada para ser un viernes por la tarde.

Lucia unos pantalones brilli brilli y caminaba sobre unos zapatos que sólo de verlos me daban vértigo, de un estampado llamativo de leopardo. El caso es que pensamos: “claro ahora la gente no se puede arreglar para ir de ocio, de discotecas, de cenas, de copas… pues se tunean para ir a comprar”. Más tarde estábamos en la puerta comentando la jugada y apareció otra dama con un largo abrigo de bisonte y un gorro color diamante, ¡Lo estábamos flipando!

Y decidimos ampliar la mirada. Podíamos ver corrillos de gente compartiendo, saludando… la verdad que nos parecía la nueva rambla. Observamos sed de socializarnos y da igual dónde y cómo, pero esa necesidad está y cada vez sale más a la luz.

Todo aquello que quizá era más común en la barra de un bar quizá ha pasado hacerse en el ir a comprar. Y yo digo: Si yo soy la primera que quedo con un amigo para ir a comprar y darnos un paseo ¿porque los demás no lo iban a pensar igual?

Lo que puedo imaginar es que el sector de gente que salía a filtrear, a ligar, a bailar pues se las tiene que ingeniar y qué mejor espacio que ir a comprar. Me parece tan interesante poder tener una cita entre pasillos de guisantes, chocolates o hasta de esmaltes.

Curioso que días después de quedarme con esa idea en mi cabeza, en un grupo del Facebook de Olesa, un usuario comentaba que se había cruzado con una chica por el mercado y que le había gustado. A ver si esa dama sentía lo mismo por él y a ser posible que antes de media noche se hubiera manifestado.

A ver, ¡ahí lo suelto! pero para los que trabajan creando APPs,  una rollo “cita-mercado” no lo veo tan descabellado, después de todas las incongruencias que este año ya hemos escuchado… Y ya no sé qué pensar, ¿pero creéis que esto también será parte de esa famosa nueva normalidad?

Montse Martínez

Terapeuta experta en codependencia y dependencia emocional

P.D: Desde el humor y con mucho cariño espero que todos estén bien. Y que se cuiden y se amen mucho.

 

Ja n’hi ha prou

0

El passat 23 de gener les entitats esportives d’Olesa s’han sumat a les mobilitzacions de la plataforma #janhihaprou davant dels ajuntaments de Catalunya. Han defensat els drets dels més petits i dels joves a tenir uns hàbits saludables i una formació de qualitat practicant l’esport que els apassiona. Des de la plataforma volen donar les gràcies a infants, joves, famílies, cossos tècnics, directives i regidories que han estat presents recolzant l’esport de base.

 

 

55 dies

0

Desprès de fer el canvi de cos tècnic a finals de novembre de l’any passat, el primer equip del Futbol Sala Olesa que milita a la Tercera Nacional està millorant tant en joc com a nivell emocional.

Tot i que els homes de Jordi Cobo només han tret un punt en els últims 5 partits, es comença a veure en els jugadors un caràcter diferent i sobretot un canvi de mentalitat. Aquest canvi no s’havia reflectit en els resultats obtinguts, però l’equip va de menys a més, sobre tot al partit jugat amb el líder de la categoria el passat mes de gener. Joc, atreviment, ganes, empenta i esperit guanyador, és el que els aficionats van poder veure, que tot i només treure un empat, va ser una victòria moral que reforça el treball d’aquests primers 55 dies. Resultats apart, al món de l’esport i en la vida en general, el treball i el sacrifici tenen el seu premi.

Futbol Sala Olesa

Fisioteràpia

0

Imma Márquez ha obert un nou centre de fisioteràpia que porta el seu nom. Ofereix valoració, diagnòstic i tractament de lesions, teràpia manual, massatge terapèutic i esportiu, embenat funcional i neuromuscular, rehabilitació funcional, drenatge limfàtic manual i electroteràpia.

Segons Imma, “aquest projecte va néixer el 20 de novembre del 2020. Amb molta il·lusió però sobre tot amb moltes ganes de poder ajudar a totes aquelles persones que pateixen alguna malaltia o molèstia, donant sempre el millor de mi i compartint els meus coneixements com a fisioterapeuta”. Imma col·labora amb l’Associació Ariadna (Contra el càncer de mama), l’EFO’87 (Club esportiu de futbol Olesa 87) i el CAO (Club Atletisme Olesa).

Està al carrer Colon, 85 (baixos) i el telèfon és el 611 605 618. L’horari és de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores i de 16 a 20 hores. També pots trobar més informació en Instagram (inmarquez_fisio). Enhorabona!

Tes a granel

0

Herboristeria Pia ha obert les seves portes el passat 13 de gener, a la cantonada del Passeig del Progrés amb carrer Colon. Pia ofereix teràpies alternatives (acupuntura, massatges i nutricionista), tes a granel, cosmètica natura i alimentació ecològica, entre d’altres productes. L’horari és de dilluns a divendres, de 9:30 a 13:30 i de 17 a 20 hores, i els dissabtes, de 10 a 13:30 hores. Els telèfons son: 651 179 267 i 930 293 283 i el Facebook i l’Instagram son: herboristeriapia

Mis restaurant

0

El passat 24 de novembre va obrir “Mis restaurant” un lloc on la cuina tradicional i la moderna s’agafen de la mà per portar-nos plats internacionals. En Joan, després de recórrer mig país, va decidir formar-se a l’escola Bellart de cuina de Barcelona i amb el temps i l’experiència de treballar en tota classe de cuines, decideix emprendre aquest projecte.

Gràcies a amics i família. Obren persianes la Nancy, amb un tarannà afable i que alegra qualsevol taula que li regali un somriure; la Ikram, la formigueta tímida amb un talant tranquil i que no para quieta; l’Àlex, que a la cuina té una templança i un saber fer que ja els hi agradaria a cuiners de més alta gama tenir-lo amb ells.

Al Mis us esperem per gaudir a les taules igual que nosaltres gaudim fent la nostra feina. Estan al carrer Coscoll, 12, tel: 644 144 158.

Joan

Álvaro “espabilado”

0

L’olesà Álvaro Requena protagonitza Los Espabilados, la sèrie d’estrena a Movistar +. Creada per Albert Espinosa (Polseres vermelles),  Los Espabilados és l’aposta audiovisual del seu propi projecte literari “Lo que te diré cuando te vuelva a ver” (Editorial Grijalbo). La sèrie està protagonitzada per l’actor Álvaro Requena, olesà de naixement, i altres quatre joves.

Emesa cada divendres, la ficció televisiva narra la història d’un grup de joves que s’escapen d’un psiquiàtric per embarcar-se a un tour per Europa. Durant el camí, aniran descobrint que la bogeria o la malaltia no són realitats inamovibles i que, potser, és la societat que els cataloga de diferents la que no sap trobar el sentit de la vida.

Com ja va fer en anteriors treballs, Espinosa fusiona el drama, l’humor i la tendresa en aquesta història juvenil que ens parla de l’acceptació i la cerca de la felicitat. Un imperdible pels seguidors del guionista de El cor de la ciutat i Polseres Vermelles.

Carlos Cordero

Història de l’Hotel Gori

0

Un dels edificis que va iniciar l’expansió del nucli urbà a la zona de l’Eixample va ser l’Hotel Gori. Va ser inaugurat el 31 de maig de 1899 i el va construir Quim Gori, un pagès que va canviar d’activitat i que tenia tramvies tirats per cavalls a Barcelona. La finca, emplaçada en terrenys de conreu, ocupava una extensió de 14.878 metres quadrats. La creació de la carretera a la Puda tallà part de les seves terres i aquest inconvenient fou el motiu per què emprengué noves vies. La nova centúria s’encetà amb aires d’inquietud per als Casals: inicien un nou camí que els porta a Barcelona, on tenen una agència de transports, es fusionen amb una companyia de carruatges i obtenen l’exclusivitat del transport des de l’estació del Nord fins a la Puda; fan servir per a aquest servei, tartanes i landós. Viuen a la capital conservant les terres d’Olesa, però de mica en mica es van venent les que tenen situades fora de la vila.

En Bernat Casals, però, comprà un terreny tocant al seu mas on en Feliu tenia una fàbrica: era el tros que li mancava per fer realitat un negoci que duia de cap. No gaire més tard, en Joaquim Casals demanà permís a l’Ajuntament per envoltar amb un mur tota lseva propietat del carrer de les Hortes. En Joaquim Casals, anomenat “Quim Gori”, mogut per la munió de persones que venien a prendre les aigües del balneari de la Puda, tingué la idea d’edificar un hotel a les seves propietats del mas Gori, ja que s’adonà de la mancança de places d’allotjament i del fet que hi havia cases particulars d’Olesa que s’omplien durant l’època de més afluència de forasters.

En les dependències de l’hotel, en els edificis que donaven al carrer Anselm Clavé, hi havia l’Agència, amb un servei de diligències que comunicaven la vila amb la llunyana estació del Nord.

L’Hotel Gori i els seus annexes continuaren essent propietat particular, fins que l’any 1932 els germans Casals varen vendre l’hotel amb el parc a l’Ajuntament d’Olesa per 750.000 pessetes i una pensió vitalícia per els dos germans de 25.000 pessetes al mes i que al morir el primer, el segon cobraria la seva part, o sigui, 50.000 pessetes. Aquest acord es dugué a terme fins els anys 60 que va morir l’últim dels dos. Hem de dir que l’Ajuntament abans d’estar en l’edifici de l’Hotel Gori, estava a on hi ha la parròquia. Olesa obtingué així, un patrimoni molt valuós i quelcom que la situava per davant de les poblacions de semblant importància i de moltes ciutats: “Olesa tenia un parc públic”.

Un dels edificis que va iniciar l’expansió del nucli urbà a la zona de l’Eixample va ser l’Hotel Gori, que va adquirir una nova funció quan, a partir de l’anys 1933, es va convertir en la Casa de la Vila en allotjar les dependències municipals. L’Hotel Gori, inaugurat el 31 de maig de 1899, el va construir Quim Gori, un pagès que va canviar d’activitat i que tenia tramvies tirats per cavalls a Barcelona. La finca, emplaçada en terrenys de conreu, ocupava una extensió de 14.878 metres quadrats. Al seu interior hi havia, a més de l’hotel, un gran jardí i les instal·lacions que allotjaven les diligències que portaven els estiuejants des de l’estació del Nord al balneari de la Puda.

Des del 5 de novembre de 1933, la corporació municipal es va traslladar a l’Hotel Gori. El jardí d’aquella instal·lació hotelera es va convertir en el nou parc municipal, obert al públic.

Al nou edifici de l’Ajuntament, a més d’allotjar les dependències municipals, s’hi van encabir alguns mestres de l’escola pública i el secretari municipal. Una part dels baixos de la Casa Gran van servir per instal·lar la biblioteca municipal, una institució que ha fet un gran servei per la cultura de molts olesans i que ha perdurat al llarg dels anys.

Elies Valldeperas Costa

Agraïment: Arxiu Històric Municipal

Déu n’hi do!

0

“Atypical” (“atípic” en catalán o “atípico” en castellano) es una serie que se centra en la vida de un joven que tiene un trastorno del espectro autista. Me la han recomendado y no tardaré mucho tiempo en encontrarla en la gran plataforma audiovisual que invade nuestra televisión. No hay escapatoria y para que aún nos sea más fácil hundirnos en la ficción (y a veces no tanto en ella), los nuevos mandos ya tienen un botón bien grande y especial para ello: seis letras que nos permiten huir de la realidad y envolvernos en la atracción de la pantalla grande planificada para “entretenernos”. Sobre todo, cuando la gran cantidad de información y (des)información nos atosiga el pecho y la mente cada medio segundo. Es incesante la necesidad de las grandes corporaciones mediáticas de inyectarnos noticias permanentemente. De todas maneras, la solución la tenemos en nuestras manos, precisamente, y si nos referimos a la televisión, en el mando a distancia del que hablaba antes.

Y aquello de “atípico” que decía al principio es el adjetivo que más se acerca a muchas de las situaciones cotidianas que hoy nos tocan vivir. Desde el trabajo hasta el supermercado, pasando por las horas en las escuelas, los paseos y los viajes, las conversaciones y los encuentros. Las interacciones humanas se han modificado y pasamos del efusivo abrazo al codo o el puño, de los dos besos a mirarnos a los ojos, vamos de hacer gestos con la boca, aunque nadie lo note, siempre cubierta, por las dudas, a mirarnos un poco más.

La “distancia social” nos ha llevado a un “distanciamiento emocional” gravísimo donde tarde o temprano pagaremos las consecuencias. ¿Nos estamos adaptando?, o ¿simplemente asumimos una realidad y actuamos como si nada?, ¿intentamos seguir nuestras vidas, con la ya intrínseca y quizás permanente, mascarilla? Es interesante reflexionar, de vez en cuando, hasta qué punto nos afecta este primer año de pandemia y qué hacemos con todo aquello que nos está pasando.

Con esta primera edición del esperanzador 2021, desde el periódico 08640 seguimos firmes en el desafío de seguir siendo un canal de comunicación y de información confiable para las olesanas y olesanos, como lo hacemos desde hace 16 años. También comenzamos con una nueva sección “El bagul de la història” donde colaboradores e historiadores reflejarán historias de casas, familias, edificios y nos traerán datos interesantes de la Olesa de otros años o de otro siglo.

Por nuestra parte, estimadas/os lectoras y lectores, intentaremos seguir formando parte del mundo de la información local, apostando por un formato en papel y repartido a domicilio, sin olvidarnos de las redes sociales y de nuestra página web, canales alternativos, pero no por ello menos importantes, para complementar la lectura.

Periòdic 08640

SOS Natura Catalunya

0

El Moviment Veïnal d’Olesa s’ha adherit a la lluita nacional a favor de la natura per tal de fer un front comú per paralitzar els projectes urbanístics i redefinir-los, tot prioritzant les persones i la natura, i fent-ho de forma compartida amb tota la ciutadania.

L’Ajuntament d’Olesa es nega a modificar un POUM que comporta un creixement urbanístic molt important, i no vol que el veïnat el voti en una consulta.

Salvar Olesa per protegir el territori

Primer va ser l’aliança de les associacions veïnals d’Olesa i d’altres entitats locals, després la coordinació amb les lluites del Baix Llobregat a través de SOS Baix Llobregat, i ara la coordinació amb plataformes i entitats de tota Catalunya reclamant a les administracions exactament el mateix:

 • Paralització del projectes
 • Moratòria urbanística
 • Participació real i consulta ciutadana
 • Coherència amb l’emergència climàtica

 

La situació que pateix Olesa no és única ni exclusiva. Els processos d’especulació i d’expansió del ciment són nombrosos i les lluites locals de resistència es multipliquen i s’organitzen arreu del territori.

Poder decidir el futur col·lectiu

Després de la negativa de la majoria de partits polítics a celebrar una consulta ciutadana per decidir el futur d’Olesa, proposada per les associacions veïnals d’Olesa (del Collet de Sant Joan, dels Closos, de la Central, de les Planes, de la Rambla – Eixample i de Sant Bernat) i el suport de més de 600 persones, el conjunt del Moviment Veïnal reforça llaços de treball supramunicipals per avançar en possibles alternatives.

El Pla Urbanístic d’Olesa és necessari, però cal plantejar-lo en termes de responsabilitat social i ambiental: donar resposta a les necessitats humanes de les persones de forma harmònica amb la natura, en lloc de prioritzar l’interès privat del sector immobiliari.

Existeixen alternatives

Aturar la Ronda Nord sota Can Llimona i fer una via verda de passeig per connectar els barris del nord, evitar la massificació de la Central i construir-hi un gran parc de lleure i serveis públics, soterrar la via del tren i aprofitar l’espai per a fer un parc lineal que connecti tots els barris del sud i apropi Olesa al riu Llobregat, incloure serveis públics i zones verdes a tots els barris per tenir una vida més plena o re-connectar i conservar la natura, són algunes de les propostes fetes pel veïnat.

Més mobilització i més solucions

El Moviment Veïnal aglutina cada cop més persones i més sensibilitats diverses, expressades també amb la vintena d’entitats que hi donen suport. A aquesta lluita a favor de la natura, s’hi suma el veïnat afectat per les obres de Cal Candi, que es troba desemparat per un Ajuntament que no acompanya les persones i que deriva directament tots els conflictes a la Junta de propietaris

Moviment Veïnal d’Olesa

Comissió coordinadora

 

El periòdic 08640 no es fa responsable del contingut de les cartes (opinions, comentaris, rèpliques i suggeriments d’interès general, respectuosos cap a les persones i institucions), i es reserva el dret de publicar-les i resumir-les si és necessari. Els articles que no es publiquen en aquesta edició per falta d’espai, sortiran a les properes edicions. Les cartes per a aquesta secció s’han de signar amb el nom i cognom de l’autor, DNI, telèfon i adreça. S’han d’adreçar a l’a/e: periodic08640@gmail.com

El cas de la gossa Kala

0

A partir del ressò mediàtic que aquest cas ha tingut, els departaments de Medi Ambient i de Serveis Jurídics de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat volen aclarir un seguit de punts:

 • La gossa Kala va ser separada dels seus propietaris al mes de febrer de 2020, com a mesura cautelar.
 • L’Ajuntament d’Olesa està seguint tots els tràmits que legalment corresponen per a la correcta resolució del cas i se segueix i seguirà en tot moment el procediment legal, per donar les màximes garanties a totes les parts.
 • Aquests Departaments i, en conseqüència, l’Ajuntament no han vulnerat el Codi Penal ni cap altre llei o norma de cap tipus, ni tampoc s’ha produït la prescripció de la infracció tal i com s’afirma a les xarxes socials, ni la demora en les tramitacions ha provocat un perjudici a l’animal, que des del seu decomís ha estat custodiat per la protectora d’animals APAN, en funció del contracte de serveis que te amb el municipi que també assumeix totes les despeses.
 • Seguint la normativa, hi ha hagut recentment un decret d’aixecament de la mesura cautelar de comís de la gossa. El decret, per garantir el benestar de la gossa, va acompanyat d’un rigorós control periòdic durant un any, tant per part del personal tècnic del Departament de Medi Ambient i Salut Pública de l’Ajuntament com per part d’un veterinari.
 • El procediment administratiu que es va posar en marxa ara fa gairebé un any i que encara no ha finalitzat, ofereix, com no pot ser d’una altra manera, tots els drets i garanties legals a totes les parts.
 • En fer-se públic el retorn de Kala als propietaris, hi ha hagut una allau de peticions demanant que la gossa Kala no es retorni a la família propietària. L’Ajuntament d’Olesa vol manifestar que, en aquests moments, la decisió sobre el futur de la gossa està en seu judicial, arran la demanda presentada per l’Associació Animalistes d’Olesa (ADO).
 • Ara, l’Ajuntament d’Olesa està a l’espera de rebre l’auto judicial que comuniqui l’acceptació a tràmit de la denúncia d’ADO i la petició de l’entitat d’aplicació de mesures cautelars. Un cop es rebi aquest auto judicial, l’Ajuntament contestarà amb l’informe pertinent d’actuacions realitzades.
 • Per la seva banda, la família propietària, després de l’allau de crítiques que ha rebut des de les xarxes socials, i que entenen que no s’ajusten a la realitat, ha manifestat la seva voluntat de cedir la gossa de forma permanent. Aquesta possible cessió, han comunicat, restarà pendent de valoració jurídica per part dels seus advocats.
 • Finalment, l’Ajuntament d’Olesa vol insistir que està seguint i seguirà tots els tràmits legals per a la resolució del cas de la gossa Kala i per garantir-ne la salut i benestar. També és obligació de l’Ajuntament vetllar pel respecte a la institució i desmentir les injuries o calumnies que perjudiquin la convivència ciutadana.

Els Departaments de Medi Ambient i Serveis Jurídics volen deixar clar que, davant qualsevol indici de maltractament de tot tipus, l’Ajuntament sempre farà ús de les potestats que té assignades i utilitzarà tots els mitjans al seu abast per evitar-ho, prèvia comprovació dels fets i seguint els procediments legals.

Departament de Medi Ambient i Serveis Jurídics

Ajuntament d’Olesa de Montserrat

Kala

0

El Juzgado de lo Contencioso número 12 de Barcelona ha emitido un Auto de fecha 2 de febrero de 2021 por el cual acepta la solicitud realizada por la Associació Animalistes d’Olesa y suspende la entrega de la perra Kala a su propietaria prevista para el día 4 de febrero, según se había acordada en el decreto del 19 de enero de 2021 por el Ayuntamiento de Olesa.

Según el Auto “en los informes aportados por la actora se desprenden indicios de que la perra fue maltratada por su propietaria, encontrándose en un mal estado de salud físico y psicológico cuando fue decomisada. Dado que en estos momentos no se conocen circunstancias que permitan llevar a pensar que la perra no volverá a padecer maltrato en el caso de que volver a estar a cargo de su propietaria, se considera conveniente mantener el decomiso, al menos hasta que se resuelva definitivamente esta medida cautelar”.

Finalmente, el Auto acuerda suspender la efectiva entrega de la perra Kala a su propietaria y emplaza a la administración demandada a fin de que, en el plazo de tres días, presente escrito de alegaciones a los efectos de decidir sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida.

Kala vivía atada a una cadena sin posibilidad de movimiento, rodeada de pis y heces en un patio, todos los días de su vida, con un agua verde y sin comida. Eso se tradujo en un deterioro físico, ya que estaba mal nutrida, deshidratada y con problemas de movilidad en sus patas, pero, sobre todo, tenía graves problemas psicológicos como consecuencia de su cautiverio, ya que no ladraba, no movía la cola y tampoco respondía a ningún estímulo.

En el mes de octubre de 2019, la asociación animalista fue alertada de esta situación, y como es el deber de cualquier asociación dedicada al bienestar animal, se apersonaron para comprobarlo. Una vez verificada dicha situación se avisó al Ayuntamiento y no fue hasta el mes de febrero de 2020 cuando realizaron la oportuna inspección con una veterinaria, que realizó un informe para que se decomisara “ipso facto”.

Una vez decomisada, Kala fue enviada a APAN, (protectora encargada de recoger animales perdidos y abandonados en el municipio de Olesa de Montserrat), donde a día de hoy sigue. APAN, (dedicada a la cura y cuidado de animales desde 1997), fue alertando al Ayuntamiento sobre esta irregular situación, pero el Ayuntamiento se olvidó de Kala y de este caso por completo, y por su inactividad, dejó que el expediente caducara.

En definitiva, Kala, esa perra mayor, de 12 años, maltratada se encontraba en un estado lamentable, tal como certifican el informe veterinario emitido para su decomiso, el informe de los dos técnicos que inspeccionaron el lugar, el informe del hospital veterinario al que fue llevado para su evaluación y cura, la propia APAN, la propia asociación animalista de Olesa de Montserrat, que alertó al Ayuntamiento de dicha situación. Actualmente Kala se encuentra en APAN y ha desarrollado un vínculo afectivo con sus cuidadores y voluntarios, que, gracias a su esfuerzo, han conseguido sanar sus dolencias físicas y psicológicas, por lo que podemos decir, sin lugar a dudas, que ahora Kala es feliz y está plenamente recuperada por lo que ADO pide que sea cedida definitivamente a APAN para que pueda empezar una nueva vida lejos del maltrato.

Animalistes d’Olesa

Veïns i veïnes

0

El passat dissabte 16 de gener, el Moviment Veïnal es va reunir per parlar de les futures accions a dur a terme per reivindicar la defensa del territori olesà, a causa de l’augment de ciment i habitatges que promou el futur Pla Urbanístic de l’Ajuntament, quan tothom sabem la mà de cases buides i a mig fer que es troben ja al territori.

En aquesta reunió es van sumar veïns i veïnes que no sabien de la destrucció massiva que proposava el nou pla i dels problemes que aquestes obres podrien generar a les seves cases.

Ara tot això és una realitat i nosaltres volem fer una crida social, volem escoltar-vos, recolzar-vos i ajudar-vos en la mesura del possible. Per aquesta raó, durem a terme diferents accions pel poble a les quals us podeu afegir. I amb aquest clam, volem encoratjar-vos a explicar-nos la vostra situació a nosaltres i a tots els lectors i lectores d’aquest diari. (Podeu enviar un correu-e. A movimentveinal@gmail.com).

Sense més preàmbuls, us donem a conèixer la queixa d’unes persones veïnes davant la seva situació:

«Hola veïns i veïnes, us volíem comentar un problema que tenim en relació a les obres de Cal Candi, per encoratjar tots els qui us trobeu en la mateixa situació o semblant a fer una crida massiva, ja que les obres van avançant, les màquines treballen sense contemplacions i a nosaltres ningú no ens dona resposta a les nostres preguntes i als nostres problemes, i solament ens citen a reunions amb la Junta Promotora on el tracte de les persones que el formen envers nosaltres deixa molt que desitjar.

Explícitament a nosaltres, ens volen posar un mur de contenció a la part posterior dels nostres patis ocupant un tros de parcel·la que, segons el registre de la propietat i la mesura feta per un professional, ens pertany, però, com la parcel·la a tocar és de l’Ajuntament, s’han adjudicat aquest tros que suposadament és nostre.

En els últims mesos hem entrat diverses instàncies a l’Ajuntament per demanar reunió amb els responsables d’urbanisme, perquè amb la documentació en mà ens demostrin que el tros de terra que s’adjudiquen és seu, però no rebem resposta ni ara ni ahir, ni fa un mes ni dos. Tot veient que les obres no s’aturen i que en breu fan el mur, hem posat el cas en mans del Síndic de Greuges i ara mateix només ens queda esperar mentre veiem que aviat ens aixequen un mur i no hi ha, de moment, res més a fer!

Per aquesta raó i també a títol personal us diem que si esteu desemparats us poseu en contacte amb Moviment Veïnal o amb les associacions del vostre barri perquè s’estan movent per ajudar-me i si cal, ajudar-nos a tots a que escoltin les nostres queixes i la nostra veu, si més no, que ens donin raons, ja que, un cop l’enllumenat, la vorera i el clavegueram de la zona estigui fet, la zona serà totalment urbanitzable i tot i no estar construïdes les cases, ja ho tindrem tot perdut!»

Els problemes amb què ens hem trobat i ens han explicat, evidentment no són només de l’àmbit de l’habitatge, sinó també de l’àmbit ambiental.

La gent es pregunta on està l’espai del bosquet de Cal Candi o la zona verda de Santa Oliva. El Pi segueix en peus, però el seu voltant ha quedat ben retallat:

“Veïns de les Planes també ens expliquen que han vist com les aus que vivien a tota la part d’arbreda de Cal Candi han anat a parar al bosquet de davant del carrer Terra Alta on l’arbreda no és suficient i van morint. Tampoc saben on han anat a parar els gats i els teixons que allà vivien”.

“Un altra veïna ens explica els problemes que té amb els seus gossos, ja que les obres han deixat la delimitació de casa seva a camp obert i ara els seus gossos no poden estar sense lligar (dintre d’una casa denominada com a rural). A la que ho estan, s’escapen i, quan la família torna de la feina, els ha d’anar a buscar a la gossera. L’Ajuntament els hi demana que facin un mur o posin tanques, però econòmicament no poden”.

Entre queixa i queixa, també ens trobem amb el tema de la pandèmia, que fa que les reunions amb els propietaris afectats no puguin ser ràpides ni àgils, que hagin de fer grups de 10 en 10 persones o menys. Tot plegat comporta que, si la queixa significa parar l’obra per algun motiu (com l’esmentat al primer testimoni), no es faci a temps i ja no hi hagi forma d’anar enrere. Excusa o realitat?

Sigui com sigui, hem de fer força i ens hem de fer escoltar, ja que a l’últim Ple Municipal on el Moviment Veïnal d’Olesa, explícitament, va demanar que es votés per dur a terme un referèndum ciutadà per votar sobre el nou pla urbanístic, es va denegar l’opció, els polítics van votar que no. Gairebé tots els partits polítics van votar en contra de donar la paraula a la ciutadania!

Volem fer les coses com cal, com toca. Per aquesta raó, us necessitem, necessitem el vostre testimoni i us convidem a que ens escriviu i ens ho expliqueu per fer-lo públic de forma anònima o no o simplement per afegir-lo a les mobilitzacions i queixes que estem elaborant amb diverses entitats de pes i a nivell comarcal.

Som-hi! Tot suma! T’hi esperem

Moviment veïnal

Parc Rural

0

El Parc Rural del Montserrat, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ha impulsat unes sessions de creativitat dirigida a la innovació per a productors locals. La primera de les reunions va ser en clau de sensibilització i introductòria, mentre que aquest dimecres, a les 17.00 h, tindrà lloc una segona sessió per treballar el procés creatiu a través d’un full de ruta per abordar les idees generades.

L’objectiu d’aquesta proposta és el de posar a disposició d’aquest tipus d’empreses, de manera aplicada i pràctica, els coneixements científics i l’experiència de què disposa l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) en l’ús de metodologies de creativitat com a eina bàsica en el procés d’innovació. Els formadors de l’IRTA són els encarregats de dinamitzar les sessions.

 

Sancions

0

Des de l’esclat de la pandèmia del coronavirus, el passat mes de març, cada vegada que les autoritats sanitàries decreten mesures restrictives per intentar contenir els contagis, la Policia Local vetlla pel compliment de les restriccions estructurant i organitzant controls de seguiment, que es coordinen conjuntament amb el cos dels Mossos d’Esquadra. Aquestes accions han suposat, des de l’inici de la pandèmia, la interposició de mig miler de multes per incompliments de la normativa per part de la ciutadania.

El responsable de la Policia Local d’Olesa, Isaac Aymerich, ha detallat que els darrers mesos de 2020 es van interposar bona part d’aquest mig miler de sancions, concretament 200 multes entre els mesos d’octubre i desembre. Les sancions més habituals són per no portar la mascareta (40%), el consum d’alcohol a la via pública o botellades (30%) i per incompliments del confinament municipal o nocturn (25%). També es dona la circumstància, segons ha destacat Aymerich, que “hi ha un grau de reincidència important, és a dir, persones que acumulen fins a set sancions en aquest darrer període, d’octubre a desembre”.

El cap de la Policia Local també ha remarcat que “tot i que 200 sancions en tres mesos poden resultar moltes, per nosaltres aquesta xifra demostra que la major part de la ciutadania compleix amb les restriccions i actua de forma responsable i, per aquest motiu, fem un balanç positiu i agraïm el comportament de la població”.

Homenatge

0

El passat 27 de gener, Olesa va commemorar el Dia Internacional en memòria de les víctimes de l’Holocaust amb un acte institucional molt emotiu i restringit, a la plaça Félix Figueras i Aragay on es va reconèixer els 16 veïns d’Olesa que van patir l’horror dels camps de concentració nazis. Els setze olesans que van patir l’horror nazi als camps de concentració són: Josep Bartolomé Gajón, Salvador Bartolomé Gajón, Miquel Boada Navarro, Eduard Boada Oliver, Joan Cerdà Paraire, Ramon Cerdà Paraire, Joan Durà Sarri, Miquel Grau Mateu, Francesc Llongueras Marcet, Jaume Maña Argilaga, José Marcos Martínez, Francesc Margalef Treig, Manel Martín Alquezar, Josep Piñol Mayor, Josep Valledeperas Macià i Eugeni Vidal Forcada.

Català

0

Ja estan obertes les inscripcions per fer les proves i obtenir els certificats dels diferents nivells de Català de la Generalitat de Catalunya de la convocatòria de 2021 (https://gen.cat/2McavCG). La prova escrita serà única per a tothom al maig i juny:

– Certificat de nivell bàsic (A2): 12 de juny

– Certificat de nivell elemental (B1): 19 de juny

– Certificat de nivell intermedi (B2): 15 de maig

– Certificat de nivell de suficiència (C1): 5 de juny

– Certificat de nivell superior (C2): 8 de maig

Termini d’inscripció fins el 17 de febrer! Consulta tota la info sobre a qui s’adreça, normativa, documentació i inscripcions a: http://gen.cat/certificatsdecatala

Plè olesà

0

El Ple del mes de gener ha aprovat una modificació de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires que comporta la suspensió temporal de la taxa fins al mes de juny. Amb aquesta acció, i d’altres que es volen impulsar, l’Ajuntament pretén donar suport al sector de la restauració, un dels que més està patint l’impacte de les restriccions imposades durant les diferents onades de la pandèmia per la covid-19. Va ser aquest un dels punts destacats de l’ordre del dia del Ple, durant el qual també es van aprovar definitivament dues ordenances municipals: la de control, protecció i tinença d’animals; i la de vianants i vehicles. Altres temes tractats i aprovats van ser l’aprovació de les addendes de pròrroga dels convenis que fan possible l’existència de l’Oficina Local d’Habitatge; la modificació del contracte de gestió del servei de recollida de residus i neteja viària; i la verificació del text refós de la modificació del Pla Parcial de Cal Candi. En el Ple també es va donar coneixement de la renúncia al càrrec del regidor de la CUP, Marc Guevara.

El Ple municipal va aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles, que desplega les competències que l’Ajuntament té atribuïdes en matèria de trànsit, circulació i estacionament de vehicles, i seguretat viària. Quant a la regulació dels vehicles de mobilitat personal (VMP), s’estableix que no poden circular per les voreres o espais de vianants i l’obligatorietat de dur casc, llum i elements reflectants. A més, s’estableix que el límit de velocitat per a totes els vehicles dins el nucli urbà serà de 30 km/h, i no de 50 km/h com era fins ara, per bé que ja hi havia diferents zones del municipi amb límit de 30. Als carrers de plataforma única la velocitat màxima és de 20 km/h i de 10 km/h a l’illa de vianants del nucli antic.

Nova comissaria

0

La Policia Local de l’Ajuntament d’Olesa ja està operativa a la nova caserna del cos ubicada al carrer d’Amadeu Paltor, 28, al barri dels Closos, al costat de la Llar d’infants municipal Taitom. Després de treballar durant uns dies en fer totes les tasques de trasllat, i amb la dificultat de ser un servei essencial que no pot deixar d’estar operatiu en cap moment, finalment la Policia Local ja es troba instal·lada a les noves dependències. Per tant, a partir d’ara, la ciutadania que necessiti acudir per algun motiu al cos policial, caldrà que s’adreci a la nova caserna. La resta de vies de contacte de la Policia es mantenen de la mateixa manera: a través del telèfon 93 778 3131 o el correu electrònic: policia@olesademontserrat.cat

La nova comissaria és un edifici que té uns 600 metres quadrats i compta amb una àrea d’atenció al públic, oficina de denúncies, sala d’espera i oficina polivalent; una àrea d’accés restringit, amb diferents despatxos; una àrea privada amb els vestidors, sala de reunions, menjador i zona d’armers, una àrea de detenció i custòdia i espai propi d’aparcament. El regidor de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament, Jordi Martínez, s’ha mostrat satisfet per poder en marxa el nou equipament que permetrà que el cos policial no perdi centralitat i que guanyi en velocitat de resposta davant qualsevol emergència.

La inversió en l’edifici ha superat els 950.000 euros i es destaca la gran eficiència energètica i la sostenibilitat en la seva construcció. La nova caserna consumeix un 57% menys que qualsevol altre edifici, gràcies, en bona part a l’aïllament tèrmic. Altres elements que li confereixen una alta qualificació energètica és el sistema de recuperació d’aigua de pluja per a reutilitzar-la en els sanitaris; l’ús de tecnologia LED i un sistema per evitar malgastar llum i calefacció. La comissaria de la Policia Local ha obtingut la certificació LEED, que assegura un elevat estàndard de qualitat i òptim rendiment energètic.

Pel que fa al futur de les que fins ara havien estat les dependències de la Policia Local al carrer Anselm Clavé, l’Equip de Govern ha previst enderrocar aquest edifici i, de fet, així ja ha previst una partida econòmica de 80.000 euros al pressupost de 2021.

Pistes de barri

0

L’Ajuntament posa a disposició de les entitats esportives del municipi l’ús de les pistes de barri. Aquestes instal·lacions s’adrecen a entitats autoritzades i equips i esportistes federats que les podran fer servir seguint la normativa i en una horari determinat. La normativa actual no permet que equipaments a l’aire lliure sense supervisió puguin ser utilitzats, per la qual cosa no poden estar oberts a la ciutadania en general.

L’agenda del Febrer

0

Fins al diumenge 21 de febrer

Exposició “Mauthausen: l’univers de l’horror”

Lloc: Casa de Cultura

Organització: Ajuntament

 

Fins al diumenge 14 de març

Exposició: “Vells oficis, eines i feines del camp i del món rural”

Lloc: Casa de Cultura

Organització: Associació Tonis Olesa

 

Diumenge 7

Sardanes amb la Cobla Jovenívola de Sabadell. A les 18 hores, a l’UEC. Organització: ACF Olesa Sardanista

Dilluns 15

Hora del conte per a petits lectors, amb la Sandra Rossi. A les 18 hores, a la Biblioteca.

Divendres 19

Hora del conte, amb la Sandra Rossi. A les 18 hores, a la Biblioteca.

Dissabte 20

Cicle In-Olesa: “Cris Juanico”. Projecte de cultura en Xarxa Barnasants (cançó d’autor). A les 19 hores, a l’Escorxador. Organització: Ajuntament.

Divendres 26

Club de lectura general: “Si aquest carrer fos meu”, d’Stefanie Kremser. A les 18 hores, a la Biblioteca.

Diumenge 28

Sardanes amb la Cobla Vila d’Olesa. A les 18 hores, a l’UEC. Organització: ACF Olesa Sardanista

Totes les activitats proposades en aquesta secció són enviades per les entitats i associacions organitzadores. La redacció del 08640 no es fa responsable d’alteracions dels programes o de canvis d’última hora. Les activitats poden estar subjectes a canvis o cancel·lació per criteris de salut.

Correus

0

Correus

 

Creu de Saba

0

Els passats 13 i 14 de gener es va portar a terme un taller de grafitti i pintura mural que va culminar decorant la façana de l’IES Creu de Saba amb una versió en gran format de pintures de Joan Miró, feta exclusivament amb la tècnica del sprai. En aquest taller va participar l’alumnat guanyador del concurs de postals de Nadal i l’alumnat voluntari de Cultura Audiovisual, separats en 4 grups-bombolla que van intervenir de manera successiva davant del mur exterior del centre, després d’una formació prèvia amb el resultat que podeu veure a les fotos. Cada grup va participar durant una hora i mitja aproximadament tot i que alguns alumnes, molt motivats per l’activitat van fins i tot triplicar la seva dedicació amb d’altres companys de la mateixa bombolla.

La gestió i formació del taller la van portar a terme dos artistes del grafitti de l’empresa Street Art Agency (un d’ells, el seu titular Carlos Franco Ramírez), que al dia següent van fer l’acabat professional amb l’ajut extra del Pere Vendrell de 4C. Tota l’activitat ha estat íntegrament finançada per l’Associació de Mares i Pares de l’Institut Creu de Saba.

Alumnat participant: Grup 1:Wisal Gebroun (2BATX B), Hanan Aissaoui (2BATX A), Ilham Zenou (2BATX A) i Pere Vendrell (4ESO C); Grup 2: Sergio Rodríguez (2BATX B), Desirée Moreno (2BATX B), Alba Oller (2BATX B) i Pedro Márquez (2BATX A); Grup 3: Incze Kadar (2BATX A), Pedro Márquez (2BATX A), Ariadna Vila (2BATX B) i Adriana López (2BATX B); Grup 4: Julia Jedryka (1ESO C), Emma Rudilla (1ESO B), Unax Lamus (1ESO B) i Marwa el Kbir (1ESO A).

Classificats

0

Técnica socio-sanitaria con experiencia en el sector asistencial, se ofrece para cuidar personas mayores y tareas de enfermería. Tengo amplia vocación por mi profesión y buenas habilidades comunicativas. Disponibilidad inmediata. Tel: 623 232 757 (Patricia).

Personal titulado y con experiencia se ofrece para atender en cualquier necesidad por horas a personas mayores y dependientes. Tel: 675 834 298 (Silvia).

Me ofrezco como cuidadora de niños pequeños y para pasear animales de compañía. Tel: 689 533 153 (Teresa).

¡Oportunidad! Vendo piso en Lloret de Mar, dos habitaciones, cocina, lavabo y comedor; el parking es opcional. A 200 metros del mar. Tel: 616 923 141.

Técnica en Educació Infantil s’ofereix per fer de cangur de nens i nenes i per fer classes de repàs d’infantil i primària. Tel: 646 282 556.

Busco una persona o un grup de persones que estiguin interessades en portar un hort al poble (amb aigua). Interessat, trucar al tel: 627 956 668.

Se vende huerto de 2000 m2 en el término municipal de Esparreguera, pasado el puente de Olesa, dispone de camino particular de acceso directo en coche a la finca, con tres barracas, agua de riego, árboles frutales. Finca rústica con escritura.  Precio a convenir. Interesados llamar al tel: 667 537 050.

Compro o alquilo huerto, terreno, vinya con agua y caseta en la zona de Olesa. Tel: 606 164 839 (Enrique).

Auxiliar de enfermería y socio-sanitaria, con titulación oficial y experiencia, se ofrece para cuidar persones mayores y con discapacidad. Tel: 695 792 754.

Parcela en venta: 312 metros cuadrados, en calle vecinal, completamente cerrada y con vistas a Montserrat, al carrer Pallars Jussà, 20. Escriturada y con tasas al corriente. Tel: 666 792 981 i 667 470 460.

Mujer de 43 años con título oficial de monitor de lleure infantil y juvenil, me ofrezco para cuidar niños de cualquier edad. Preferiblemente en Olesa o cercanías. Tel: 677 395 574 (dispongo de vehículo).

Busco trabajo de limpieza de locales, comercios o pisos de agencias para entregar. También me ofrezco para acompañamiento de enfermas/os en el hospital de Martorell (torno noche). Tel: 691 058 458.

Auxiliar de enfermería, con título oficial busca trabajo en Olesa y alrededores, también puedo hacer de canguro, cuidar personas mayores, como asistente del hogar; tengo experiencia con niños y mayores, disponibilidad inmediata, precio a convenir. Tel: 690 340 088.

Dona amb experiència s’ofereix per a cuidar gent gran i realitzar tasques de la casa. Tel: 93 778 1319 / 671 245 348 (Anna Maria).

Se alquila plaza de parking para coche rambla en la zona de la Rambla, puerta automática. Precio: 60 euros. Tel: 619 485 135.

Se vende plaza de parking en la zona de La Central, puerta automática, acceso con rampa, para coche mediano. Tel: 673 859 199.

Els anuncis d’aquesta secció són gratuïts, excepte els ressaltats que es cobren per paraula. Per a la publicació, només ens has d’enviar un text no superior a 15 paraules a periodic08640gmail.com, o al tel. 626 684 065. El periòdic no es fa responsable de possibles canvis de preus o modificacions de les ofertes. Els anuncis romandran publicats durant dos mesos.

 

 

 

U-shin

0

Éste es el nombre de la multinacional japonesa (ex Valeo) que ha anunciado el cierre de la única planta en el país, situada en Abrera y, por consiguiente, el despido de sus 72 trabajadores. La decisión, por motivos económicos (quieren abandonar la fabricación de cerraduras para automóviles), fue adoptada el pasado 21 de diciembre y se haría efectiva en marzo del 2022.

El comité de empresa retomó las negociaciones el pasado 14 de enero y hasta el momento cuentan con la propuesta de la patronal de ofrecerles 20 días por año trabajado, tal como marca el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.

La plantilla defiende sus puestos de trabajo y mañana miércoles 20 de enero retomarán nuevamente las negociaciones (a razón de dos reuniones por semana) con el objetivo de que se mantengan los empleos. Actualmente, siguen trabajando de forma normal, pero no descartan una huelga si no hay cambios en la posición de la patronal, según nos confirmó, Carlos Toribio, del Comité de Empresa.

Patge Viu-viu

0

El departament de Festes de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ha organitzat el passat diumenge l‘arribada del Patge Viu-viu per tal que els infants de la vila poguessin lliurar les cartes adreçades als Reis d’Orient. L’esdeveniment s’ha organitzat  a la plaça de l’Oli en diverses sessions, des de les 11 fins a les 14 hores.

La visita del patge Viu-viu i els seus ajudants per recollir les cartes dels infants és una activitat tradicional del Nadal a Olesa de Montserrat que, enguany, per les mesures sanitàries per evitar contagis de Covid-19, s’ha hagut de reformular. Per començar, enguany l’activitat s’ha dut a terme a l’exterior, concretament a la plaça de l’Oli, en comptes de fer-ho a l’interior del teatre de La Passió d’Olesa. A més, les gairebé 1.700 persones que han passat pel Patge Viu-viu ho han fet reservant prèviament cita en alguna de les múltiples sessions que s’han organitzat amb l’objectiu d’esglaonar l’assistència de les famílies i evitar aglomeracions i garantir que es mantenien les distàncies de seguretat entre bombolles de convivència.

La propera activitat, una de les més esperades per tots els infants, serà el 5 de gener a la plaça de Catalunya, escenari de la benvinguda als Reis d’Orient a les 18h. L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ha preparat un espectacle audiovisual amb el conte Nit de Reis, nit d’il·lusions, i hi haurà sessions cada hora, de les 18.00 a les 21.00 h, i un aforament de 700 persones per sessió.

Les entrades per veure la benvinguda als Reis d’Orient es poden reservar al portal www.entrapolis.com i des de l’organització es recorda que per la situació sanitària i la normativa actual, tots els actes han de tenir un aforament limitat. Per aquest motiu, es demana la complicitat de la població i que només un adult acompanyi els nens i nenes per tal de cedir el màxim d’entrades als infants del municipi.

Pel que fa a Cap d’Any, davant la impossibilitat d’organitzar per la situació de la pandèmia les tradicionals campanades a la Torre del Rellotge i la festa al pavelló de Sant Bernat, el departament de Festes proposa seguir les dotze campanades des de casa i a través del canal de Youtube de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

Més senyals, menys multes

0

L’Ajuntament d’Olesa millorarà i intensificarà la senyalització viària d’accés a l’Illa de vianants del Nucli Antic d’Olesa per minimitzar el nombre de sancions registrades. El departament de Mobilitat de l’Ajuntament ha detectat un increment important de les sancions relacionades amb l’accés a l’illa de vianants del Nucli Antic. Tot i que les causes d’aquest augment són múltiples, s’ha decidit millorar en alguns punts concrets la senyalització per informar els conductors que s’hi està accedint a una zona d’accés restringit de vehicles.

El regidor de Mobilitat, Jordi Martínez, explica que el punt més conflictiu es troba a l’accés al Nucli Antic des del barri de les Planes, al carrer Garraf, “tot i que tota la illa de vianants està  correctament senyalitzada, en alguns casos en concret s’han detectat més incidències i es reforçaran aquests punts amb senyalització de pintura viària per alertar als conductors, perquè l’objectiu de l’illa de vianants no és sancionador sinó la pacificació del trànsit”.

Una altra de les zones on es senyalitzarà més intensament és a l’accés pel carrer Garraf, a l’aparcament que està a tocar el Porxo de Santa Oliva. Aquí s’han registrat més sancions les darreres setmanes per part de vehicles que hi volien estacionar i entraven a l’accés restringit.

En aquesta línia, a més de la senyalització vertical que es van instal·lar a tots els accessos de l’illa de vianants del Nucli Antic, es farà un reforç en la senyalització horitzontal amb pintura viària que cridi l’atenció dels conductors amb l’avís d’inici i final d’aquesta àrea de circulació restringida només permesa a vehicles autoritzats.

Aquestes sancions s’interposen automàticament quan el vehicle és registrat per les càmeres amb lectura de matrícules que hi ha instal·lades a cadascú dels accessos. La potestat sancionadora de les administracions està molt regulada a través d’un procediment específic “davant d’una sanció hi ha dos camins, bé acceptar la sanció i fer el pagament del 50% o bé fer una al·legació. Si s’opta per al·legar, un instructor estudiarà el cas que determinarà si accepta o no les al·legacions” explica el regidor.

L’illa de vianants del Nucli Antic es va activar a mitjans de setembre, després d’estar suspesa durant cinc mesos i mig per la pandèmia del coronavirus. L’illa de vianants comprèn, pel nord, des del carrer de Santa Oliva cap al sud; des d’Anselm Clavé cap al nord; des de la Riera de Can Carreras cap a l’oest i des del carrer Vall d’Aran cap a l’est. A cadascuna de les entrades a la zona de l’illa s’han instal·lat càmeres que fan lectura de les matrícules de tots els vehicles de motor que hi accedeixin.

Des de l’Ajuntament d’Olesa es demana que es respectin les restriccions d’accés a l’illa de vianants, creada precisament per p